Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for bible_new

title:Sample from the New Testament
date:2015/10/17
source:https://github.com/christos-c/bible-corpus/blob/master/bibles/Japanese.xml
genre:bible
details:A massively parallel corpus: the Bible in 100 languages, Christos Christodoulopoulos and Mark Steedman, Language Resources and Evaluation, 49 (2)
terms of use:Creative Commons license


 1hajime ni kotoba ga at ta .
 2kotoba wa kami to-tomo-ni at ta .
 3kotoba wa kami de at ta .
 4kono kotoba wa hajime ni kami to-tomo-ni at ta .
 5subete no mono wa , kore ni-yot-te deki ta .
 6deki ta mono no uchi , hito tsu to-shi-te kore ni yora nai mono wa nakat ta .
 7kono kotoba ni inochi ga at ta .
 8soshite kono inochi wa hito no hikari de at ta .
 9hikari wa yami no naka ni kagayai te iru .
 10soshite , yami wa kore ni kata nakat ta .
 11koko ni hitori no hito ga at te , kami kara tsukawasa re te i ta .
 12sono na o yohane to it ta .
 13kono hito wa akashi no tame ni ki ta .
 14hikari ni-tsui-te akashi o shi , kare ni-yot-te subete no hito ga shinjiru tame de aru .
 15kare wa hikari de wa naku , tada , hikari ni-tsui-te akashi o suru tame ni ki ta no de aru .
 16subete no hito o tera-su makoto no hikari ga at te , yo ni ki ta .
 17kare wa yo ni i ta .
 18soshite , yo wa kare ni-yot-te deki ta no de aru ga , yo wa kare o shira zu-ni i ta .
 19kare wa jibun no tokoro ni ki ta no-ni , jibun no tami wa kare o ukeire nakat ta .
 20shikashi , kare o ukeire ta mono , sunawachi , sono na o shinji ta hitobito ni wa , kare wa kami no ko to naru chikara o atae ta no de aru .
 21sore-ra no hito wa , chisuji ni yora zu , niku no yoku ni yora zu , mata , hito no yoku ni mo yora zu , tada kami ni-yot-te umare ta no de aru .
 22soshite kotoba wa nikutai to nari , watashi-tachi no uchi ni yadot ta .
 23watashi-tachi wa sono eikou o mi ta .
 24sore wa chichi no hitori-go to-shi-te no eikoo de at te , megumi to makoto to ni michi te i ta .
 25yohane wa kare ni-tsui-te akashi o shi , saken de it ta ,
 26“ watashi no ato ni kuru kata wa , watashi yori-mo sugure ta kata de aru . watashi yori-mo saki ni ora re ta kara de aru ” to watashi ga it ta no wa , kono hito no koto de aru ’ .
 27watashi-tachi subete no mono wa , sono michimichi te iru mono no naka kara uke te , megumi ni megumi o kuwae rare ta .
 28rippou wa moose o-tooshi-te atae rare , megumi to makoto to wa , iesu_ cdot_ -kirisuto o-tooshi-te ki ta no de aru .
 29kami o mi ta mono wa mada hitori mo i nai .
 30tada chichi no futokoro ni iru hitori-go naru kami dake ga , kami o arawashi ta no de aru .
 31sate , yudaya-jin-tachi ga , erusaremu kara saishi-tachi ya rebi-bito-tachi o yohane no moto ni tsukawashi te , ‘ anata wa donata desu ka ’ to towa se ta ga , sono toki yohane ga tate ta akashi wa , koo de at ta .
 32sunawachi , kare wa kokuhaku shi te inama zu , ‘ watashi wa kirisuto de wa nai ’ to kokuhaku shi ta .
 33soko-de , kare-ra wa tou ta ,
 34‘ sore-de-wa , donata na no desu ka ,
 35anata wa eriya desu ka ’ .
 36kare wa ‘ iya , soo de wa nai ’ to it ta .
 37‘ de-wa , ano yogen-sha desu ka ’ .
 38kare wa ‘ iie ’ to kotae ta .
 39soko-de , kare-ra wa it ta ,
 40‘ anata wa donata desu ka .
 41watashi-tachi o tsukawashi ta hitobito ni , kotae o mot te ikeru yoo ni shi te itadaki tai .
 42anata jishin o dare da to kangaeru no desu ka ’ .
 43kare wa it ta ,
 44‘ watashi wa , yogen-sha izaya ga it ta you ni , “ shu no michi o massugu ni seyo to arano de yobawaru mono no koe ” de aru ’ .
 45tsukawasa re ta hito-tachi wa , parisai-bito de at ta .
 46kare-ra wa yohane ni tou te it ta ,
 47‘ de-wa , anata ga kirisuto de mo eriya de mo mata ano yogen-sha de mo nai no nara , naze baputesuma o sazukeru no desu ka ’ .
 48yohane wa kare-ra ni kotae te it ta ,
 49‘ watashi wa mizu de baputesuma o sazukeru ga , anata-gata no shira nai ka-ta ga , anata-gata no naka ni tat te ora reru .
 50sore ga watashi no ato ni ato ni o-ide ni naru kata de at te , watashi wa sono hito no kutsu no himo o toku neuchi mo nai ’ .
 51kore-ra no koto wa , yohane ga baputesuma o sazuke te i ta yorudan no mukou no beta-ni-ya de at ta no de aru .
 52sono yokujitsu , yohane wa iesu ga jibun no hoo ni ko rareru no o mi te it ta ,
 53‘ miyo , yo no tsumi o torinozoku kami no kohitsuji .
 54“ watashi no ato ni kuru kata wa , watashi yori-mo sugure ta kata de aru . watashi yori-mo saki ni ora re ta kara de aru ” to watashi ga it ta no wa , kono hito no koto de aru .
 55watashi wa kono kata o shira nakat ta .
 56shikashi , kono kata ga isuraeru ni araware te kudasaru sono koto no tame ni , watashi wa ki te , mizu de baputesuma o sazuke te iru no de aru ’ .
 57yohane wa mata akashi o shi te it ta ,
 58‘ watashi wa , mi-tama ga hato no yoo ni ten kara kudat te , kare no ue ni todomaru no o mi ta .
 59watashi wa kono hito o shira nakat ta .
 60shikashi , mizu de baputesuma o sazukeru yoo ni to , watashi o o-tsukawashi ni nat ta sono kata ga , watashi ni iwa re ta ,
 61“ aru hito no ue ni , mi-tama ga kudat te todomaru no o mi tara , sono hito koso wa , mi-tama ni-yot-te baputesuma o sazukeru kata de aru ” .
 62watashi wa sore o mi ta no-de , kono kata koso kami no ko de aru to , akashi o shi ta no de aru ’ .
 63sono yokujitsu , yohane wa mata futari no deshi-tachi to issho ni tat te i ta ga , iesu ga arui te ora reru no ni me o tome te it ta ,
 64‘ miyo , kami no kohitsuji ’ .
 65sono futari no deshi wa , yohane ga soo iu no o kii te , iesu ni tsui te it ta .
 66iesu wa furimuki , kare-ra ga tsui te kuru no o mi te iwa re ta ,
 67‘ nani ka negai ga aru no ka ’ .
 68kare-ra wa it ta ,
 69‘ rabi LRB yakushi te ie ba , sensei RRB doko ni o-tomari na no desu ka ’ .
 70iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 71‘ ki te goran nasai .
 72soo shi tara wakaru daroo ’ .
 73soko-de kare-ra wa tsui te it te , iesu no tomat te ora reru tokoro o mi ta .
 74soshite , sono hi wa iesu no tokoro ni tomat ta .
 75toki wa gogo yo ji goro de at ta .
 76yohane kara kii te , iesu ni tsui te it ta futari no uchi no hitori wa , shimon_ cdot_ -petero no kyoudai andere de at ta .
 77kare wa mazu jibun no kyoudai shimon ni deat te it ta ,
 78‘ watashi-tachi wa meshiya LRB yakuse ba , kirisuto RRB ni ima deat ta ’ .
 79soshite shimon o iesu no moto ni tsure te ki ta .
 80iesu wa kare ni me o tome te iwa re ta ,
 81‘ anata wa yohane no ko shimon de aru .
 82anata o ke-pa LRB yakuse ba , petero RRB to yobu koto ni suru ’ .
 83sono yokujitsu , iesu wa gariraya ni iko o to sa re ta ga , piripo ni deat te iwa re ta ,
 84‘ watashi ni shitagat te ki nasai ’ .
 85piripo wa , andere to petero to no machi betsusaida no hito de at ta .
 86kono piripo ga natanaeru ni deat te it ta ,
 87‘ watashi-tachi wa , moose ga rippoo no naka ni shirushi te ori , yogen-sha-tachi ga shirushi te i ta hito , yosefu no ko , nazare no iesu ni ima deat ta ’ .
 88natanaeru wa kare ni it ta ,
 89‘ nazare kara , nan no yoi mono ga de yoo ka ’ .
 90piripo wa kare ni it ta ,
 91‘ ki te mi nasai ’ .
 92iesu wa natanaeru ga jibun no hoo ni kuru no o mi te , kare ni-tsui-te iwa re ta ,
 93‘ miyo ,
 94ano hito koso , hontoo no isuraeru-jin de aru .
 95sono kokoro ni wa itsuwari ga nai ’ .
 96natanaeru wa it ta ,
 97‘ doo-shi-te watashi o go-zonji na no desu ka ’ .
 98iesu wa kotae te iwa re ta ,
 99‘ piripo ga anata o yobu mae ni , watashi wa anata ga , ichijiku no ki no shita ni iru no o mi ta ’ .
 100natanaeru wa kotae ta ,
 101‘ sensei , anata wa kami no ko desu .
 102anata wa isuraeru no oo desu ’ .
 103iesu wa kotae te iwa re ta ,
 104‘ anata ga , ichijiku no ki no shita ni iru no o mi ta to , watashi ga it ta no-de shinjiru no ka .
 105kore yori-mo , motto ookina koto o , anata wa miru de-aroo ’ .
 106mata iwa re ta ,
 107‘ yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 108ten ga hirake te , kami no mi-tsukai-tachi ga hito no ko no ue ni noboriori suru no o , anata-gata wa miru de-aroo ’ .
 109mik ka-me ni gariraya no kana ni konrei ga at te , iesu no haha ga soko ni i ta .
 110iesu mo deshi-tachi mo , sono konrei ni maneka re ta .
 111budoo-shu ga nakunat ta no-de , haha wa iesu ni it ta ,
 112‘ budoo-shu ga nakunat te shimai mashi ta ’ .
 113iesu wa haha ni iwa re ta ,
 114‘ fujin yo , anata wa , watashi to , nan no kaka-wari ga ari masu ka .
 115watashi no toki wa , mada ki te i mase n ’ .
 116haha wa boku-tachi ni it ta ,
 117‘ konokata ga , anata-gata ni iitsukeru koto wa , nan de-mo shi te kudasai ’ .
 118soko ni wa , yudaya-jin no kiyome no narawashi ni shitagat te , sorezore shi , go to mo hairu ishi no mizugame ga , mut tsu oi te at ta .
 119iesu wa kare-ra ni ‘ kame ni mizu o ippai ire nasai ’ to iwa re ta no-de , kare-ra wa kuchi no tokoro made ippai ni ire ta .
 120soko-de kare-ra ni iwa re ta ,
 121‘ saa , kun de , ryoori-ga-shira no tokoro ni mot te iki nasai ’ .
 122suru-to , kare-ra wa mot te it ta .
 123ryoori-ga-shira wa , budoo-shu ni nat ta mizu o name te mi ta ga , sore ga doko kara ki ta no ka shira nakat ta no-de , LRB mizu o kun da boku-tachi wa shit te i ta RRB hanamuko o yon de it ta ,
 124‘ donna hito de-mo , hajime ni yoi budoo-shu o dashi te , yoi ga mawat ta koro ni warui no o dasu mono da .
 125sore-da-no-ni , anata wa yoi budoo-shu o ima made tot te oka re mashi ta ’ .
 126iesu wa , kono saisho no shirushi o gariraya no kana de okonai , sono eikoo o arawasa re ta .
 127soshite deshi-tachi wa iesu o shinji ta .
 128sono nochi , iesu wa , sono haha , kyoodai-tachi , deshi-tachi to issho ni , kape-naumu ni kudat te , iku nichi ka soko ni todomara re ta .
 129sate , yudaya-jin no sugikoshi no matsuri ga chikazui ta no-de , iesu wa erusaremu ni nobora re ta .
