Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

105 wikipedia_KYOTO_9  106 wikipedia_KYOTO_9

IP-MAT PP-SBJ NP IP-EMB PP-OB1 NP IP-REL NP-OB1 *T* PP-SBJ NP NPR sansetsu P-ROLE no VB nokoshi AXD ta N garon P-ROLE o PU , PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD N ko AX no NPR kanoo-ei-noo PRN PUL LRB NP NUMCLP NUM sen-roppyaku-sanjuu-ichi------sen-roppyaku-kyuujuu-nana PUR RRB P-ROLE ga VB matome AXD ta N mono P-ROLE ga PU , NP-PRD IP-REL NP-DSBJ *T* NP-LGS *arb* CP-THT-SBJ IP-SMC NP-PRD IP-REL NP-SBJ *T* PP NP PP NP N nihon-jin P-ROLE ni-yoru IP-REL NP-SBJ *T* ADJN honkaku-teki AX na N kaiga-shi P-ROLE to-shi-te P-OPTR wa ADJN saisho AX no N mono AX * P-COMP to VB sa PASS reru PUL NPR honchoo-ga-shi PUR AX de VB2 aru PU . *T* sansetsu no nokoshi ta garon o , *T* ko no kanoo-ei-noo LRB sen-roppyaku-sanjuu-ichi------sen-roppyaku-kyuujuu-nana RRB ga matome ta mono ga , *T* *arb* *T* nihon-jin ni-yoru *T* honkaku-teki na kaiga-shi to-shi-te wa saisho no mono * to sa reru “ honchoo-ga-shi ” de aru . IP-MAT PP NP NPR kobikichoo-ke P-ROLE kara P-OPTR wa PU , PP NP NPR edo-jidai-kooki P-ROLE ni PP-SBJ NP CONJP NP NPR kanoo-michinobu PRN PUL LRB NP NPR ei-sen'i-n-michi-no-bu PU , NUMCLP NUM sen-nanahyaku-sanjuu------sennanahyakukyuujuu PUR RRB PU , CONJP NP NPR kanoo-kore-nobu PRN PUL LRB NP NPR yoo-sen'i-n-kore-no-bu PU , NUMCLP NUM sen-nanahyaku-gojuu-san------sen-happyaku-hachi PUR RRB PU , CONJP NP NPR kanoo-naga-nobu PRN PUL LRB NP NPR ise-n-in-na-ga-nobu PU , NUMCLP NUM sen-nanahyaku-nanajuu-go------sen-happyaku-nijuu-hachi PUR RRB PU , NP NPR kanoo-osanobu PRN PUL LRB NP NPR sei-sen'i-n-osa-no-bu PU , NUMCLP NUM sen-nanahyaku-hachijuu-roku------sen-happyaku-yonjuu-roku PUR RRB P-OPTR nado P-ROLE ga VB de P-CONN te VB2 iru PU . kobikichoo-ke kara wa , edo-jidai-kooki ni kanoo-michinobu LRB ei-sen'i-n-michi-no-bu , sen-nanahyaku-sanjuu------sennanahyakukyuujuu RRB , kanoo-kore-nobu LRB yoo-sen'i-n-kore-no-bu , sen-nanahyaku-gojuu-san------sen-happyaku-hachi RRB , kanoo-naga-nobu LRB ise-n-in-na-ga-nobu , sen-nanahyaku-nanajuu-go------sen-happyaku-nijuu-hachi RRB , kanoo-osanobu LRB sei-sen'i-n-osa-no-bu , sen-nanahyaku-hachijuu-roku------sen-happyaku-yonjuu-roku RRB nado ga de te iru .