Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

83 ted_talk_1  84 ted_talk_1

IP-MAT NP-SBJ *arb* IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP N aidea P-ROLE o VB omoitsuki PU , NP-OB1 *pro* IP-SMC NP-PRD N boo-kei AX ni VB suru *arb* aidea o omoitsuki , *pro* boo-kei ni suru IP-MAT PP-SBJ NP PP NP N saigo P-ROLE no N suteppu P-OPTR mo ADVP ADJN sonna AX ni ADJI muzukashiku VB2 ari AX mase NEG n saigo no suteppu mo sonna ni muzukashiku ari mase n