Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

67 news_KAHOKU_45  68 news_KAHOKU_45

IP-MAT PP-SBJ NP IP-REL PP NP *T* P-ROLE *ni* PP-SBJ NP PRO watakushi P-ROLE ga VB shozoku VB0 suru PP NP† NPR toohoku-dai-saigai-kagaku-kokusai-kenkyuu-sho P-ROLE no N saigai-fukkoo-jissen-gaku-bun'ya P-OPTR wa PU , PP-OB1 NP PP NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-LGS *pro* PP NP N gyoosei-shudoo P-ROLE de VB susume PASS rareru N fukkoo-keikaku P-ROLE no N sakutei P-ROLE o VB shien VB0 shi P-CONN te VB2 iru PU . *T* *ni* watakushi ga shozoku suru toohoku-dai-saigai-kagaku-kokusai-kenkyuu-sho no saigai-fukkoo-jissen-gaku-bun'ya wa , *T* *pro* gyoosei-shudoo de susume rareru fukkoo-keikaku no sakutei o shien shi te iru . IP-MAT NP-SBJ *pro* PP-SCON IP-ADV NP-SBJ *speaker* PP-OB1 NP N gutai-rei P-ROLE o VB ageru P-CONN to PU , NP-PRD CONJP NP IP-EMB NP-SBJ *pro* NP-ADV IP-EMB PP-OB1 NP N machi PRN NP;* Q zentai P-ROLE o ADVP ADJN konpakuto AX ni VB matomeru N tame PU , PP-OB1 NP NML IP-REL NP-SBJ *T* NP-LGS *pro* PP NP NUMCLP NUM suu CL kasho P-ROLE de VB yotei VB0 sa PASS re P-CONN te VB2 i AXD ta PP NP N shuuraku P-ROLE no N iten N chi P-ROLE o PP NP NUMCLP NUM hito CL tsu P-ROLE ni VB shuuyaku VB0 suru PP NP N juutaku-chi P-ROLE no N sekkei P-CONN ya PU , NP IP-EMB NP-SBJ *pro* PP NP D sono N juutaku-chi-fukin P-ROLE ni PP-OB1 NP CONJP NP N shoogyoo-tenpo P-CONN ya NP N yakuba-kinoo P-OPTR nado P-ROLE o VB haichi VB0 suru N keikaku AX de VB2 aru PU . *pro* *speaker* gutai-rei o ageru to , *pro* machi zentai o konpakuto ni matomeru tame , *T* *pro* suu kasho de yotei sa re te i ta shuuraku no iten chi o hito tsu ni shuuyaku suru juutaku-chi no sekkei ya , *pro* sono juutaku-chi-fukin ni shoogyoo-tenpo ya yakuba-kinoo nado o haichi suru keikaku de aru .