ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.11.2558      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 愛等 * IP-ARG ADJ-CLS ADJ-STM L007207 LOG utukusi ACP-CLS L000033 * P-COMP L000530 PHON to 1 思篇來師 * VB-ADN VB-STM L030399A LOG omo PHON p VAX-STV-STM L000024 PHON ye LOG ri VAX-MPST-ADN L000016 LOG kye XTN-CLS L000806 LOG ra PHON si 2 莫忘登 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 PP-SBJ NP IP-REL IP-ADV VB-INF PFX-PHB L000036 LOG na VB-INF L031907A LOG wasure P-CONN L000541 PHON to 3 結之紐乃 * VB-ADN VB-STM L031733A LOG musubi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L051763 LOG pimo P-CASE-GEN L000520 PHON no 4 解樂念者 * VB-NML L031199A LOG toku PHON raku VB-PRV L030399A LOG omopeba * utukusi * to * omo p ye ri kye ra si * na wasure to * musubi si pimo no * toku raku omopeba