Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

103 aozora_Miyazawa-1934  104 aozora_Miyazawa-1934  105 aozora_Miyazawa-1934

CP-IMP PUL IP-SUB NP-SBJ *hearer* VB naore PU . PUR ‘ *hearer* naore . ’ IP-MAT PP-SBJ NP N sensei P-ROLE ga ADVP ADV mata PP-OB1 NP N goorei P-ROLE o VB kake AX mashi AXD ta PU . sensei ga mata goorei o kake mashi ta . IP-MAT PUL NP-SBJ *hearer* PP NP NUMCLP NUM ichi CL nen P-ROLE kara PP NP N jun P-ROLE ni PP NP N mae P-ROLE e VB oi PU . PUR ‘ *hearer* ichi nen kara jun ni mae e oi . ’