Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

157 aozora_Edogawa-1929  158 aozora_Edogawa-1929

IP-MAT PP-SBJ NP N roojin P-OPTR wa PP NP IP-EMB CP-THT-OB1 IP-SUB PUL PP-SBJ NP N ani P-ROLE ga PUR P-COMP to VB iu N tabi P-ROLE ni PU , IP-ADV-SCON NP-SBJ *pro* ADVP ADV marude NP-PRD IP-EMB PP NP PRO soko P-ROLE ni PP-SBJ NP D sono N hito P-ROLE ga VB suwat P-CONN te P-OPTR de-mo VB2 iru N yoo AX ni PU , PP NP PP NP PP NP N oshie P-ROLE no N roojin P-ROLE no N hoo P-ROLE ni IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP N me P-ROLE o VB yat P-CONN tari PU , VB yubisashi P-CONN tari VB2 shi AXD ta PU . roojin wa ‘ ani ga ’ to iu tabi ni , *pro* marude soko ni sono hito ga suwat te de-mo iru yoo ni , oshie no roojin no hoo ni me o yat tari , yubisashi tari shi ta . IP-MAT PP-SBJ NP N roojin P-OPTR wa PU , IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP CONJP NP IP-REL NP-SBJ *T* PP NP PP NP PRO kare P-ROLE no N kioku P-ROLE ni VB aru IP-REL NP-SBJ *T* ADJN hontoo AX no N ani P-CONN to PU , NP PP NP D sono N oshie P-ROLE no PP NP N shiraga P-ROLE no N roojin P-CONN to P-ROLE o VB kondoo VB0 shi P-CONN te PU , PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD IP-EMB PP-SBJ NP N oshie P-ROLE ga IP-ADV-CONJ VB iki P-CONN te PP-OB1 NP PP NP PRO kare P-ROLE no N hanashi P-ROLE o VB kii P-CONN te P-OPTR de-mo VB2 iru N yoo AX na PU , IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD IP-EMB NP-SBJ *pro* PP NP ADVP ADV sugu N soba P-ROLE ni PP-OB1 NP N dai-san-sha P-ROLE o VB ishiki VB0 shi AXD ta N yoo AX na N hanashi-kata P-ROLE o VB shi AXD ta PU . roojin wa , *T* kare no kioku ni aru *T* hontoo no ani to , sono oshie no shiraga no roojin to o kondoo shi te , *T* oshie ga iki te kare no hanashi o kii te de-mo iru yoo na , *T* *pro* sugu soba ni dai-san-sha o ishiki shi ta yoo na hanashi-kata o shi ta .