ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.2.156      (CHJ)

IP-MAT 0 三諸之 * IP-ARG IP-ADV NP-OB1 PP NP PLN L080132 PHON-KUN mimoro P-CASE-GEN L000520 LOG no 1 神之神須疑 * PP NP N L050005A LOG kamwi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050580 N L050005B LOG kamu N-DVB L030926B PHON sugwi 2 已具耳 * PP-ADV NP N L051086 LOG ime P-CASE-DAT L000519 LOG ni P-RES L000502 LOG dani 3 矣自得見監乍共 * VB-ADC VB-STM L031712A LOG mi VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu P-COMP L000530 LOG to VB-CSS L030919A LOG suredomo 4 不寝夜叙多 * PP-SBJ NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030185A N L050103 LOG i VB-STM L031342A LOG ne VAX-NEG-ADN L000006A LOG nu N L050039 LOG ywo P-FOC L000527 PHON zo ADJ-ADN ADJ-STM L007009B LOG opo ACP-ADN L000033 LOG ki * mimoro no * kamwi no kamu sugwi * ime ni dani * mi mu to suredomo * i ne nu ywo zo opo ki