Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

74 ted_talk_1  75 ted_talk_1

IP-MAT NP-SBJ *speaker* PP-OB1 NP N suushiki P-ROLE o VB tenkai VB0 shi AX masu *speaker* suushiki o tenkai shi masu IP-MAT ADVP ADV mazu PP-SBJ NP N aidea P-ROLE ga VB ari AX masu mazu aidea ga ari masu