Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
ABC

      About analysis view      Context     

90 news_KAHOKU_42  91 news_KAHOKU_42

IP-MAT NP-LGS *pro* PP-SBJ NP† NUMCLP NUM 第77 CL NPR 河北美術展 PRN PUL IP-MAT IP-ADV-CONJ NP-SBJ N 主催 PU NP-PRD CONJP NP† NPR 河北新報社 PU NP† NPR 河北文化事業団 AX * PU NP-SBJ N 特別協賛 NP-PRD† NPR JAL AX * PUR P-ROLE PP NP NUMCLP NUM CL NUMCLP NUM 25 CL P-ROLE から PP NP NUMCLP NUM CL NUMCLP NUM CL P-ROLE まで PU PP NP† PP NP† NPR 仙台市青葉区 P-ROLE NPR 藤崎本館 P-ROLE VB 開催 VB0 PASS AX ます PU *pro* 第77 回 河北美術展 ( 主催 ・ 河北新報社 、 河北文化事業団 * 、 特別協賛 JAL * ) が 4 月 25 日 から 5 月 6 日 まで 、 仙台市青葉区 の 藤崎本館 で 開催 さ れ ます 。 IP-MAT PP-SBJ NP N 審査員 P-OPTR PU NP-PRD IP-EMB IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP N 日本画 P-ROLE NP-PRD CONJP NP† NPR 福王寺一彦 PRN PUL NP NPR 日本美術院 PUR PU NP† NPR 岡村倫行 PRN PUL NP NPR 日展 PUR AX * PU IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP N 洋画 P-ROLE NP-PRD CONJP NP† NPR 村田省蔵 PRN PUL NP NPR 日展 PUR PU CONJP NP† NPR 大津英敏 PRN PUL NP NPR 独立美術協会 PUR PU NP† NPR 櫃田伸也 PRN PUL NP N 無所属 PUR AX * PU PP-SBJ NP N 彫刻 P-ROLE NP-PRD† NPR 木戸修 PRN PUL NP N 無所属 PUR AX NUMCLP NUM CL AX * PU 審査員 は 、 日本画 が 福王寺一彦 ( 日本美術院 ) 、 岡村倫行 ( 日展 ) * 、 洋画 が 村田省蔵 ( 日展 ) 、 大津英敏 ( 独立美術協会 ) 、 櫃田伸也 ( 無所属 ) * 、 彫刻 が 木戸修 ( 無所属 ) の 6 氏 * 。