Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

47 diet_kaigiroku-2  48 diet_kaigiroku-2

IP-MAT NP-SBJ *pro* CONJ tsuide PP NP PP NP N tokubetsu-shoku P-ROLE no N kyuuyo-hoo-an P-ROLE ni-tsuki-mashi-te VB saiketsu VB0 itashi AX masu PU . *pro* tsuide tokubetsu-shoku no kyuuyo-hoo-an ni-tsuki-mashi-te saiketsu itashi masu . IP-MAT PP NP N shuusei P-ROLE de PU , PP-SBJ NP NPR kyoosan-too P-ROLE ga ADJN hantai AX de VB2 ari AX masu PU . shuusei de , kyoosan-too ga hantai de ari masu .