Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

101 wikipedia_KYOTO_9  102 wikipedia_KYOTO_9  103 wikipedia_KYOTO_9

IP-MAT PP-SBJ NP NPR sanraku P-OPTR wa IP-ADV-CONJ NP-PRD PP NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD PP NP NPR toyotomi-hideyoshi P-ROLE no N kashin AX de VB2 at AXD ta PP NP NPR oomi P-ROLE no NPR kimura-ke P-ROLE no N de AX de PU , PP-OB1 NP PP NP N moto P-ROLE no N na P-ROLE o PP-CMPL NP NPR kimura-koo-rai P-COMP to VB it AXD ta PU . sanraku wa *T* toyotomi-hideyoshi no kashin de at ta oomi no kimura-ke no de de , moto no na o kimura-koo-rai to it ta . IP-MAT NP-SBJ *pro* IP-ADV-CONJ PP-SBJ2 NP PRN NP PP NP NPR kyooto__cdot__-daikaku-ji-sinden P-ROLE no N shooheki-ga NML CONJP NP PUL NPR botan-zu PUR NP PUL NPR koo-hakubai-zu PUR P-ROLE ga NP-PRD N daihyoo-saku AX de PU , PP NP N kinji P-ROLE ni PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ *T* IP-ADV-CONJ NP-SBJ2 N shikisai ADJN yutaka AX de ADJN sooshoku-teki AX na N gamen P-ROLE o VB tenkai VB0 shi P-CONN te VB2 iru PU . *pro* kyooto__cdot__-daikaku-ji-sinden no shooheki-ga “ botan-zu ” “ koo-hakubai-zu ” ga daihyoo-saku de , kinji ni *T* shikisai yutaka de sooshoku-teki na gamen o tenkai shi te iru . IP-MAT PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* IP-ADV-CONJ NP-PRD PP NP NPR sanraku P-ROLE no N musumemuko AX de NP-PRD N yooshi AX no NPR kanoo-sansetsu PRN PUL LRB NP NUMCLP NUM sen-gohyaku-hachijuu-kyuu---__divide__-kyuujuu----sen-roppyaku-gojuu-ichi PUR RRB P-OPTR wa PU , NP-ADV PP NP NPR myooshin-ji-tenkyuu-in N shooheki-ga P-ROLE no N hoka PU , PP-OB1 NP PP NP N byoobu-e P-OPTR nado P-ROLE no N genson-saku P-ROLE ga VB aru PU . *T* sanraku no musumemuko de yooshi no kanoo-sansetsu LRB sen-gohyaku-hachijuu-kyuu---__divide__-kyuujuu----sen-roppyaku-gojuu-ichi RRB wa , myooshin-ji-tenkyuu-in shooheki-ga no hoka , byoobu-e nado no genson-saku ga aru .