 130soshite ushi , hitsuji , hato o uru mono ya ryoogae suru mono nado ga miya no niwa ni suwarikon de iru no o goran ni nat te , nawa de muchi o tsukuri , hitsuji mo ushi mo mina miya kara oidashi , ryoogae-nin no kane o chirashi , sono dai o hikkurikaeshi , hato o uru hitobito ni wa ‘ kore-ra no mono o mot te , koko kara de te ike . watashi no chichi no ie o shoobai no ie to suru na ’ to iwa re ta .
 131deshi-tachi wa , ‘ anata no ie o omou nesshin ga , watashi o kui tsukusu de-aroo ’ to kai te aru koto o omoidashi ta .
 132soko-de , yudaya-jin wa iesu ni it ta ,
 133‘ konna koto o suru kara-ni-wa , donna shirushi o watashi-tachi ni mise te kure masu ka ’ .
 134iesu wa kare-ra ni kotae te iwa re ta ,
 135‘ kono shinden o kowashi tara , watashi wa mik ka no uchi ni , sore o okosu de-aroo ’ .
 136soko-de , yudaya-jin-tachi wa it ta ,
 137‘ kono shinden o tateru no ni wa , yonjuu-roku nen mo kakat te i masu .
 138sore-da-no-ni , anata wa mik ka no uchi ni , sore o tateru no desu ka ’ .
 139iesu wa jibun no karada de aru shinden no koto o iwa re ta no de aru .
 140sore-de , iesu ga shinin no naka kara yomigaet ta toki , deshi-tachi wa iesu ga koo iwa re ta koto o omoidashi te , seisho to iesu no kono kotoba to o shinji ta .
 141sugikoshi no matsuri no aida , iesu ga erusaremu ni taizai shi te ora re ta toki , ooku no hitobito wa , sono okonawa re ta shirushi o mi te , iesu no na o shinji ta .
 142shikashi iesu go-jishin wa , kare-ra ni jibun o o-makase ni nara nakat ta .
 143sore wa , subete no hito o shit te ora re , mata hito ni-tsui-te akashi suru mono o , hitsuyou to sa re nakat ta kara de aru .
 144sore wa , go-jishin hito no kokoro no naka ni aru koto o shit te ora re ta kara de aru .
 145parisai-bito no hitori de , sono na o niko-demo to iu yudaya-jin no shidoo-sha ga at ta .
 146kono hito ga yoru iesu no moto ni ki te it ta ,
 147‘ sensei , watashi-tachi wa anata ga kami kara ko rare ta kyooshi de aru koto o shit te i masu .
 148kami ga go-issho de nai nara , anata ga nasat te ora reru yoo na shirushi wa , dare ni mo deki wa shi mase n ’ .
 149iesu wa kotae te iwa re ta ,
 150‘ yokuyoku anata ni it te oku .
 151dare de-mo atarashiku umare nakere ba , kami no kuni o miru koto wa deki nai ’ .
 152niko-demo wa it ta ,
 153‘ hito wa toshi o tot te kara umareru koto ga , doo-shi-te deki masu ka .
 154moo ichi do , haha no hara ni hait te umareru koto ga deki masho o ka ’ .
 155iesu wa kotae rare ta ,
 156‘ yokuyoku anata ni it te oku .
 157dare de-mo , mizu to rei to kara umare nakere ba , kami no kuni ni hairu koto wa deki nai .
 158niku kara umareru mono wa niku de ari , rei kara umareru mono wa rei de aru .
 159anata-gata wa atarashiku umare nakere ba nara nai to , watashi ga it ta kara-tote , fushigi ni omou ni wa oyoba nai .
 160kaze wa omoi no mama ni fuku .
 161anata wa sono oto o kiku ga , sore ga doko kara ki te , doko e iku ka wa shira nai .
 162rei kara umareru mono mo mina , sore to onaji de aru ’ .
 163niko-demo wa iesu ni kotae te it ta ,
 164‘ doo-shi-te , sonna koto ga ari e masho o ka ’ .
 165iesu wa kare ni kotae te iwa re ta ,
 166‘ anata wa isuraeru no kyooshi de ari nagara , kore gurai no koto ga wakara nai no ka .
 167yokuyoku it te oku .
 168watashi-tachi wa jibun no shit te iru koto o katari , mata jibun no mi ta koto o akashi shi te iru no-ni , anata-gata wa watashi-tachi no akashi o ukeire nai .
 169watashi ga chijoo no koto o katat te iru no-ni , anata-gata ga shinji nai nara-ba , tenjoo no koto o katat ta baai , doo-shi-te sore o shinjiru daroo ka .
 170ten kara kudat te ki ta mono , sunawachi hito no ko no hoka ni wa , dare mo ten ni nobot ta mono wa nai .
 171soshite , choodo moose ga arano de hebi o age ta yoo ni , hito no ko mo mata age rare nakere ba nara nai .
 172sore wa kare o shinjiru mono ga , subete eien no inochi o eru tame de aru ’ .
 173kami wa sono hitori-go o tamawat ta hodo ni , konoyo o aishi te kudasat ta .
 174sore wa miko o shinjiru mono ga hitori mo horobi nai de , eien no inochi o eru tame de aru .
 175kami ga miko o yo ni tsukawasa re ta no wa , yo o sabaku tame de wa naku , miko ni-yot-te , konoyo ga sukuwa reru tame de aru .
 176kare o shinjiru mono wa , sabaka re nai .
 177shinji nai mono wa , sudeni sabaka re te iru .
 178kami no hitori-go no na o shinjiru koto o shi nai kara de aru .
 179sono sabaki to-yuu no wa , hikari ga konoyo ni ki ta no-ni , hitobito wa sono okonai ga warui tame ni , hikari yori-mo yami no hoo o aishi ta koto de aru .
 180aku o okonat te iru mono wa mina hikari o nikumu .
 181soshite , sono okonai ga akarumi ni dasa reru no o osore te , hikari ni ko yoo to wa shi nai .
 182shikashi , shinri o okonat te iru mono wa hikari ni kuru .
 183sono hito no okonai no , kami ni at te nasa re ta to-iu koto ga , akiraka ni sa reru tame de aru .
 184kono nochi , iesu wa deshi-tachi to yudaya no chi ni iki , kare-ra to issho ni soko ni taizai shi te , baputesuma o sazuke te ora re ta .
 185yohane mo sarimu ni chikai ai-non de , baputesuma o sazuke te i ta .
 186soko ni wa mizu ga takusan at ta kara de aru .
 187hitobito ga zokuzoku to yat-te-ki te baputesuma o uke te i ta .
 188sono toki , yohane wa mada hitoya ni ire rare te wa i nakat ta .
 189tokoro-ga , yohane no deshi-tachi to hitori no yudaya-jin to no aida ni , kiyome no koto de sooron ga okot ta .
 190soko-de kare-ra wa yohane no tokoro ni ki te it ta ,
 191‘ sensei , goran kudasai .
 192yorudan no mukoo de anata to issho ni i ta koto ga ari , soshite , anata ga akashi o shi te ora re ta ano kata ga , baputesuma o sazuke te ori , mina no mono ga , sono kata no tokoro e dekake te i masu ’ .
 193yohane wa kotae te it ta ,
 194‘ hito wa ten kara atae rare nakere ba , nanimono mo ukeru koto wa deki nai .
 195“ watashi wa kirisuto de wa naku , sono kata yori-mo saki ni tsukawasa re ta mono de aru ” to it ta koto o akashi shi te kureru no wa , anata-gata jishin de aru .
 196hanayome o motsu mono wa hanamuko de aru .
 197hanamuko no yuujin wa tat te kare no koe o kiki , sono koe o kii te ooini yorokobu .
 198koo-shi-te , kono yorokobi wa watashi ni michitari te iru .
 199kare wa kanarazu sakae , watashi wa otoroeru .
 200ue kara kuru mono wa , subete no mono no ue ni aru .
 201chi kara deru mono wa , chi ni zokusuru mono de at te , chi no koto o kataru .
 202ten kara kuru mono wa , subete no mono no ue ni aru .
 203kare wa sono mi ta tokoro , kii ta tokoro o akashi shi te iru ga , dare mo sono akashi o ukeire nai .
 204shikashi , sono akashi o ukeireru mono wa , kami ga makoto de aru koto o , tashika ni mitome ta no de aru .
 205kami ga o-tsukawashi ni nat ta kata wa , kami no kotoba o kataru .
 206kami wa seirei o kagirinaku tamau kara de aru .
 207chichi wa miko o aishi te , banbutsu o sono te ni o-atae ni nat ta .
 208miko o shinjiru mono wa eien no inochi o motsu .
 209miko ni shitagawa nai mono wa , inochi ni azukaru koto ga nai bakari-ka , kami no ikari ga sono ue ni todomaru no de aru ’ .
 210iesu ga , yohane yori-mo ooku deshi o tsukuri , mata baputesuma o sazuke te ora reru to-iu koto o , parisai-bito-tachi ga kiki , sore o shu ga shira re ta toki , LRB shikashi , iesu mizukara ga , baputesuma o o-sazuke ni nat ta no de wa naku , sono deshi-tachi de at ta RRB yudaya o sat te , mata gariraya e ika re ta .
 211shikashi , iesu wa sama-riya o tsuuka shi nakere ba nara nakat ta .
 212soko-de , iesu wa sama-riya no sukaru to-iu machi ni o-ide ni nat ta .
 213kono machi wa , yakobu ga sono ko yosefu ni atae ta tochi no chikaku ni at ta ga , soko ni yakobu no ido ga at ta .
 214iesu wa tabi no tsukare o oboe te , sono mama , kono ido no soba ni suwat te ora re ta .
 215toki wa hiru no juu-ni ji goro de at ta .
 216hitori no sama-riya no onna ga mizu o kumi ni ki ta no-de , iesu wa kono onna ni , ‘ mizu o noma se te kudasai ’ to iwa re ta .
 217deshi-tachi wa shokumotsu o kai ni machi ni it te i ta no de aru .
 218suru-to , sama-riya no onna wa iesu ni it ta ,
 219‘ anata wa yudaya-jin de ari nagara , doo-shi-te sama-riya no onna no watashi ni , noma se te kure to ossharu no desu ka ’ .
 220kore wa , yudaya-jin wa sama-riya-jin to koosai shi te i nakat ta kara de aru .
 221iesu wa kotae te iwa re ta ,
 222‘ moshi anata ga kami no tamamono no koto o shiri , mata , “ mizu o noma se te kure ” to it ta mono ga , dare de aru ka shit te i ta nara-ba , anata no hoo kara negaide te , sono hito kara ike-ru mizu o morat ta koto de aro o ’ .
 223onna wa iesu ni it ta ,
 224‘ shu yo , anata wa , kumu mono o o-mochi ni nara zu , sono ue , ido wa fukai no desu .
 225sono ike-ru mizu o , doko kara te-ni-ireru no desu ka .
 226anata wa , kono ido o kudasat ta watashi-tachi no chichi yakobu yori-mo , erai kata na no desu ka .
 227yakobu jishin mo nomi , sono ko-ra mo , sono kachiku mo , kono ido kara non da no desu ga ’ .
 228iesu wa onna ni kotae te iwa re ta ,
 229‘ kono mizu o nomu mono wa dare de-mo , mata kawaku de-aroo .
 230shikashi , watashi ga ataeru mizu o nomu mono wa , itsu made mo , kawaku koto ga nai bakari-ka , watashi ga ataeru mizu wa , sono hito no uchi de izumi to nari , eien no inochi ni itaru mizu ga , wakiagaru de-aroo ’ .
 231onna wa iesu ni it ta ,
 232‘ shu yo , watashi ga kawaku koto ga naku , mata , koko ni kumi ni ko naku-te mo yoi yoo ni , sono mizu o watashi ni kudasai ’ .
 233iesu wa onna ni iwa re ta ,
 234‘ anata no otto o yobi ni it te , koko ni tsure te ki nasai ’ .
 235onna wa kotae te it ta ,
 236‘ watashi ni wa otto wa ari mase n ’ .
 237iesu wa onna ni iwa re ta ,
 238‘ otto ga nai to it ta no wa , mottomo da .
 239anata ni wa go nin no otto ga at ta ga , ima no wa anata no otto de wa nai .
 240anata no kotoba no toori de aru ’ .
 241onna wa iesu ni it ta ,
 242‘ shu yo , watashi wa anata o yogen-sha to mi masu .
