ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

CP-FINAL IP-SUB 0 大船之 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD IP-REL PP-SBJ NP N L050510 ADJ-STM L007009A LOG opo N L050007A LOG bune P-CASE-GEN L000520 LOG no 1 泊流登麻里能 * VB-ADN L031421A LOG patu PHON ru N-DVB L031234B PHON tomari COP-ADI L031965 PHON no 2 絶多日二 * IP-ADV VB-INF L031091A PHON tayu PHON tapi COP-INF L031965 PHON ni 3 物念痩奴 * VB-INF L031775A N L050042 LOG mono VB-INF L030399A LOG mopi VB-CLS VB-STM L031799A LOG yase VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 4 人能兒故爾 * IP-ADV NP-PRD PP NP N L050046 LOG pito P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050028 LOG kwo P-CONN L000539 LOG yuwe PHON ni * opo bune no * patu ru tomari no * tayu tapi ni * mono mopi yase nu * pito no kwo yuwe ni