Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
About
日本語

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for MYS.1.50

title:Man'yoshu97 Parsed Corpus (M97PC) (MYS.1.50)
source:Nishi Honganzi-bon Man'yoshu
genre:Poetry
terms of use:Public domain


 1yasumisisi wa ga opokimi takaterasu pi no mikwo aratape no pudipara ga upe ni wosu kuni wo myesi tamapa mu to mi araka pa takasira sa mu to kamunagara omoposu nape ni ametuti mo yori te are koso ipabasiru apumi no kuni no koromode no tanakami yama no makwi saku pi no tumade wo mononopu no yaswoudi kapa ni tamamo nasu ukabe nagase re
 2so wo toru to sawaku mi tami mo ipye wasure mwi mo tanasira zu kari zimono midu ni uki wi te wa ga tukuru pi no mikadwo ni sira nu kuni yosi kose di ywori wa ga kuni pa tokoyo ni nara mu aya opye ru kususiki kame mo aratayo to idumi no kapa ni moti kwose ru makwi no tumade wo momo tara zu ikada ni tukuri nobosu ramu iswopaku mire ba kamukara na rasi