ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

IP-MAT 0 廼者之 * IP-NMZ PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no PP NP N L051303 LOG koro P-CASE-GEN L000520 LOG no 1 戀乃繁久 * N-DVB L030731B LOG kwopwi P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ-NML ADJ-STM L007167B LOG sige ACP-NML L000033 LOG kyeku 2 夏草乃 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050361 N L051598 LOG natu N L050114 LOG kusa COP-ADI L031965 PHON no 3 苅掃友 * IP-ADV VB-CSS L030543A VB-STM L030545A LOG kari VB-CSS L031451A LOG parape PHON domo 4 生布如 * VB-ADC L030364A VB-STM L030374A LOG opwi VB-ADC L030851A LOG siku ADJ-CLS ADJ-STM L007004B LOG goto ACP-CLS L000033 LOG si * ko no koro no * kwopwi no sige kyeku * natu kusa no * kari parape domo * opwi siku goto si