ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 吾妹兒爾 * PP-OB1 NP N L050290 N L050020 LOG wagimo N L050028 LOG kwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 又毛相海之 * PP-ADV NP ADV L004022 LOG mata P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV PP NP NP-ZYO PP NP PLN L050824 PHON-KUN apumi P-CASE-GEN L000520 LOG no 2 安河 * PP NP PLN L052392 LOG yasu P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050025 LOG kapa 3 安寐毛不宿爾 * N ADJ-STM L007002 LOG yasu N L050103 LOG i P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-GER VB-STM L031342A LOG ne VAX-NEG-GER L000006A LOG zuni 4 戀度鴨 * VB-ADC VB-STM L030731A LOG kwopwi VB-ADC L031910A LOG wataru P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * wagimo kwo ni * mata mo apumi no * yasu no kapa * yasu i mo ne zuni * kwopwi wataru kamo