 243watashi-tachi no senzo wa , kono yama de reihai o shi ta no desu ga , anata-gata wa reihai su beki basho wa , erusaremu ni aru to it te i masu ’ .
 244iesu wa onna ni iwa re ta ,
 245‘ onna yo , watashi no iu koto o shinji nasai .
 246anata-ga-ta ga , kono yama de mo , mata erusaremu de mo nai tokoro de , chichi o reihai suru toki ga kuru .
 247anata-gata wa jibun no shira nai mono o ogan de iru ga , watashi-tachi wa shit te iru kata o reihai shi te iru .
 248sukui wa yudaya-jin kara kuru kara de aru .
 249shikashi , makoto no reihai o suru mono-tachi ga , rei to makoto to o mot te chichi o reihai suru toki ga kuru .
 250soo-da , ima ki te iru .
 251chichi wa , kono yoo na reihai o suru mono-tachi o motome te ora reru kara de aru .
 252kami wa rei de aru kara , reihai o suru mono mo , rei to makoto to o mot te reihai su beki de aru ’ .
 253onna wa iesu ni it ta ,
 254‘ watashi wa , kirisuto to yoba reru meshiya ga ko rareru koto o shit te i masu .
 255sono kata ga ko rare ta nara-ba , watashi-tachi ni , issai no koto o shira-se te kudasaru deshoo ’ .
 256iesu wa onna ni iwa re ta ,
 257‘ anata to hanashi o shi te iru kono watashi ga , sore de aru ’ .
 258sono toki , deshi-tachi ga kaet te ki te , iesu ga hitori no onna to hanashi te ora reru no o mi te fushigi ni omot ta ga , shikashi , ‘ nani o motome te ora re masu ka ’ to mo , ‘ nani o kanojo to hanashi te ora reru no desu ka ’ to mo , tazuneru mono wa hitori mo nakat ta .
 259kono onna wa mizugame o sono mama soko ni oi te machi ni iki , hitobito ni it ta ,
 260‘ watashi no shi ta koto o nani mo-ka-mo , iiate ta hito ga i masu .
 261saa , mi ni ki te goran nasai .
 262moshi-ka-shi-tara , kono hito ga kirisuto ka-mo shire mase n ’ .
 263hitobito wa machi o de te , zokuzoku to iesu no tokoro e it ta .
 264sono aida ni deshi-tachi wa iesu ni , ‘ sensei , meshiagat te kudasai ’ to susume ta .
 265tokoro-ga , iesu wa iwa re ta ,
 266‘ watashi ni wa , anata-gata no shira nai shokumotsu ga aru ’ .
 267soko-de , deshi-tachi ga tagai ni it ta ,
 268‘ dare ka ga , nani ka taberu mono o mot te ki te sashiage ta no de-aroo ka ’ .
 269iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 270‘ watashi no shokumotsu to-iu no wa , watashi o tsukawasa re ta kata nomi kokoro o okonai , sono mi-waza o nashitogeru koto de aru .
 271anata-gata wa , kariire-doki ga kuru made ni wa , mada yon kagetsu aru to , it te iru de wa nai ka .
 272shikashi , watashi wa anata-gata ni iu .
 273me o age te hatake o mi nasai .
 274haya irozui te kariire o mat te iru .
 275karu mono wa hooshuu o uke te , eien no inochi ni itaru mi o atsume te iru .
 276maku mono mo karu mono mo , tomodomo ni yorokobu tame de aru .
 277soko-de , “ hitori ga maki , hitori ga karu ” to-iu kotowaza ga , hontoo no koto to naru .
 278watashi wa , anata-gata o tsukawashi te , anata-gata ga sono tame ni rooku shi nakat ta mono o karitora se ta .
 279hoka no hitobito ga rooku shi , anata-gata wa , kare-ra no rooku no mi ni azukat te iru no de aru ’ .
 280sate , kono machi kara ki ta ooku no sama-riya-jin wa , ‘ kono hito wa , watashi no shi ta koto o nani mo-ka-mo iiate ta ’ to akashi shi ta onna no kotoba ni-yot-te , iesu o shinji ta .
 281soko-de , sama-riya-jin-tachi wa iesu no moto ni ki te , jibun-tachi no tokoro ni taizai shi te itadaki tai to negat ta no-de , iesu wa soko ni fu-tsu ka taizai sa re ta .
 282soshite nao ooku no hitobito ga , iesu no kotoba o kii te shinji ta .
 283kare-ra wa onna ni it ta ,
 284‘ watashi-tachi ga shinjiru no wa , moo anata ga hanashi te kure ta kara de wa nai .
 285jibun-jishin de shitashiku kii te , kono hito koso makoto ni yo no sukuinushi de aru koto ga , wakat ta kara de aru ’ .
 286fu-tsu ka no ato ni , iesu wa koko o sat te gariraya e ika re ta .
 287iesu wa mizukara hakkiri , ‘ yogen-sha wa jibun no kokyoo de wa uyamawa re nai mono da ’ to iwa re ta no de aru .
 288gariraya ni tsuka reru to , gariraya no hito-tachi wa iesu o kangei shi ta .
 289sore wa , kare-ra mo matsuri ni it te i ta no-de , sono matsuri no toki , iesu ga erusaremu de nasa re ta koto o kotogotoku mi te i ta kara de aru .
 290iesu wa , mata gariraya no kana ni ika re ta .
 291soko wa , katsute mizu o budoo-shu ni kaera re ta tokoro de aru .
 292tokoro-ga , byooki o shi te iru musuko o motsu aru yakunin ga kape-naumu ni i ta .
 293kono hito ga , yudaya kara gariraya ni iesu no ki te ora reru koto o kiki , mi-moto ni ki te , kape-naumu ni kudat te , kare no ko o naoshi te itadaki tai to , negat ta .
 294sono ko ga shini kakat te i ta kara de aru .
 295soko-de , iesu wa kare ni iwa re ta ,
 296‘ anata-gata wa , shirushi to kiseki to o mi nai kagiri , kesshite shinji nai daroo ’ .
 297kono yakunin wa iesu ni it ta ,
 298‘ shu yo , doozo , kodomo ga shina nai uchi ni ki te kudasai ’ .
 299iesu wa kare ni iwa re ta ,
 300‘ o-kaeri nasai .
 301anata no musuko wa tasukaru no da ’ .
 302kare wa jibun ni iwa re ta iesu no kotoba o shinji te kaet te it ta .
 303sono kudat te iku tochuu , boku-tachi ga kare ni deai , sono ko ga tasukat ta koto o tsuge ta .
 304soko-de , kare wa boku-tachi ni , sono naori hajime ta jikoku o tazune te mi tara , ‘ kinoo no gogo ichi ji ni netsu ga hiki mashi ta ’ to kotae ta .
 305sore wa , iesu ga ‘ anata no musuko wa tasukaru no da ’ to iwa re ta no to onaji jikoku de at ta koto o , kono chichi wa shit te , kare jishin mo sono kazoku ichidoo mo shinji ta .
 306kore wa , iesu ga yudaya kara gariraya ni ki te nasa re ta dai-ni no shirushi de aru .
 307kono nochi , yudaya-jin no matsuri ga at ta no-de , iesu wa erusaremu ni nobora re ta .
 308erusaremu ni aru hitsuji no mon no soba ni , heburu-go de betesuda to yoba reru ike ga at ta .
 309soko ni wa itsu tsu no roo ga at ta .
 310sono roo no naka ni wa , byoonin , moojin , ashi-nae , yaseotoroe ta mono nado ga , oozei karada o yokotae te i ta .
 311LSB kare-ra wa mizu no ugoku no o mat te i ta no de aru .
 312sore wa , tokidoki , shu no mi-tsukai ga kono ike ni ori te ki te mizu o ugokasu koto ga aru ga , mizu ga ugoi ta toki massaki ni hairu mono wa , donna byooki ni kakat te i te mo , iyasa re ta kara de aru . RSB
 313sate , soko ni sanjuu-hachi nen no aida , byooki ni nayan de iru hito ga at ta .
 314iesu wa sono hito ga yoko ni nat te iru no o mi , mata nagai aida wazurat te i ta no o shit te , sono hito ni ‘ naori tai no ka ’ to iwa re ta .
 315kono byoonin wa iesu ni kotae ta ,
 316‘ shu yo , mizu ga ugoku toki ni , watashi o ike no naka ni ire te kureru hito ga i mase n .
 317watashi ga hairi kakeru to , hoka no hito ga saki ni ori te iku no desu ’ .
 318iesu wa kare ni iwa re ta ,
 319‘ oki te , anata no toko o toriage , soshite aruki nasai ’ .
 320suru-to , kono hito wa sugu ni iyasa re , toko o toriage te arui te it ta .
 321sono hi wa ansoku-bi de at ta .
 322soko-de yudaya-jin-tachi wa , sono iyasa re ta hito ni it ta ,
 323‘ kyoo wa ansoku-bi da .
 324toko o toriageru no wa , yoroshiku nai ’ .
 325kare wa kotae ta ,
 326‘ watashi o naoshi te kudasat ta kata ga , toko o toriage te aruke to , watashi ni iwa re mashi ta ’ .
 327kare-ra wa tazune ta ,
 328‘ toriage te aruke to it ta hito wa , dare ka ’ .
 329shikashi , kono iyasa re ta hito wa , sore ga dare de aru ka shira nakat ta .
 330gunshuu ga sono ba ni i ta no-de , iesu wa sotto de te ika re ta kara de aru .
 331sono nochi , iesu wa miya de sono hito ni deat ta no-de , kare ni iwa re ta ,
 332‘ goran ,
 333anata wa yoku nat ta .
 334moo tsumi o okashi te wa ike nai .
 335nani ka motto warui koto ga , anata no mi ni okoru ka-mo shire nai kara ’ .
 336kare wa de te it te , jibun o iyashi ta no wa iesu de at ta to , yudaya-jin-tachi ni tsuge ta .
 337sono tame yudaya-jin-tachi wa , ansoku-bi ni kono yoo na koto o shi ta to it te , iesu o seme ta .
 338soko-de , iesu wa kare-ra ni kotae rare ta ,
 339‘ watashi no chichi wa ima ni itaru made hatarai te ora reru .
 340watashi mo hataraku no de aru ’ .
 341kono tame ni yudaya-jin-tachi wa , masumasu iesu o koroso o to hakaru yoo ni nat ta .
 342sore wa , iesu ga ansoku-bi o yabura re ta bakari de wa naku , kami o jibun no chichi to yon de , jibun o kami to hitoshii mono to sa re ta kara de aru .
 343sate , iesu wa kare-ra ni kotae te iwa re ta ,
 344‘ yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 345ko wa chichi no nasaru koto o mi te suru igai ni , jibun kara wa nanigoto mo suru koto ga deki nai .
 346chichi no nasaru koto de are ba subete , ko mo sono toori ni suru no de aru .
 347naze-nara , chichi wa ko o aishi te , mizukara nasaru koto wa , subete ko ni o-shimeshi ni naru kara de aru .
 348soshite , sore yori-mo nao ookina waza o , o-shimeshi ni naru de-aroo .
 349anata-ga-ta ga , sore ni-yot-te fushigi ni omou tame de aru .
 350sunawachi , chichi ga shinin o okoshi te inochi o o-atae ni naru yoo ni , ko mo mata , sono kokoro ni kanau hitobito ni inochi o ataeru de-aroo .
 351chichi wa dare o mo sabaka nai .
 352sabaki no koto wa subete , ko ni yudane rare ta kara de aru .
 353sore wa , subete no hito ga chichi o uyamau to-dooyoo-ni , ko o uyamau tame de aru .
 354ko o uyamawa nai mono wa , ko o tsukawasa re ta chichi o mo uyamawa nai .
 355yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 356watashi no kotoba o kii te , watashi o tsukawasa re ta kata o shinjiru mono wa , eien no inochi o uke , mata sabaka reru koto ga naku , shi kara inochi ni utsut te iru no de aru .
 357yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 358shin da hito-tachi ga , kami no ko no koe o kiku toki ga kuru .
 359ima sudeni ki te iru .
 360soshite kiku hito wa ikiru de-aroo .
 361sore wa , chichi ga go-jibun no uchi ni seimei o o-mochi ni nat te iru to-dooyoo-ni , ko ni mo mata , jibun no uchi ni seimei o motsu koto o o-yurushi ni nat ta kara de aru .
