ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 和多都民能 * IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-ADV PP NP IP-REL IP-ARG PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD N L052325 PHON watatumi COP-ADI L031965 PHON no 1 可味能美許等乃 * NP IP-REL NP-PRD N L050005A PHON kamwi COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 美久之宜爾 * IP-ADV PP-OB2 NP N L051452 PHON mikusige P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 多久波比於伎氐 * VB-GER VB-STM L031006A PHON takupapi VB-GER L030327A PHON okite 4 伊都久等布 * VB-ADC L030173A PHON ituku P-COMP L000530 PHON to VB-ADC L030199A PHON pu 5 多麻爾末佐里氐 * N L052078 PHON tama P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER L031630A PHON masarite 6 於毛敝里之 * VB-ADN VB-STM L030399A PHON omop VAX-STV-STM L000024 PHON yeri VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 7 安我故爾波安礼騰 * PP NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050028 PHON kwo COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa VB-CSS L030125A PHON aredo 8 宇都世美乃 * IP-ADV PP-ADV IP-NMZ IP-ADV NP-PRD IP-EPT MK-ADI L091053 N L052292 PHON utusemi COP-ADI L031965 PHON no 9 与能許等和利等 * PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051316 PHON kotowari P-COMP L000530 PHON to 10 麻須良乎能 * IP-ADV NP-PRD PP NP N ADJ-STM L007110A PHON masura N L052501 PHON wo P-CASE-GEN L000520 PHON no 11 比伎能麻爾麻仁 * PP NP N-DVB L031474B PHON piki P-CASE-GEN L000520 PHON no N L004001 PHON manima COP-INF L031965 PHON ni 12 之奈謝可流 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L091091 PHON sinazakaru 13 古之地乎左之氐 * N PLN L052562 PHON kwosi N L050091 PHON di P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030805A PHON sasite 14 波布都多能 * IP-EPT MK-ADI L099999 VB-ADC L031434A PHON papu N L052216 PHON tuta COP-ADI L031965 PHON no 15 和可礼爾之欲理 * VB-ADN VB-STM L031898A PHON wakare VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-SPST-ADN L000015 PHON si P-CASE-ABL L000540A PHON ywori 16 於吉都奈美 * NP-SBJ IP-REL IP-EPT MK L099999 N L052520 PHON oki P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050017 PHON nami 17 等乎牟麻欲妣伎 * VB-ADC L031260A PHON towomu N L050918 PHON maywobiki 18 於保夫祢能 * IP-ADV NP-PRD N L050510 ADJ-STM L007009A PHON opo N L050007A PHON bune COP-ADI L031965 PHON no IP-ADV 19 由久良由久良耳 * ADJ-INF ADJ-STM L004151B PHON yukurayukura COP-INF L031965 PHON ni 20 於毛可宜爾 * IP-ADV NP-PRD N L050196 PHON omokage COP-INF L031965 PHON ni 21 毛得奈民延都都 * NP-ADV N L004010A PHON motona VB-CTT VB-STM L031712A PHON mi VAX-PASS-CTT L000011 PHON yetutu 22 可久古非婆 * IP-ADV NP PRO-ADV L042020 PHON kaku VB-CND L030731A PHON kwopwiba 23 意伊豆久安我未 * NP-SBJ IP-REL VB-ADC L030324A VB-STM L030407A PHON oi VB-ADC L031130A PHON duku PP NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050023 PHON mwi 24 氣太志安倍牟可母 * NP-ADV ADV L004019 PHON kedasi VB-ADC VB-STM L030073A PHON ape VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * watatumi no * kamwi no mikoto no * mikusige ni * takupapi okite * ituku to pu * tama ni masarite * omop yeri si * a ga kwo ni pa aredo * utusemi no * yo no kotowari to * masura wo no * piki no manima ni * sinazakaru * kwosi di wo sasite * papu tuta no * wakare ni si ywori * oki tu nami * towomu maywobiki * opo bune no * yukurayukura ni * omokage ni * motona mi yetutu * kaku kwopwiba * oi duku a ga mwi * kedasi ape mu kamo