Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

23 aozora_Miyazawa-1934  24 aozora_Miyazawa-1934  25 aozora_Miyazawa-1934  26 aozora_Miyazawa-1934  27 aozora_Miyazawa-1934

CP-QUE PUL IP-SUB NP-SBJ *pro* ADVP WADV nashi-te VB nai P-CONN de VB2 ra PU , ‘ *pro* nashi-te nai de ra , CP-QUE IP-SUB NP-SBJ PRO una VB kamo AXD ta FN no P-FINAL ga PU . PUR una kamo ta no ga . ’ IP-MAT PP-SBJ NP NPR kasuke P-ROLE ga IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP PP NP IP-REL NP-SBJ *T* VB naka NEG nai N kodomo P-ROLE no N kata P-ROLE o VB tsukamae P-CONN te VB ii AX mashi AXD ta PU . kasuke ga *T* naka nai kodomo no kata o tsukamae te ii mashi ta . IP-MAT CONJ suru-to PP-SBJ NP D sono N ko P-OPTR mo CP-THT-OB1 INTJP INTJ waa P-COMP to VB nai P-CONN te VB2 shimai AX mashi AXD ta PU . suru-to sono ko mo waa to nai te shimai mashi ta . IP-MAT PP-SCON IP-ADV IP-ADV-CONJ NP-SBJ *pro* CP-THT-OB1 IP-SUB NP-SBJ *pro* ADJI okashii P-COMP to VB omot P-CONN te PP-SBJ NP Q minna P-ROLE ga PP-OB1 NP N atari P-ROLE o VB miru P-CONN to PU , PP-SBJ NP IP-EMB PP NP PP NP N kyooshitsu P-ROLE no N naka P-ROLE ni PP-SBJ NP D ano IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD N akage AX no IP-REL NP-SBJ *T* PNL okashina N ko P-ROLE ga IP-ADV-SCON VB sumashi P-CONN te PU , ADVP ADV shanto VB suwat P-CONN te VB2 iru N no P-ROLE ga PP NP N me P-ROLE ni VB tsuki AX mashi AXD ta PU . *pro* *pro* okashii to omot te minna ga atari o miru to , kyooshitsu no naka ni ano *T* akage no *T* okashina ko ga sumashi te , shanto suwat te iru no ga me ni tsuki mashi ta .