 362soshite ko wa hito no ko de aru kara , ko ni sabaki o okonau ken'i o o-atae ni nat ta .
 363kono koto o odoroku ni wa oyoba nai .
 364haka no naka ni iru mono-tachi ga mina kami no ko no koe o kiki , zen o okonat ta hitobito wa , seimei o ukeru tame ni yomigaeri , aku o okonat ta hitobito wa , sabaki o ukeru tame ni yomigaet-te , sorezore de te kuru toki ga kuru de-aroo .
 365watashi wa , jibun kara wa nanigoto mo suru koto ga deki nai .
 366tada kiku mama ni sabaku no de aru .
 367soshite , watashi no kono sabaki wa tadashii .
 368sore wa , watashi jishin no kangae de suru no de wa naku , watashi o tsukawasa re ta kata no , mi-mune o motome te iru kara de aru .
 369moshi , watashi ga jibun-jishin ni-tsui-te akashi o suru nara-ba , watashi no akashi wa hontoo de wa nai .
 370watashi ni-tsui-te akashi o suru kata wa hoka ni ari , soshite , sono hito ga suru akashi ga hontoo de aru koto o , watashi wa shit te iru .
 371anata-gata wa yohane no moto e hito o tsukawashi ta ga , sono toki kare wa shinri ni-tsui-te akashi o shi ta .
 372watashi wa hito kara akashi o uke nai ga , kono koto o iu no wa , anata-gata ga sukuwa reru tame de aru .
 373yohane wa moe te kagayaku akari de at ta .
 374anata-gata wa , shibaraku no aida sono hikari o yorokobi tanoshimo o to shi ta .
 375shikashi , watashi ni wa , yohane no akashi yori-mo , motto chikara aru akashi ga aru .
 376chichi ga watashi ni jooju sa se yoo to shi te o-atae ni nat ta waza , sunawachi , ima watashi ga shi te iru kono waza ga , chichi no watashi o tsukawasa re ta koto o akashi shi te iru .
 377mata , watashi o tsukawasa re ta chichi mo , go-jibun de watashi ni-tsui-te akashi o sa re ta .
 378anata-gata wa , mada sono mi-koe o kii ta koto mo naku , sono mi-sugata o mi ta koto mo nai .
 379mata , kami ga tsukawasa re ta mono o shinji nai kara , kami no mikoto wa anata-gata no uchi ni todomat te i nai .
 380anata-gata wa , seisho no naka ni eien no inochi ga aru to omot te shirabe te iru ga , kono seisho wa , watashi ni-tsui-te akashi o suru mono de aru .
 381shikamo , anata-gata wa , inochi o eru tame ni watashi no moto ni ko yoo to mo shi nai .
 382watashi wa hito kara no homare o ukeru koto wa shi nai .
 383shikashi , anata-gata no uchi ni wa kami o aisuru ai ga nai koto o shit te iru .
 384watashi wa chichi no na ni-yot-te ki ta no-ni , anata-gata wa watashi o ukeire nai .
 385moshi , hoka no hito ga kare jishin no na ni-yot-te kuru nara-ba , sono hito o ukeireru no de-aroo .
 386tagai ni homare o uke nagara , tada hitori no kami kara no homare o motome yoo to shi nai anata-gata wa , doo-shi-te shinjiru koto ga deki yoo ka .
 387watashi ga anata-gata no koto o chichi ni uttaeru to , kangae te wa ike nai .
 388anata-gata o uttaeru mono wa , anata-gata ga tanomi to shi te iru moose sono hito de aru .
 389moshi , anata-gata ga moose o shinji ta nara-ba , watashi o mo shinji ta de-aroo .
 390moose wa , watashi ni-tsui-te kai ta no de aru .
 391shikashi , moose no kai ta mono o shinji nai nara-ba , doo-shi-te watashi no kotoba o shinjiru daroo ka ’ .
 392sono nochi , iesu wa gariraya no umi , sunawachi , tebe-riya-ko no mukoogishi e watara re ta .
 393suru-to , oozei no gunshuu ga iesu ni tsui te ki ta .
 394byoonin-tachi ni nasat te i ta shirushi o mi ta kara de aru .
 395iesu wa yama ni nobot te , deshi-tachi to issho ni soko de za ni tsuka re ta .
 396toki-ni , yudaya-jin no matsuri de aru sugikoshi ga majika ni nat te i ta .
 397iesu wa me o age , oozei no gunshuu ga jibun no hoo ni atsumat te kuru no o mi te , piripo ni iwa re ta ,
 398‘ doko kara pan o kat te ki te , kono hitobito ni tabe sase yoo ka ’ .
 399kore wa piripo o tameso o to shi te iwa re ta no de at te , go-jibun de wa shi yoo to suru koto o , yoku go-shoochi de at ta .
 400suru-to , piripo wa iesu ni kotae ta ,
 401‘ nihyaku denari no pan ga at te mo , meimei ga sukoshi zutsu itadaku ni mo tari masu mai ’ .
 402deshi no hitori , shimon_ cdot_ -petero no kyoodai andere ga iesu ni it ta ,
 403‘ koko ni , oomugi no pan itsu tsu to , sakana ni hiki to o mot te iru kodomo ga i masu .
 404shikashi , konna ni oozei no hito de wa , sore ga nani ni nari masho o ’ .
 405iesu wa ‘ hitobito o suwara se nasai ’ to iwa re ta .
 406sono basho ni wa kusa ga ookat ta .
 407soko ni suwat ta otoko no kazu wa gosen nin hodo de at ta .
 408soko-de , iesu wa pan o tori , kansha shi te kara , suwat te iru hitobito ni wakeatae , mata , sakana o mo dooyoo ni shi te , kare-ra no nozomu dake wakeatae rare ta .
 409hitobito ga juubun ni tabe ta nochi , iesu wa deshi-tachi ni iwa re ta ,
 410‘ sukoshi de-mo muda ni nara nai yoo ni , pan-kuzu no amari o atsume nasai ’ .
 411soko-de kare-ra ga atsumeru to , itsu tsu no oomugi no pan o tabe te nokot ta pan-kuzu wa , juu-ni no kago ni ippai ni nat ta .
 412hitobito wa iesu no nasat ta kono shirushi o mi te , ‘ hontoo ni , kono hito koso yo ni kitaru beki yogen-sha de aru ’ to it ta .
 413iesu wa hitobito ga ki te , jibun o torae te oo ni shi yoo to shi te iru to shit te , tada hitori , mata yama ni shirizoka re ta .
 414yuugata ni nat ta toki , deshi-tachi wa umibe ni kudari , fune ni not te umi o watari , mukoogishi no kape-naumu ni iki kake ta .
 415sudeni kuraku nat te i ta no-ni , iesu wa mada kare-ra no tokoro ni o-ide ni nara nakat ta .
 416sono ue , tsuyoi kaze ga fui te ki te , umi wa are dashi ta .
 417shi , gojut choo kogidashi ta toki , iesu ga umi no ue o arui te fune ni chikazui te ko rareru no o mi te , kare-ra wa osore ta .
 418suru-to , iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 419‘ watashi da ,
 420osoreru koto wa nai ’ .
 421soko-de , kare-ra wa yorokon de iesu o fune ni mukae yoo to shi ta .
 422suru-to fune wa , sugu , kare-ra ga iko o to shi te i ta chi ni tsui ta .
 423sono yokujitsu , umi no mukoogishi ni tat te i ta gunshuu wa , soko ni kobune ga is soo shika naku , mata iesu wa deshi-tachi to issho ni kobune ni o-nori ni nara zu , tada deshi-tachi dake ga funade shi ta no o mi ta .
 424shikashi , suu soo no kobune ga tebe-riya kara ki te , shu ga kansha sa re ta nochi pan o hitobito ni tabe sase ta basho ni chikazui ta .
 425gunshuu wa , iesu mo deshi-tachi mo soko ni i nai to shit te , sore-ra no kobune ni nori , iesu o tazune te kape-naumu ni it ta .
 426soshite , umi no mukoogishi de iesu ni deat ta no-de it ta ,
 427‘ sensei , itsu , koko ni o-ide ni nat ta no desu ka ’ .
 428iesu wa kotae te iwa re ta ,
 429‘ yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 430anata-gata ga watashi o tazune te ki te iru no wa , shirushi o mi ta tame de wa naku , pan o tabe te manpuku shi ta kara de aru .
 431kuchiru shokumotsu no tame de wa naku , eien no inochi ni itaru kuchi nai shokumotsu no tame ni hataraku ga yoi .
 432kore wa hito no ko ga anata-gata ni ataeru mono de aru .
 433chichi naru kami wa , hito no ko ni sore o yudane rare ta no de aru ’ .
 434soko-de , kare-ra wa iesu ni it ta ,
 435‘ kami no waza o okonau tame ni , watashi-tachi wa nani o shi tara yoi deshoo ka ’ .
 436iesu wa kare-ra ni kotae te iwa re ta ,
 437‘ kami ga tsukawasa re ta mono o shinjiru koto ga , kami no waza de aru ’ .
 438kare-ra wa iesu ni it ta ,
 439‘ watashi-tachi ga mi te anata o shinjiru tame ni , donna shirushi o okonat te kudasai masu ka .
 440donna koto o shi te kudasai masu ka .
 441watashi-tachi no senzo wa arano de mana o tabe mashi ta .
 442sore wa “ ten yori no pan o kare-ra ni atae te tabe sase ta ” to kai te aru toori desu ’ .
 443soko-de iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 444‘ yokuyoku it te oku .
 445ten kara no pan o anata-gata ni atae ta no wa , moose de wa nai .
 446ten kara no makoto no pan o anata-gata ni ataeru no wa , watashi no chichi na no de aru .
 447kami no pan wa , ten kara kudat te ki te , kono yo ni inochi o ataeru mono de aru ’ .
 448kare-ra wa iesu ni it ta ,
 449‘ shu yo , sono pan o itsu-mo watashi-tachi ni kudasai ’ .
 450iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 451‘ watashi ga inochi no pan de aru .
 452watashi ni kuru mono wa kesshite ueru koto ga naku , watashi o shinjiru mono wa kesshite kawaku koto ga nai .
 453shikashi , anata-gata ni it ta ga , anata-gata wa watashi o mi ta no-ni shinji yoo to wa shi nai .
 454chichi ga watashi ni atae te kudasaru mono wa mina , watashi ni kuru de-aroo .
 455soshite , watashi ni kuru mono o kesshite kobami wa shi nai .
 456watashi ga ten kara kudat te ki ta no wa , jibun no kokoro no mama o okonau tame de wa naku , watashi o tsukawasa re ta kata nomi kokoro o okonau tame de aru .
 457watashi o tsukawasa re ta kata nomi kokoro wa , watashi ni atae te kudasat ta mono o , watashi ga hitori mo ushinawa zu-ni , owari no hi ni yomigaera seru koto de aru .
 458watashi no chichi nomi kokoro wa , ko o mi te shinjiru mono ga , kotogotoku eien no inochi o eru koto na no de aru .
 459soshite , watashi wa sono hitobito o owari no hi ni yomigaera seru de-aroo ’ .
 460yudaya-jin-ra wa , iesu ga ‘ watashi wa ten kara kudat te ki ta pan de aru ’ to iwa re ta no-de , iesu ni-tsui-te tsubuyaki hajime ta .
 461soshite it ta ,
 462‘ kore wa yosefu no ko iesu de wa nai ka .
 463watashi-tachi wa sono fubo o shit te iru de wa nai ka .
 464watashi wa ten kara kudat te ki ta to , doo-shi-te ima iu no ka ’ .
 465iesu wa kare-ra ni kotae te iwa re ta ,
 466‘ tagai ni tsubuyai te wa ike nai .
 467watashi o tsukawasa re ta chichi ga hikiyose te kudasara nakere ba , dare mo watashi ni kuru koto wa deki nai .
 468watashi wa , sono hitobito o owari no hi ni yomigaera seru de-aroo .
 469yogen-sha no sho ni , “ kare-ra wa mina kami ni oshie rareru de-aroo ” to kai te aru .
 470chichi kara kii te manan da mono wa , mina watashi ni kuru no de aru .
 471kami kara de ta mono no hoka ni , dare ka ga chichi o mi ta no de wa nai .
 472sono mono dake ga chichi o mi ta no de aru .
 473yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 474shinjiru mono ni wa eien no inochi ga aru .
 475watashi wa inochi no pan de aru .
