Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
ABC

      About analysis view      Context     

545 aozora_Miyazawa-1934  546 aozora_Miyazawa-1934

IP-MAT NP-SBJ *pro* IP-ADV-CONJ VB AXD PU VB AXD PU *pro* い だ 、 い だ 。 IP-MAT NP-SBJ Q みんな VB AXD PU PUR みんな い だ 。 」