Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context      Previous Next      Query builder      SVG tree Bracketed tree XML tree

389 textbook_djg_advanced

IP-MAT NP-LGS *pro* PP-SBJ NP D sono N kiji P-OPTR wa PP NP NUMCLP NUM hachi CL kai P-ROLE ni-watat-te PP NP N shinbun P-ROLE ni VB rensai VB0 sa PASS re AXD ta PU . *pro* sono kiji wa hachi kai ni-watat-te shinbun ni rensai sa re ta .