ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

CP-FINAL IP-SUB 0 在管裳 * VB-CTT L030125A LOG ari PHON tutu P-TOP L000514 PHON mo 1 君乎者将待 * PP-OB1 NP N L004266 LOG kimi P-CASE-ACC L000536 PHON wo LOG ba IP-ADV VB-ADC VB-STM L031644A LOG mata VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu 2 打靡 * PP IP-NMZ PP-GOL-OB1 NP IP-REL VB-ADC PFX-MPH L000043 LOG uti VB-ADC L031294A LOG nabiku 3 吾黒髪爾 * PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050213 ADJ-STM L007097 LOG kurwo N L052532 LOG kami P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 霜乃置萬代日 * PP-SBJ NP N L051946 LOG simo P-CASE-GEN L000520 PHON no VB-ADC L030327A LOG oku P-RES L000512B PHON madeni * ari tutu mo * kimi wo ba mata mu * uti nabiku * wa ga kurwo kami ni * simo no oku madeni