 476anata-gata no senzo wa arano de mana o tabe ta ga , shin de shimat ta .
 477shikashi , ten kara kudat te ki ta pan o taberu hito wa , kesshite shinu koto wa nai .
 478watashi wa ten kara kudat te ki ta iki ta pan de aru .
 479sore o taberu mono wa , itsu made mo ikiru de-aroo .
 480watashi ga ataeru pan wa , yo no inochi no tame ni ataeru watashi no niku de aru ’ .
 481soko-de , yudaya-jin-ra ga tagai ni ronji te it ta ,
 482‘ kono hito wa doo-shi-te , jibun no niku o watashi-tachi ni atae te tabe saseru koto ga deki yoo ka ’ .
 483iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 484‘ yokuyoku it te oku .
 485hito no ko no niku o tabe zu , mata , sono chi o noma nakere ba , anata-gata no uchi ni inochi wa nai .
 486watashi no niku o tabe , watashi no chi o nomu mono ni wa , eien no inochi ga ari , watashi wa sono hito o owari no hi ni yomigaera seru de-aroo .
 487watashi no niku wa makoto no shokumotsu , watashi no chi wa makoto no nomimono de aru .
 488watashi no niku o tabe , watashi no chi o nomu mono wa watashi ni ori , watashi mo mata sono hito ni oru .
 489ike-ru chichi ga watashi o tsukawasa re , mata , watashi ga chichi ni-yot-te iki te iru yoo ni , watashi o taberu mono mo watashi ni-yot-te ikiru de-aroo .
 490ten kara kudat te ki ta pan wa , senzo-tachi ga tabe ta ga shin de shimat ta yoo na mono de wa nai .
 491kono pan o taberu mono wa , itsu made mo ikiru de-aroo ’ .
 492kore-ra no koto wa , iesu ga kape-naumu no kaidoo de oshie te ora re ta toki ni iwa re ta mono de aru .
 493deshi-tachi no uchi no ooku no mono wa , kore o kii te it ta ,
 494‘ kore wa , hidoi kotoba da .
 495dare ga sonna koto o kii te ora re yoo ka ’ .
 496shikashi iesu wa , deshi-tachi ga sono koto de tsubuyai te iru no o miyabut te , kare-ra ni iwa re ta ,
 497‘ kono koto ga anata-gata no tsumazuki ni naru no ka .
 498sore-de-wa , moshi hito no ko ga mae ni i ta tokoro ni noboru no o mi tara , doo naru no ka .
 499hito o ikasu mono wa rei de at te , niku wa nan no yaku ni mo tata nai .
 500watashi ga anata-gata ni hanashi ta kotoba wa rei de ari , mata inochi de aru .
 501shikashi , anata-gata no naka ni wa shinji nai mono ga iru ’ .
 502iesu wa , hajime kara , dare ga shinji nai ka , mata , dare ga kare o uragiru ka o shit te ora re ta no de aru .
 503soshite iesu wa iwa re ta ,
 504‘ sore-da-kara , chichi ga atae te kudasat ta mono de nakere ba , watashi ni kuru koto wa deki nai to , it ta no de aru ’ .
 505sore irai , ooku no deshi-tachi wa sat te it te , mohaya iesu to koodoo o tomo ni shi nakat ta .
 506soko-de iesu wa juu-ni deshi ni iwa re ta ,
 507‘ anata-gata mo saro o to suru no ka ’ .
 508shimon_ cdot_ -petero ga kotae ta ,
 509‘ shu yo , watashi-tachi wa , dare no tokoro ni iki masho o .
 510eien no inochi no kotoba o mot te iru no wa anata desu .
 511watashi-tachi wa , anata ga kami no seija de aru koto o shinji , mata shit te i masu ’ .
 512iesu wa kare-ra ni kotae rare ta ,
 513‘ anata-gata juu-ni nin o eran da no wa , watashi de wa nakat ta ka .
 514sore-da-no-ni , anata-gata no uchi no hitori wa akuma de aru ’ .
 515kore wa , isukariote no shimon no ko yuda o sashi te iwa re ta no de aru .
 516kono yuda wa , juu-ni deshi no hitori de ari nagara , iesu o uragiro o to shi te i ta .
 517sono nochi , iesu wa gariraya o junkai shi te ora re ta .
 518yudaya-jin-tachi ga jibun o koroso o to shi te i ta no-de , yudaya o junkai shi yoo to wa sa re nakat ta .
 519toki ni , yudaya-jin no kari-io no matsuri ga chikazui te i ta .
 520soko-de , iesu no kyoodai-tachi ga iesu ni it ta ,
 521‘ anata ga shi te ora reru waza o deshi-tachi ni mo miseru tame ni , koko o sari yudaya ni it te wa ikaga desu .
 522jibun o ooyake ni arawaso o to omot te iru hito de , kakure te shigoto o suru mono wa ari mase n .
 523anata ga kore-ra no koto o suru kara-ni-wa , jibun o hakkiri to yo ni arawashi nasai ’ .
 524koo it ta no wa , kyoodai-tachi mo iesu o shinji te i nakat ta kara de aru .
 525soko-de iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 526‘ watashi no toki wa mada ki te i nai .
 527shikashi , anata-gata no toki wa itsu-mo sonawat te iru .
 528yo wa anata-gata o nikumi e nai ga , watashi o nikun de iru .
 529watashi ga yo no okonai no warui koto o , akashi shi te iru kara de aru .
 530anata-gata koso matsuri ni iki nasai .
 531watashi wa kono matsuri ni wa ika nai .
 532watashi no toki wa mada michi te i nai kara ’ .
 533kare-ra ni koo it te , iesu wa gariraya ni todomat te ora re ta .
 534shikashi , kyoodai-tachi ga matsuri ni it ta ato de , iesu mo hitome ni tata nu yoo ni , hisoka ni ika re ta .
 535yudaya-jin-ra wa matsuri no toki ni , ‘ ano hito wa doko ni iru no ka ’ to it te , iesu o sagashi te i ta .
 536gunshuu no naka ni , iesu ni-tsui-te iroiro to uwasa ga tat ta .
 537aru hitobito wa , ‘ are wa yoi hito da ’ to ii , hoka no hitobito wa , ‘ iya , are wa gunshuu o madowashi te iru ’ to it ta .
 538shikashi , yudaya-jin-ra o osore te , iesu no koto o koozen to kuchi ni suru mono wa i nakat ta .
 539matsuri mo nakaba ni nat te kara , iesu wa miya ni nobot te oshie hajime rare ta .
 540suru-to , yudaya-jin-tachi wa odoroi te it ta ,
 541‘ kono hito wa gakumon o shi ta koto mo nai no-ni , doo-shi-te rippoo no chishiki o mot te iru no daroo ’ .
 542soko-de iesu wa kare-ra ni kotae te iwa re ta ,
 543‘ watashi no oshie wa watashi jishin no oshie de wa naku , watashi o tsukawasa re ta kata no oshie de aru .
 544kami nomi kokoro o okonao o to omou mono de are ba , dare de-mo , watashi no katat te iru kono oshie ga kami kara no mono ka , sore-to-mo , watashi jishin kara de ta mono ka , wakaru de-aroo .
 545jibun kara de ta koto o kataru mono wa , jibun no eikoo o motomeru ga , jibun o tsukawasa re ta kata no eikoo o motomeru mono wa shinjitsu de at te , sono hito no uchi ni wa itsuwari ga nai .
 546moose wa anata-gata ni rippoo o atae ta de wa nai ka .
 547sore-da-no-ni , anata-gata no uchi ni wa , sono rippoo o okonau mono ga hitori mo nai .
 548anata-gata wa , naze watashi o koroso o to omot te iru no ka ’ .
 549gunshuu wa kotae ta ,
 550‘ anata wa akuryoo ni toritsuka re te iru .
 551dare ga anata o koroso o to omot te iru mono ka ’ .
 552iesu wa kare-ra ni kotae te iwa re ta ,
 553‘ watashi ga hito tsu no waza o shi ta tokoro , anata-gata wa mina sore o mi te odoroi te iru .
 554moose wa anata-gata ni katsurei o meeji ta no-de , LRB kore wa , jitsu-wa , moose kara hajimat ta no de wa naku , senzo-tachi kara hajimat ta mono de aru RRB anata-gata wa ansoku-bi ni mo hito ni katsurei o hodokoshi te iru .
 555moshi , moose no rippoo ga yabura re nai yoo ni , ansoku-bi de at te mo katsurei o ukeru no nara , ansoku-bi ni hito no zenshin o joobu ni shi te yat ta kara-to-it-te , doo-shi-te , sonna ni okoru no ka .
 556uwabe de hito o sabaka nai de , tadashii sabaki o suru ga yoi ’ .
 557sate , erusaremu no aru hito-tachi ga it ta ,
 558‘ kono hito wa hitobito ga koroso o to omot te iru mono de wa nai ka .
 559miyo ,
 560kare wa koozen to katat te iru no-ni , hitobito wa kore ni-taishi-te nani mo iwa nai .
 561yakunin-tachi wa , kono hito ga kirisuto de aru koto o , hontoo ni shit te iru no de wa nakaro o ka .
 562watashi-tachi wa kono hito ga doko kara ki ta no ka shit te iru .
 563shikashi , kirisuto ga arawareru toki ni wa , doko kara kuru no ka shit te iru mono wa , hitori mo i nai ’ .
 564iesu wa miya no uchi de oshie nagara , saken de iwa re ta ,
 565‘ anata-gata wa , watashi o shit te ori , mata , watashi ga doko kara ki ta ka mo shit te iru .
 566shikashi , watashi wa jibun kara ki ta no de wa nai .
 567watashi o tsukawasa re ta kata wa shinjitsu de aru ga , anata-gata wa , sono kata o shira nai .
 568watashi wa , sono kata o shit te iru .
 569watashi wa sono kata no moto kara ki ta mono de , sono kata ga watashi o tsukawasa re ta no de aru ’ .
 570soko-de hitobito wa iesu o torae yoo to hakat ta ga , dare hitori te o kakeru mono wa nakat ta .
 571iesu no toki ga , mada ki te i nakat ta kara de aru .
 572shikashi , gunshuu no naka no ooku no mono ga , iesu o shinji te it ta ,
 573‘ kirisuto ga ki te mo , kono hito ga okonat ta yori-mo ooku no shirushi o okonau daroo ka ’ .
 574gunshuu ga iesu ni-tsui-te kono yoo na uwasa o shi te iru no o , parisai-bito-tachi wa mimi ni shi ta .
 575soko-de , saishi-choo-tachi ya parisai-bito-tachi wa , iesu o torae yoo to shi te , shitayaku-domo o tsukawashi ta .
 576iesu wa iwa re ta ,
 577‘ ima shibaraku no aida , watashi wa anata-gata to issho ni i te , sore-kara , watashi o o-tsukawashi ni nat ta kata nomi moto ni iku .
 578anata-gata wa watashi o sagasu de-aroo ga , mitsukeru koto wa deki nai .
 579soshite watashi no iru tokoro ni , anata-gata wa kuru koto ga deki nai ’ .
 580soko-de yudaya-jin-tachi wa tagai ni it ta ,
 581‘ watashi-tachi ga mitsukeru koto ga deki nai to-iu no wa , doko e iko o to shi te iru no daroo .
 582girishiya-jin no naka ni risan shi te iru hito-tachi no tokoro ni de-mo it te , girishiya-jin o oshie yoo to iu no daroo ka .
 583mata , “ watashi o sagasu ga , mitsukeru koto wa deki nai . soshite watashi no iru tokoro ni wa kuru koto ga deki nai daroo ” to it ta sono kotoba wa , doo-iu imi daroo ’ .
 584matsuri no owari no daiji na hi ni , iesu wa tat te , saken de iwa re ta ,
 585‘ dare de-mo kawaku mono wa , watashi no tokoro ni ki te nomu ga yoi .
 586watashi o shinjiru mono wa , seisho ni kai te aru to-ori , sono hara kara ike-ru mizu ga kawa to nat te nagarederu de-aroo ’ .
 587kore wa , iesu o shinjiru hitobito ga uke yoo to shi te iru mi-tama o sashi te iwa re ta no de aru .
 588sunawachi , iesu wa mada eikoo o uke te ora re nakat ta no-de , mi-tama ga mada kudat te i nakat ta no de aru .
