Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

199 textbook_djg_advanced  200 textbook_djg_advanced

CP-QUE IP-SUB PP-SBJ NP NPR suzuki-san P-OPTR wa PP-OB1 NP N eigo P-ROLE ga VB hanaseru FN n AX da P-FINAL kke PU . suzuki-san wa eigo ga hanaseru n da kke . CP-QUE IP-SUB PP-SBJ NP NPR suzuki-san P-OPTR wa PP-OB1 NP N eigo P-ROLE ga VB hanase AXD ta FN n AX da P-FINAL kke PU . suzuki-san wa eigo ga hanase ta n da kke .