Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

95 nonfiction_IBM-1401  96 nonfiction_IBM-1401

FRAG NP N intaanashonaru__cdot__-bijinesu__cdot__-mashiinzu__cdot__-kooporeeshon-deeta-shori-bumon PU , intaanashonaru__cdot__-bijinesu__cdot__-mashiinzu__cdot__-kooporeeshon-deeta-shori-bumon , FRAG NP NUMCLP NUM hyaku-juu-ni NP NPR iisuto__cdot__-posuto__cdot__roodohowaito__cdot__pureinzu hyaku-juu-ni iisuto__cdot__-posuto__cdot__roodohowaito__cdot__pureinzu