Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

46 wikipedia_KYOTO_9  47 wikipedia_KYOTO_9

IP-MAT PP-SBJ NP† PRN NP PP NP† NPR shooei P-ROLE no N chakunan PU __cdot__ NPR kanoo-eitoku PRN PUL LRB NP NUMCLP NUM sen-gohyaku-yonjuu-san------sen-gohyaku-kyuujuu PUR RRB P-OPTR wa IP-ADV-CONJ PP-CMPL NP NPR kuni-nobu--LRB--kuni-no-bu--RRB P-COMP to P-OPTR mo VB shooshi PU , NP-PRD IP-REL NP-SBJ *T* PP-OB1 NP PP NP NPR momoyama-jidai P-ROLE no N nihon-gadan P-ROLE o VB daihyoo VB0 suru N jinbutsu AX de VB2 aru PU . shooei no chakunan __cdot__ kanoo-eitoku LRB sen-gohyaku-yonjuu-san------sen-gohyaku-kyuujuu RRB wa kuni-nobu--LRB--kuni-no-bu--RRB to mo shooshi , *T* momoyama-jidai no nihon-gadan o daihyoo suru jinbutsu de aru . IP-MAT PP-CONJ IP-ADV NP-SBJ† *pro* IP-ADV-SCON PP NP PP NP PP NP CONJP NP NPR oda-nobunaga PU , NP NPR toyotomi-hideyoshi P-ROLE to-it-ta IP-REL NP-SBJ *T* PP-OB1 NP N ransei P-ROLE o VB iki VB2 nui AXD ta N kenryoku-sha P-ROLE no N ikoo P-ROLE ni ADVP ADJN binkan AX ni VB kotae PU , PP-OB1 NP IP-REL;* NP-SBJ *T* NP-PRD Q ooku AX no N shooheki-ga P-ROLE o VB egai AXD ta P-CONN ga PU , IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP PRO kore-ra N shooheki-ga P-OPTR wa PP NP N tatemono P-ROLE to-tomo-ni VB shoometsu VB0 shi PU , PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* VB genson VB0 suru PP NP NPR eitoku P-ROLE no N sakuhin P-OPTR wa ADVP ADV hikaku-teki ADJI sukunai PU . *pro* oda-nobunaga , toyotomi-hideyoshi to-it-ta *T* ransei o iki nui ta kenryoku-sha no ikoo ni binkan ni kotae , *T* ooku no shooheki-ga o egai ta ga , kore-ra shooheki-ga wa tatemono to-tomo-ni shoometsu shi , *T* genson suru eitoku no sakuhin wa hikaku-teki sukunai .