ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.1.6      (MYS97, CHJ)

IP-MAT 0 山越乃 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP N N L050034 LOG yama N-DVB L030707B LOG kwosi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 風乎時自見 * N L050008A LOG kaze P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007193 LOG toki PHON zi ACP-INF L000034 PHON mi 2 寐夜不落 * IP-ADV NP-SRC-OB1 IP-REL VB-ADN L031342A LOG nuru N L050039 LOG ywo VB-IFC VB-STM L030356A LOG oti VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 3 家在妹乎 * PP-OB1 NP IP-REL PP-OB1 NP N L050006A LOG ipye P-CASE-DAT L000519 LOG n VB-ADN L030125A LOG aru N L050027 LOG imo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 懸而小竹櫃 * IP-ADV VB-GER L030443A LOG kakete VB-CLS VB-STM L030886A PHON sinwopi VAX-PRF-CLS L000023 PHON tu * yama kwosi no * kaze wo toki zi mi * nuru ywo oti zu * ipye n aru imo wo * kakete sinwopi tu