 589gunshuu no aru mono ga kore-ra no kotoba o kii te , ‘ kono kata wa , hontoo ni , ano yogen-sha de aru ’ to ii , hoka no hito-tachi wa ‘ kono kata wa kirisuto de aru ’ to ii , mata , aru hitobito wa , ‘ kirisuto wa masaka , gariraya kara wa de te ko nai daroo . kirisuto wa , dabide no shison kara , mata dabide no i ta betsurehemu no mura kara deru to , seisho ni kai te aru de wa nai ka ’ to it ta .
 590koo-shi-te , gunshuu no aida ni iesu no koto de bunsoo ga shooji ta .
 591kare-ra no uchi no aru hitobito wa , iesu o torae yoo to omot ta ga , dare hitori te o kakeru mono wa nakat ta .
 592sate , shitayaku-domo ga saishi-choo-tachi ya parisai-bito-tachi no tokoro ni kaet te ki ta no-de , kare-ra wa sono shitayaku-domo ni it ta ,
 593‘ naze , ano hito o tsure te ko nakat ta no ka ’ .
 594shitayaku-domo wa kotae ta ,
 595‘ kono hito no kataru yoo ni katat ta mono wa , kore made ni ari mase n deshi ta ’ .
 596parisai-bito-tachi ga kare-ra ni kotae ta ,
 597‘ anata-gata made ga , damasa re te iru no de wa nai ka .
 598yakunin-tachi ya parisai-bito-tachi no naka de , hitori de mo kare o shinji ta mono ga at ta daroo ka .
 599rippoo o wakimae nai kono gunshuu wa , norowa re te iru ’ .
 600kare-ra no naka no hitori de , izen ni iesu ni ai ni ki ta koto no aru niko-demo ga , kare-ra ni it ta ,
 601‘ watashi-tachi no rippoo ni-yore-ba , mazu sono hito no iibun o kiki , sono hito no shi ta koto o shit ta ue de nakere ba , sabaku koto o shi nai no de wa nai ka ’ .
 602kare-ra wa kotae te it ta ,
 603‘ anata mo gariraya-de na no ka .
 604yoku shirabe te mi nasai ,
 605gariraya kara wa yogen-sha ga deru mono de wa nai koto ga , wakaru daroo ’ .
 606LSB soshite , hitobito wa onoono ie ni kaet te it ta .
 607iesu wa oribu-yama ni ika re ta .
 608asa-hayaku mata miya ni ha-i-ra reru to , hitobito ga mina mi-moto ni atsumat te ki ta no-de , iesu wa suwat te kare-ra o oshie te ora re ta .
 609suru-to , rippoo-gaku-sha-tachi ya parisai-bito-tachi ga , kan'in o shi te iru toki ni tsukamae rare ta onna o hippat te ki te , naka ni tata se ta ue , iesu ni it ta ,
 610‘ sensei , kono onna wa kan'in no ba de tsukamae rare mashi ta .
 611moose wa rippoo no naka de , koo-iu onna o ishi de uchikorose to meiji mashi ta ga , anata wa doo omoi masu ka ’ .
 612kare-ra ga soo it ta no wa , iesu o tameshi te , uttaeru koojitsu o eru tame de at ta .
 613shikashi , iesu wa mi o kagame te , yubi de jimen ni nani ka kai te ora re ta .
 614kare-ra ga toi tsuzukeru no-de , iesu wa mi o okoshi te kare-ra ni iwa re ta ,
 615‘ anata-gata no naka de tsumi no nai mono ga , mazu kono onna ni ishi o nagetsukeru ga yoi ’ .
 616soshite mata mi o kagame te , jimen ni mono o kaki tsuzuke rare ta .
 617kore o kiku to , kare-ra wa toshiyori kara hajime te , hitoribitori de te iki , tsuini , iesu dake ni nari , onna wa naka ni i ta mama nokosa re ta .
 618soko-de iesu wa mi o okoshi te onna ni iwa re ta ,
 619‘ onna yo , minna wa doko ni iru ka .
 620anata o bassuru mono wa nakat ta no ka ’ .
 621onna wa it ta ,
 622‘ shu yo , dare mo gozai mase n ’ .
 623iesu wa iwa re ta ,
 624‘ watashi mo anata o basshi nai .
 625o-kaeri nasai .
 626kongo wa moo tsumi o okasa nai yoo ni ’ . RSB
 627iesu wa , mata hitobito ni katat te koo iwa re ta ,
 628‘ watashi wa yo no hikari de aru .
 629watashi ni shitagat te kuru mono wa , yami no uchi o aruku koto ga naku , inochi no hikari o motsu de-aroo ’ .
 630suru-to parisai-bito-tachi ga iesu ni it ta ,
 631‘ anata wa , jibun no koto o akashi shi te iru .
 632anata no akashi wa shinjitsu de wa nai ’ .
 633iesu wa kare-ra ni kotae te iwa re ta ,
 634‘ tatoe , watashi ga jibun no koto o akashi shi te mo , watashi no akashi wa shinjitsu de aru .
 635sore wa , watashi ga doko kara ki ta no ka , mata , doko e iku no ka o shit te iru kara de aru .
 636shikashi , anata-gata wa , watashi ga doko kara ki te , doko e iku no ka o shira nai .
 637anata-gata wa niku ni-yot-te hito o sabaku ga , watashi wa dare mo sabaka nai .
 638shikashi , moshi watashi ga sabaku to sure ba , watashi no sabaki wa tadashii .
 639naze-nara , watashi wa hitori de wa naku , watashi o tsukawasa re ta kata ga , watashi to issho da kara de aru .
 640anata-gata no rippoo ni wa , futari ni-yoru shoogen wa shinjitsu da to , kai te aru .
 641watashi jishin no koto o akashi suru no wa , watashi de aru shi , watashi o tsukawasa re ta chichi mo , watashi no koto o akashi shi te kudasaru no de aru ’ .
 642suru-to , kare-ra wa iesu ni it ta ,
 643‘ anata no chichi wa doko ni iru no ka ’ .
 644iesu wa kotae rare ta ,
 645‘ anata-gata wa , watashi o mo watashi no chichi o mo shit te i nai .
 646moshi , anata-gata ga watashi o shit te i ta nara , watashi no chichi o mo shit te i ta de-aroo ’ .
 647iesu ga miya no uchi de oshie te i ta toki , kore-ra no kotoba o saisen-bako no soba de katara re ta no de aru ga , iesu no toki ga mada ki te i nakat ta no-de , dare mo toraeru mono ga nakat ta .
 648sate , mata kare-ra ni iwa re ta ,
 649‘ watashi wa sat te iku .
 650anata-gata wa watashi o sagashimotomeru de-aroo .
 651soshite jibun no tsumi no uchi ni shinu de-aroo .
 652watashi no iku tokoro ni wa , anata-gata wa kuru koto ga deki nai ’ .
 653soko-de yudaya-jin-tachi wa it ta ,
 654‘ watashi no iku tokoro ni , anata-gata wa kuru koto ga deki nai to , it ta no wa , aruiwa jisatsu de-mo shi yoo to suru tsumori ka ’ .
 655iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 656‘ anata-gata wa shita kara de ta mono da ga , watashi wa ue kara ki ta mono de aru .
 657anata-gata wa konoyo no mono de aru ga , watashi wa konoyo no mono de wa nai .
 658da-kara watashi wa , anata-gata wa jibun no tsumi no uchi ni shinu de-aroo to , it ta no de aru .
 659moshi watashi ga soo-iu mono de aru koto o anata-gata ga shinji nakere ba , tsumi no uchi ni shinu koto ni naru kara de aru ’ .
 660soko-de kare-ra wa iesu ni it ta ,
 661‘ anata wa , ittai , doo-iu kata desu ka ’ .
 662iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 663‘ watashi ga doo-iu mono de aru ka wa , hajime kara anata-gata ni it te iru de wa nai ka .
 664anata-gata ni-tsui-te , watashi no iu beki koto , sabaku beki koto ga , takusan aru .
 665shikashi , watashi o tsukawasa re ta kata wa shinjitsu na kata de aru .
 666watashi wa , sono kata kara kii ta mama o yo ni mukat te kataru no de aru ’ .
 667kare-ra wa , iesu ga chichi ni-tsui-te hanashi te ora re ta koto o satora nakat ta .
 668soko-de iesu wa iwa re ta ,
 669‘ anata-gata ga hito no ko o age te shimat ta ato hajimete , watashi ga soo-iu mono de aru koto , mata , watashi wa jibun kara wa nani mo se zu , tada chichi ga oshie te kudasat ta mama o hanashi te i ta koto ga , wakat te kuru de-aroo .
 670watashi o tsukawasa re ta kata wa , watashi to issho ni ora reru .
 671watashi wa , itsu-mo kami nomi kokoro ni kanau koto o shi te iru kara , watashi o hitori okizari ni nasaru koto wa nai ’ .
 672kore-ra no koto o katara re ta tokoro , ooku no hitobito ga iesu o shinji ta .
 673iesu wa jibun o shinji ta yudaya-jin-tachi ni iwa re ta ,
 674‘ moshi watashi no kotoba no uchi ni todomat te oru nara , anata-gata wa , hontoo ni watashi no deshi na no de aru .
 675mata shinri o shiru de-aroo .
 676soshite shinri wa , anata-gata ni jiyuu o e saseru de-aroo ’ .
 677soko-de , kare-ra wa iesu ni it ta ,
 678‘ watashi-tachi wa aburahamu no shison de at te , hito no dorei ni nat ta koto nado wa , ichi do mo nai .
 679doo-shi-te , anata-gata ni jiyuu o e saseru de-aroo to , iwa reru no ka ’ .
 680iesu wa kare-ra ni kotae rare ta ,
 681‘ yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 682subete tsumi o okasu mono wa tsumi no dorei de aru .
 683soshite , dorei wa itsu made mo ie ni iru mono de wa nai .
 684shikashi , ko wa itsu made mo iru .
 685da-kara , moshi ko ga anata-gata ni jiyuu o e saseru nara-ba , anata-gata wa , hontoo ni jiyuu na mono to naru no de aru .
 686watashi wa , anata-gata ga aburahamu no shison de aru koto o shit te iru .
 687sore-da-no-ni , anata-gata wa watashi o koroso o to shi te iru .
 688watashi no kotoba ga , anata-gata no uchi ni ne o oroshi te i nai kara de aru .
 689watashi wa watashi no chichi no moto de mi ta koto o katat te iru ga , anata-gata wa jibun no chichi kara kii ta koto o okonat te iru ’ .
 690kare-ra wa iesu ni kotae te it ta ,
 691‘ watashi-tachi no chichi wa aburahamu de aru ’ .
 692iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 693‘ moshi aburahamu no ko de aru nara , aburahamu no waza o suru ga yoi .
 694tokoro-ga ima , kami kara kii ta shinri o anata-gata ni katat te ki ta kono watashi o , koroso o to shi te iru .
 695sonna koto o aburahamu wa shi nakat ta .
 696anata-gata wa , anata-gata no chichi no waza o okonat te iru no de aru ’ .
 697kare-ra wa it ta ,
 698‘ watashi-tachi wa , fu-hinkoo no kekka umare ta mono de wa nai .
 699watashi-tachi ni wa hitori no chichi ga aru .
 700sore wa kami de aru ’ .
 701iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 702‘ kami ga anata-gata no chichi de aru nara-ba , anata-gata wa watashi o aisuru hazu de aru .
 703watashi wa kami kara de ta mono , mata kami kara ki te iru mono de aru kara da .
 704watashi wa jibun kara ki ta no de wa naku , kami kara tsukawasa re ta no de aru .
 705doo-shi-te anata-gata wa , watashi no hanasu koto ga wakara nai no ka .
 706anata-ga-ta ga , watashi no kotoba o satoru koto ga deki nai kara de aru .
 707anata-gata wa jibun no chichi , sunawachi , akuma kara de te ki ta mono de at te , sono chichi no yokuboo doori o okonao o to omot te iru .
 708kare wa hajime kara , hitogoroshi de at te , shinri ni tatsu mono de wa nai .
 709kare no uchi ni wa shinri ga nai kara de aru .
 710kare ga itsuwari o iu toki , itsu-mo jibun no honne o hai te iru no de aru .
 711kare wa itsuwari-mono de ari , itsuwari no chichi de aru kara da .
 712shikashi , watashi ga shinri o katat te iru no-de , anata-gata wa watashi o shinji yoo to shi nai .
 713anata-gata no uchi , dare ga watashi ni tsumi ga aru to seme uru no ka .
