Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context      Previous Next      Query builder      SVG tree Bracketed tree XML tree

59 news_KAHOKU_36

IP-MAT PP-SBJ NP† IP-REL PP NP *T* P-ROLE *ni* PP-SBJ NP PRO watakushi P-ROLE ga VB shozoku VB0 suru NPR saigai-kagaku-kokusai-kenkyuu-sho__cdot__-guroobaru-anzen-gaku-kyooiku-kenkyuu-sentaa P-ROLE de P-OPTR wa PU , IP-ADV-SCON PP-OB1 NP PP NP IP-REL NP-SBJ *T* IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP PP NP N kokunaigai P-ROLE de P-ROLE no N saigai-chiken P-ROLE o VB manabi PU , PP NP N sekai P-ROLE de VB katsuyaku VB0 dekiru PP NP N anshin__cdot__-anzen-bun'ya P-ROLE no N senmon-ka P-ROLE no N ikusei P-ROLE o VB mezashi PU , PP-CZZ NP† NPR riidingu-daigaku-in-guroobaru-anzen-gaku-toppu-riidaa-ikusei-puroguramu P-ROLE o PP NP NUMCLP NUM juu-san CL nen P-ROLE kara VB sutaato VB0 sa VB2 se AXD ta PU . *T* *ni* watakushi ga shozoku suru saigai-kagaku-kokusai-kenkyuu-sho__cdot__-guroobaru-anzen-gaku-kyooiku-kenkyuu-sentaa de wa , *T* kokunaigai de no saigai-chiken o manabi , sekai de katsuyaku dekiru anshin__cdot__-anzen-bun'ya no senmon-ka no ikusei o mezashi , riidingu-daigaku-in-guroobaru-anzen-gaku-toppu-riidaa-ikusei-puroguramu o juu-san nen kara sutaato sa se ta .