Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

501 aozora_Miyazawa-1934  502 aozora_Miyazawa-1934

IP-MAT NP-SBJ *pro* CONJ sore-kara PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ *T* VB hikaru PP NP N garasu P-ROLE no N kutsu P-ROLE o VB hai P-CONN te VB2 iru FN no AX desu PU . *pro* sore-kara *T* hikaru garasu no kutsu o hai te iru no desu . IP-MAT PP NP PP NP NPR matasaburoo P-ROLE no N kata P-ROLE ni P-OPTR wa PP-SBJ NP PP NP PP NP N kuri P-ROLE no N ki P-ROLE no N kage P-ROLE ga ADVP ADJI aoku VB ochi P-CONN te VB2 i AX masu PU . matasaburoo no kata ni wa kuri no ki no kage ga aoku ochi te i masu .