 714watashi wa shinri o katat te iru no-ni , naze anata-gata wa , watashi o shinji nai no ka .
 715kami kara ki ta mono wa kami no kotoba ni kikishitagau ga , anata-gata ga kikishitagawa nai no wa , kami kara ki ta mono de nai kara de aru ’ .
 716yudaya-jin-tachi wa iesu ni kotae te it ta ,
 717‘ anata wa sama-riya-jin de , akuryoo ni toritsuka re te iru to , watashi-tachi ga iu no wa , toozen de wa nai ka ’ .
 718iesu wa kotae rare ta ,
 719‘ watashi wa , akuryoo ni toritsuka re te iru no de wa naku-te , watashi no chichi o omonji te iru no da ga , anata-gata wa watashi o karonji te iru .
 720watashi wa jibun no eikoo o motome te wa i nai .
 721sore o motomeru kata ga betsu ni aru .
 722sono kata wa , mata sabaku kata de aru .
 723yokuyoku it te oku .
 724moshi hito ga watashi no kotoba o mamoru nara-ba , sono hito wa itsu made mo shi o miru koto ga nai de-aroo ’ .
 725yudaya-jin-tachi ga it ta ,
 726‘ anata ga akuryoo ni toritsuka re te iru koto ga , ima wakat ta .
 727aburahamu wa shini , yogen-sha-tachi mo shin de iru .
 728sore-da-no-ni , anata wa , watashi no kotoba o mamoru mono wa itsu made mo shi o ajiwau koto ga nai de-aroo to , iwa reru .
 729anata wa , watashi-tachi no chichi aburahamu yori erai no daroo ka .
 730kare mo shini , yogen-sha-tachi mo shin da de wa nai ka .
 731anata wa , ittai , jibun o dare to omot te iru no ka ’ .
 732iesu wa kotae rare ta ,
 733‘ watashi ga moshi jibun ni eikoo o kisuru nara , watashi no eikoo wa , munashii mono de aru .
 734watashi ni eikoo o ataeru kata wa , watashi no chichi de at te , anata-gata ga jibun no kami da to it te iru no wa , sono kata no koto de aru .
 735anata-gata wa sono kami o shit te i nai ga , watashi wa shit te iru .
 736moshi watashi ga kami o shira nai to iu nara-ba , anata-gata to onaji yoo na itsuwari-mono de aro o .
 737shikashi , watashi wa sono kata o shiri , sono mikoto o mamot te iru .
 738anata-gata no chichi aburahamu wa , watashi no kono hi o mi yoo to shi te tanoshin de i ta .
 739soshite sore o mi te yorokon da ’ .
 740soko-de yudaya-jin-tachi wa iesu ni it ta ,
 741‘ anata wa mada gojuu ni mo nara nai no-ni , aburahamu o mi ta no ka ’ .
 742iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 743‘ yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 744aburahamu no umareru mae kara watashi wa , iru no de aru ’ .
 745soko-de kare-ra wa ishi o tot te , iesu ni nagetsuke yoo to shi ta .
 746shikashi , iesu wa mi o kakushi te , miya kara de te ika re ta .
 747iesu ga michi o toot te ora reru toki , umaretsuki no moojin o mi rare ta .
 748deshi-tachi wa iesu ni tazune te it ta ,
 749‘ sensei , kono hito ga umaretsuki moojin na no wa , dare ga tsumi o okashi ta tame desu ka .
 750honnin desu ka ,
 751sore-to-mo sono ryooshin desu ka ’ .
 752iesu wa kotae rare ta ,
 753‘ honnin ga tsumi o okashi ta no de mo naku , mata , sono ryooshin ga okashi ta no de mo nai .
 754tada kami nomi waza ga , kare no ue ni arawareru tame de aru .
 755watashi-tachi wa , watashi o tsukawasa re ta kata no waza o , hiru no aida ni shi nakere ba nara nai .
 756yoru ga kuru .
 757suru-to , dare mo hatarake naku naru .
 758watashi wa , konoyo ni iru aida wa , yo no hikari de aru ’ .
 759iesu wa soo it te , chi ni tsubaki o shi , sono tsubaki de , doro o tsukuri , sono doro o moojin no me ni nut te iwa re ta ,
 760‘ shiro-amu LRB tsukawasa re ta mono , no i RRB no ike ni it te arai nasai ’ .
 761soko-de kare wa it te arat ta .
 762soshite mieru yoo ni nat te , kaet te it ta .
 763kinjo no hitobito ya , kare ga moto , koji-ki de at ta no o mishit te i ta hitobito ga it ta ,
 764‘ kono hito wa , suwat teko jiki o shi te i ta mono de wa nai ka ’ .
 765aru hitobito wa ‘ sono hito da ’ to ii , hoka no hitobito wa ‘ iya , tada ano hito ni ni te iru dake da ’ to it ta .
 766shikashi , honnin wa ‘ watashi ga sore da ’ to it ta .
 767soko-de hitobito wa kare ni it ta ,
 768‘ de-wa , omae no me wa doo-shi-te a-i ta no ka ’ .
 769kare wa kotae ta ,
 770‘ iesu to-iu kata ga , doro o tsukut te , watashi no me ni nuri , “ shiro-amu ni it te arae ” to iwa re mashi ta .
 771sore-de , it te arau to , mieru yoo ni nari mashi ta ’ .
 772hitobito wa kare ni it ta ,
 773‘ sono hito wa doko ni iru no ka ’ .
 774kare wa ‘ shiri mase n ’ to kotae ta .
 775hitobito wa , moto moojin de at ta kono hito o , parisai-bito-tachi no tokoro ni tsure te it ta .
 776iesu ga doro o tsukut te kare no me o ake ta no wa , ansoku-bi de at ta .
 777parisai-bito-tachi mo mata , ‘ doo-shi-te mieru yoo ni nat ta no ka ’ , to kare ni tazune ta .
 778kare wa kotae ta ,
 779‘ ano kata ga watashi no me ni doro o nuri , watashi ga sore o arai , soshite mieru yoo ni nari mashi ta ’ .
 780soko-de , aru parisai-bito-tachi ga it ta ,
 781‘ sono hito wa kami kara ki ta hito de wa nai .
 782ansoku-bi o mamot te i nai no da kara ’ .
 783shikashi , hoka no hitobito wa it ta ,
 784‘ tsumi no aru hito ga , doo-shi-te sono yoo na shirushi o okonau koto ga deki yoo ka ’ .
 785soshite kare-ra no aida ni bunsoo ga shooji ta .
 786soko-de kare-ra wa , moo ichi do kono moojin ni kii ta ,
 787‘ omae no me o ake te kure ta sono hito o , doo omou ka ’ .
 788‘ yogen-sha da to omoi masu ’ to kare wa it ta .
 789yudaya-jin-tachi wa , kare ga moto moojin de at ta ga mieru yoo ni nat ta koto o , mada shinji nakat ta .
 790tsuini kare-ra wa , me ga mieru yoo ni nat ta kono hito no ryooshin o yon de , tazune te it ta ,
 791‘ kore ga , umaretsuki moojin de at ta to , omae-tachi no it te iru musuko ka .
 792sore-de-wa doo-shi-te , ima me ga mieru no ka ’ .
 793ryooshin wa kotae te it ta ,
 794‘ kore ga watashi-domo no musuko de aru koto , mata umaretsuki moojin de at ta koto wa zonji te i masu .
 795shikashi , doo-shi-te ima mieru yoo ni nat ta no ka , sore wa shiri mase n .
 796mata , dare ga sono me o ake te kudasat ta no ka mo shiri mase n .
 797are ni kii te kudasai .
 798are wa moo otona desu kara , jibun no koto wa jibun de hanaseru deshoo ’ .
 799ryooshin wa yudaya-jin-tachi o osore te i ta no-de , koo kotae ta no de aru .
 800sore wa , moshi iesu o kirisuto to kokuhaku suru mono ga are ba , kaidoo kara oidasu koto ni , yudaya-jin-tachi ga sudeni kime te i ta kara de aru .
 801kare no ryooshin ga ‘ otona desu kara , are ni kii te kudasai ’ to it ta no wa , sono tame de at ta .
 802soko-de kare-ra wa , moojin de at ta hito o moo ichi do yon de it ta ,
 803‘ kami ni eikoo o kisuru ga yoi .
 804ano hito ga zainin de aru koto wa , watashi-tachi ni wa wakat te iru ’ .
 805suru-to kare wa it ta ,
 806‘ ano kata ga zainin de aru ka-doo-ka , watashi wa shiri mase n .
 807tada hito tsu no koto dake shit te i masu .
 808watashi wa moo de at ta ga , ima wa mieru to-iu koto desu ’ .
 809soko-de kare-ra wa it ta ,
 810‘ sono hito wa omae ni nani o shi ta no ka .
 811donna ni shi te omae no me o ake ta no ka ’ .
 812kare wa kotae ta ,
 813‘ sono koto wa moo hanashi te age ta no-ni , kii te kure mase n deshi ta .
 814naze mata kiko o to suru no desu ka .
 815anata-gata mo , ano hito no deshi ni nari tai no desu ka ’ .
 816soko-de kare-ra wa kare o nonoshit te it ta ,
 817‘ omae wa are no deshi da ga , watashi-tachi wa moose no deshi da .
 818moose ni kami ga katara re ta to-iu koto wa shit te iru .
 819da-ga , ano hito ga doko kara ki ta mono ka , watashi-tachi wa shira nu ’ .
 820soko-de kare ga kotae te it ta ,
 821‘ watashi no me o ake te kudasat ta no-ni , sono kata ga doko kara ki ta ka , go-zonji-nai to wa , fushigi-senban desu .
 822watashi-tachi wa kono koto o shit te i masu .
 823kami wa zainin no iu koto wa o-kikiire ni nari mase n ga , kami o uyamai , sono mi-kokoro o okonau hito no iu koto wa , kikiire te kudasai masu .
 824umaretsuki moo de at ta mono no me o ake ta hito ga aru to-iu koto wa , sekai ga hajimat te irai , kii ta koto ga ari mase n .
 825moshi ano kata ga kami kara ki ta hito de nakat tara , nani-hito-tsu deki nakat ta hazu desu ’ .
 826kore o kii te kare-ra wa it ta ,
 827‘ omae wa mattaku tsumi no naka ni umare te i nagara , watashi-tachi o oshie yoo to suru no ka ’ .
 828soshite kare o soto e oidashi ta .
 829iesu wa , sono hito ga soto e oidasa re ta koto o kika re ta .
 830soshite kare ni at te iwa re ta ,
 831‘ anata wa hito no ko o shinjiru ka ’ .
 832kare wa kotae te it ta ,
 833‘ shu yo , sore wa donata desu ka .
 834sono kata o shinji tai no desu ga ’ .
 835iesu wa kare ni iwa re ta ,
 836‘ anata wa , moo sono hito ni at te iru .
 837ima anata to hanashi te iru no ga , sono hito de aru ’ .
 838suru-to kare wa , ‘ shu yo , shinji masu ’ to it te , iesu o haishi ta .
 839soko-de iesu wa iwa re ta ,
 840‘ watashi ga konoyo ni ki ta no wa , sabaku tame de aru .
 841sunawachi , mie nai hito-tachi ga mieru yoo ni nari , mieru hito-tachi ga mie nai yoo ni naru tame de aru ’ .
 842soko ni iesu to issho ni i ta aru parisai-bito-tachi ga , sore o kii te iesu ni it ta ,
 843‘ sore-de-wa , watashi-tachi mo moo na no deshoo ka ’ .
 844iesu wa kare-ra ni iwa re ta ,
 845‘ moshi anata-gata ga moojin de at ta nara , tsumi wa nakat ta de-aroo .
 846shikashi , ima anata-gata ga “ mieru ” to iiharu tokoro ni , anata-gata no tsumi ga aru .
 847yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 848hitsuji no kakoi ni ha-iru no ni , mon kara de naku , hoka no tokoro kara norikoe te kuru mono wa , nusubito de ari , gootoo de aru .
 849mon kara ha-iru mono wa , hitsuji no hitsujikai de aru .
 850monban wa kare no tame ni mon o hiraki , hitsuji wa kare no koe o kiku .
 851soshite kare wa jibun no hitsuji no na o yon de tsuredasu .
 852jibun no hitsuji o mina dashi te shimau to , kare wa hitsuji no sentoo ni tat te iku .
 853hitsuji wa sono koe o shit te iru no-de , kare ni tsui te iku no de aru .
