Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
ABC

      About analysis view      Context     

366 aozora_Miyazawa-1934  367 aozora_Miyazawa-1934

CP-FINAL PUL IP-SUB NP-SBJ *hearer* PP NP N 土手 P-ROLE がら PP NP N P-ROLE VB 出はる AX P-FINAL PU 「 *hearer* 土手 がら 外 さ 出はる な よ 。 CP-FINAL FRAG PP-SCON IP-ADV NP-SBJ *hearer* PP-SCON-CND IP-ADV VB 迷っ P-CONN VB2 しまう P-CONN づど ADJI あぶない P-CONN がら P-FINAL PU *hearer* 迷っ て しまう づど あぶない がら な 。