Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
ABC

      About analysis view      Context     

36 wikipedia_KYOTO_13  37 wikipedia_KYOTO_13

IP-MAT NP-LGS *arb* CP-THT-SBJ IP-SUB PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* PP NP N 生前 P-ROLE ADJN 貪欲 AX VB2 あっ AXD N P-OPTR PU IP-ADV-CONJ PP NP N 死後 P-ROLE PP NP N 餓鬼道 P-ROLE VB おち PU IP-SMC-OB1 NP-PRD N 餓鬼 AX VB なる P-COMP VB PASS P-CONN VB2 いる PU *arb* *T* 生前 に 貪欲 で あっ た 者 は 、 死後 に 餓鬼道 に おち 、 餓鬼 と なる と さ れ て いる 。 IP-MAT NP-LGS *arb* CONJ また PU CP-THT-SBJ IP-SUB PP NP N 地獄 P-ROLE PP NP PP NP N 閻魔 P-ROLE N 配下 P-ROLE として PU PP-SBJ NP† N P-ROLE PP-OB1 NP PP NP N 獄卒 P-ROLE N P-ROLE VB 務め P-CONN VB2 いる P-COMP VB PASS れる PU *arb* また 、 地獄 で 閻魔 の 配下 として 、 鬼 が 獄卒 の 役 を 務め て いる と さ れる 。