Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
ABC

      About analysis view      Context     

688 aozora_Miyazawa-1934  689 aozora_Miyazawa-1934

CP-FINAL PUL IP-SUB NP-SBJ *pro* PP-OB1 NP N P-OPTR VB ぶっこわさ P-FINAL PU PUR 「 *pro* 家 も ぶっこわさ な 。 」 FRAG PUL CONJ それから PU 「 それから 。