Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context      Previous Next      Query builder      SVG tree Bracketed tree XML tree

44 news_KAHOKU_89

IP-MAT PP NP NML IP-REL NP-OB1 *T* NP-SBJ† *pro* PP NP N chika NUMCLP NUM hyaku CL meetoru P-ROLE ni VB horu IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD Q zenchoo NUMCLP NUM sanjuu-ichi CL kiro AX no N tonneru N nai P-ROLE ni PU , NP-SBJ† *pro* PP-OB1 NP N choo-dendoo-kasoku-ki P-ROLE o IP-ADV-CONJ PP NP N chokusen-kei P-ROLE ni VB narabe P-CONN te VB setchi PU . *T* *pro* chika hyaku meetoru ni horu *T* zenchoo sanjuu-ichi kiro no tonneru nai ni , *pro* choo-dendoo-kasoku-ki o chokusen-kei ni narabe te setchi .