Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

47 wikipedia_KYOTO_9  48 wikipedia_KYOTO_9

IP-MAT PP-CONJ IP-ADV NP-SBJ† *pro* IP-ADV-SCON PP NP PP NP PP NP CONJP NP NPR oda-nobunaga PU , NP NPR toyotomi-hideyoshi P-ROLE to-it-ta IP-REL NP-SBJ *T* PP-OB1 NP N ransei P-ROLE o VB iki VB2 nui AXD ta N kenryoku-sha P-ROLE no N ikoo P-ROLE ni ADVP ADJN binkan AX ni VB kotae PU , PP-OB1 NP IP-REL;* NP-SBJ *T* NP-PRD Q ooku AX no N shooheki-ga P-ROLE o VB egai AXD ta P-CONN ga PU , IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP PRO kore-ra N shooheki-ga P-OPTR wa PP NP N tatemono P-ROLE to-tomo-ni VB shoometsu VB0 shi PU , PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* VB genson VB0 suru PP NP NPR eitoku P-ROLE no N sakuhin P-OPTR wa ADVP ADV hikaku-teki ADJI sukunai PU . *pro* oda-nobunaga , toyotomi-hideyoshi to-it-ta *T* ransei o iki nui ta kenryoku-sha no ikoo ni binkan ni kotae , *T* ooku no shooheki-ga o egai ta ga , kore-ra shooheki-ga wa tatemono to-tomo-ni shoometsu shi , *T* genson suru eitoku no sakuhin wa hikaku-teki sukunai . IP-MAT IP-ADV-CONJ PP-CONJ IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD PP NP IP-REL NP-SBJ *T* VB genson VB0 suru N daihyoo-saku P-ROLE no NUMCLP NUM hito CL tsu AX de VB2 aru NPR daitoku-ji-jukoo-in-hoojoo-shooheki-ga P-OPTR wa NP-PRD PP NP CONJP NP NPR eitoku P-CONN to NP PRN NP N chichi PU __cdot__ NPR shooei P-ROLE no N buntan-seisaku AX de VB2 aru P-CONN ga PU , PP-SBJ NP† PRN NP N chichi PU __cdot__ NPR shooei P-OPTR wa PP-OB1 NP PP NP PP NP N hoojoo-minamigawa-shoomen P-ROLE no IP-REL NP-SBJ *T* ADJN shuyoo AX na N heya P-ROLE no N fusumae P-ROLE o PP-OB2 NP PP NP N musuko P-ROLE no NPR eitoku P-ROLE ni VB makase PU , PP-SBJ NP† PRO jibun P-OPTR wa PP NP N wakiyaku P-ROLE ni VB mawat P-CONN te VB2 iru PU . *T* *T* genson suru daihyoo-saku no hito tsu de aru daitoku-ji-jukoo-in-hoojoo-shooheki-ga wa eitoku to chichi __cdot__ shooei no buntan-seisaku de aru ga , chichi __cdot__ shooei wa hoojoo-minamigawa-shoomen no *T* shuyoo na heya no fusumae o musuko no eitoku ni makase , jibun wa wakiyaku ni mawat te iru .