 854hoka no hito ni wa , tsui te ika nai de nigesaru .
 855sono hito no koe o shira nai kara de aru ’ .
 856iesu wa kare-ra ni kono hiyu o hanasa re ta ga , kare-ra wa jibun-tachi ni o-hanashi ni nat te iru no ga nan no koto da ka , wakara nakat ta .
 857soko-de , iesu wa mata iwa re ta ,
 858‘ yokuyoku anata-gata ni it te oku .
 859watashi wa hitsuji no mon de aru .
 860watashi yori-mo mae ni ki ta hito wa , mina nusubito de ari , gootoo de aru .
 861hitsuji wa kare-ra ni kikishitagawa nakat ta .
 862watashi wa mon de aru .
 863watashi o toot te ha-iru mono wa sukuwa re , mata deiri shi , bokusoo ni aritsuku de-aroo .
 864nusubito ga kuru no wa , nusun dari , koroshi tari , horoboshi tari suru tame ni hoka-nara nai .
 865watashi ga ki ta no wa , hitsuji ni inochi o e sase , yutaka ni e saseru tame de aru .
 866watashi wa yoi hitsujikai de aru .
 867yoi hitsujikai wa , hitsuji no tame ni inochi o suteru .
 868hitsujikai de wa naku , hitsuji ga jibun no mono de mo nai yatoinin wa , ookami ga kuru no o miru to , hitsuji o sute te nigesaru .
 869soshite , ookami wa hitsuji o ubai , mata oichirasu .
 870kare wa yatoinin de at te , hitsuji no koto o kokoro ni kake te i nai kara de aru .
 871watashi wa yoi hitsujikai de at te , watashi no hitsuji o shiri , watashi no hitsuji wa mata , watashi o shit te iru .
 872sore wa choodo , chichi ga watashi o shit te ora re , watashi ga chichi o shit te iru no to onaji de aru .
 873soshite , watashi wa hitsuji no tame ni inochi o suteru no de aru .
 874watashi ni wa mata , kono kakoi ni i nai hoka no hitsuji ga aru .
 875watashi wa kare-ra o mo michibika ne ba nara nai .
 876kare-ra mo , watashi no koe ni kikishitagau de-aroo .
 877soshite , tsuini hito tsu no mure , hitori no hitsujikai to naru de-aroo .
 878chichi wa , watashi ga jibun no inochi o suteru kara , watashi o aishi te kudasaru no de aru .
 879inochi o suteru no wa , sore o futatabi eru tame de aru .
 880dare ka ga , watashi kara sore o torisaru no de wa nai .
 881watashi ga , jibun kara sore o suteru no de aru .
 882watashi ni wa , sore o suteru chikara ga ari , mata sore o ukeru chikara mo aru .
 883kore wa watashi no chichi kara sazukat ta sadame de aru ’ .
 884kore-ra no kotoba o katara re ta tame , yudaya-jin no aida ni mata mo bunsoo ga shooji ta .
 885sono uchi no ooku no mono ga it ta ,
 886‘ kare wa akuryoo ni toritsuka re te , ki ga kurut te iru .
 887doo-shi-te , anata-gata wa sono iu koto o kiku no ka ’ .
 888hoka no hitobito wa it ta ,
 889‘ sore wa akuryoo ni toritsuka re ta mono no kotoba de wa nai .
 890akuryoo wa moojin no me o akeru koto ga deki yoo ka ’ .
 891sono koro , erusaremu de miya-kiyome no matsuri ga okonawa re ta .
 892toki wa fuyu de at ta .
 893iesu wa , miya no naka ni aru soromon no roo o arui te ora re ta .
 894suru-to yudaya-jin-tachi ga , iesu o torikakon de it ta ,
 895‘ itsu made watashi-tachi o fuan no mama ni shi te oku no ka .
 896anata ga kirisuto de aru nara , soo to hakkiri it te itadaki tai ’ .
 897iesu wa kare-ra ni kotae rare ta ,
 898‘ watashi wa hanashi ta no da ga , anata-gata wa shinji yoo to shi nai .
 899watashi no chichi no na ni-yot-te shi te iru subete no waza ga , watashi no koto o akashi shi te iru .
 900anata-gata ga shinji nai no wa , watashi no hitsuji de nai kara de aru .
 901watashi no hitsuji wa watashi no koe ni kikishitagau .
 902watashi wa kare-ra o shit te ori , kare-ra wa watashi ni tsui te kuru .
 903watashi wa , kare-ra ni eien no inochi o ataeru .
 904da-kara , kare-ra wa itsu made mo horobiru koto ga naku , mata , kare-ra o watashi no te kara ubaisaru mono wa nai .
 905watashi no chichi ga watashi ni kudasat ta mono wa , subete ni masaru mono de aru .
 906soshite dare mo chichi nomi te kara , sore o ubaitoru koto wa deki nai .
 907watashi to chichi to wa hito tsu de aru ’ .
 908soko-de yudaya-jin-tachi wa , iesu o uchikoroso o to shi te , mata ishi o toriage ta .
 909suru-to iesu wa kare-ra ni kotae rare ta ,
 910‘ watashi wa , chichi ni-yoru ooku no yoi waza o , anata-gata ni shimeshi ta .
 911sono naka no dono waza no tame ni , watashi o ishi de uchikoroso o to suru no ka ’ .
 912yudaya-jin-tachi wa kotae ta ,
 913‘ anata o ishi de koroso o to suru no wa , yoi waza o shi ta kara de wa naku , kami o kegashi ta kara de aru .
 914mata , anata wa ningen de aru no-ni , jibun o kami to shi te iru kara de aru ’ .
 915iesu wa kare-ra ni kotae rare ta ,
 916‘ anata-gata no rippoo ni , “ watashi wa iu anata-gata wa kamigami de aru , ” to kai te aru de wa nai ka .
 917kami no kotoba o takusa re ta hitobito ga , kamigami to iwa re te oru to sure ba , LRB soshite seisho no kotoba wa , sutaru koto ga ari e nai RRB chichi ga seibetsu shi te , yo ni tsukawasa re ta mono ga , “ watashi wa kami no ko de aru ” to it ta kara-tote , doo-shi-te “ anata wa kami o kegasu mono da ” to iu no ka .
 918moshi watashi ga chichi no waza o okonawa nai to sure ba , watashi o shinji naku-te mo yoi .
 919shikashi , moshi okonat te iru nara , tatoi watashi o shinji naku-te mo , watashi no waza o shinjiru ga yoi .
 920soo sure ba , chichi ga watashi ni ori , mata , watashi ga chichi ni oru koto o shit te satoru de-aroo ’ .
 921soko-de , kare-ra wa mata iesu o torae yoo to shi ta ga , iesu wa kare-ra no te o nogare te , sat te ika re ta .
 922sate , iesu wa mata yorudan no mukoogishi , sunawachi , yohane ga hajime ni baputesuma o sazuke te i ta tokoro ni iki , soko ni taizai shi te ora re ta .
 923ooku no hitobito ga iesu no tokoro ni ki te , tagai ni it ta ,
 924‘ yohane wa nan no shirushi mo okonawa nakat ta ga , yohane ga konokata ni-tsui-te it ta koto wa , mina hontoo de at ta ’ .
 925soshite , soko de ooku no mono ga iesu o shinji ta .
 926sate , hitori no byoonin ga i ta .
 927razaro to ii , mariya to sono shimai maruta no mura beta-niya no hito de at ta .
 928kono mariya wa omo ni kooyu o nuri , jibun no kaminoke de , shu no ashi o fui ta onna de at te , byooki de at ta no wa , kanojo no kyoodai razaro de at ta .
 929shimai-tachi wa hito o iesu no moto ni tsukawashi te , ‘ shu yo , tada-ima , anata ga aishi te ora reru mono ga byooki o shi te i masu ’ to iwa se ta .
 930iesu wa sore o kii te iwa re ta ,
 931‘ kono byooki wa shinu hodo no mono de wa nai .
 932sore wa kami no eikoo no tame , mata , kami no ko ga sore ni-yot-te eikoo o ukeru tame no mono de aru ’ .
 933iesu wa , maruta to sono shimai to razaro to o aishi te ora re ta .
 934razaro ga byooki de aru koto o kii te kara , nao fu-tsu ka , sono ora re ta tokoro ni taizai sa re ta .
 935sore-kara deshi-tachi ni , ‘ moo ichi do yudaya ni iko o ’ to iwa re ta .
 936deshi-tachi wa it ta ,
 937‘ sensei , yudaya-jin-ra ga , sakihodo mo anata o ishi de koroso o to shi te i mashi ta no-ni , mata soko ni ika reru no desu ka ’ .
 938iesu wa kotae rare ta ,
 939‘ ichi nichi ni wa juu-ni jikan aru de wa nai ka .
 940hiruma aruke ba , hito wa tsumazuku koto wa nai .
 941konoyo no hikari o mi te iru kara de aru .
 942shikashi , yoru aruke ba , tsumazuku .
 943sono hito no uchi ni , hikari ga nai kara de aru ’ .
 944soo iwa re ta ga , sore-kara mata , kare-ra ni iwa re ta ,
 945‘ watashi-tachi no tomo razaro ga nemut te iru .
 946watashi wa kare o okoshi ni iku ’ .
 947suru-to deshi-tachi wa it ta ,
 948‘ shu yo , nemut te iru no deshi tara , tasukaru deshoo ’ .
 949iesu wa razaro ga shin da koto o iwa re ta no de aru ga , deshi-tachi wa , nemut te yasun de iru koto o sashi te iwa re ta no da to omot ta .
 950suru-to iesu wa , akarasama ni kare-ra ni iwa re ta ,
 951‘ razaro wa shin da no da .
 952soshite , watashi ga soko ni iawase nakat ta koto o , anata-gata no tame ni yorokobu .
 953sore wa , anata-gata ga shinjiru yoo ni naru tame de aru .
 954de-wa , kare no tokoro ni iko o ’ .
 955suru-to de-domo to yoba re te iru tomasu ga , nakama no deshi-tachi ni it ta ,
 956‘ watashi-tachi mo it te , sensei to issho ni shino o de wa nai ka ’ .
 957sate , iesu ga it te goran ni naru to , razaro wa sudeni yok kakan mo haka no naka ni oka re te i ta .
 958beta-niya wa erusaremu ni chikaku , nijuu-go choo bakari hanare ta tokoro ni at ta .
 959oozei no yudaya-jin ga , sono kyoodai no koto de , maruta to mariya to o nagusame yoo to shi te ki te i ta .
 960maruta wa iesu ga ko rare ta to kii te , demukae ni it ta ga , mariya wa ie de suwat te i ta .
 961maruta wa iesu ni it ta ,
 962‘ shu yo , moshi anata ga koko ni i te kudasat ta nara , watashi no kyoodai wa shina nakat ta deshoo .
 963shikashi , anata ga donna koto o o-negai ni nat te mo , kami wa kanae te kudasaru koto o , watashi wa ima de-mo zonji te i masu ’ .
 964iesu wa maruta ni iwa re ta ,
 965‘ anata no kyoodai wa yomigaeru de-aroo ’ .
 966maruta wa it ta ,
 967‘ owari no hi no yomigaeri no toki yomigaeru koto wa , zonji te i masu ’ .
 968iesu wa kanojo ni iwa re ta ,
 969‘ watashi wa yomigaeri de ari , inochi de aru .
 970watashi o shinjiru mono wa , tatoi shin de mo ikiru .
 971mata , iki te i te , watashi o shinjiru mono wa , itsu made mo shina nai .
 972anata wa kore o shinjiru ka ’ .
 973maruta wa iesu ni it ta ,
 974‘ shu yo , shinji masu .
 975anata ga konoyo ni kitaru beki kirisuto , kami no miko de aru to shinji te ori masu ’ .
 976maruta wa koo it te kara , kaet te shimai no mariya o yobi , ‘ sensei ga o-ide ni nat te , anata o yon de ora re masu ’ to kogoe de it ta .
 977kore o kii ta mariya wa sugu tachiagat te , iesu no moto ni it ta .
 978iesu wa mada mura ni , hait te ko rare zu , maruta ga o-mukae shi ta sono basho ni ora re ta .
 979mariya to issho ni ie ni i te kanojo o nagusame te i ta yudaya-jin-tachi wa , mariya ga isoi de tachiagat te de te iku no o mi te , kanojo wa haka ni naki ni iku no de-aroo to omoi , sono ato kara tsui te it ta .
 980mariya wa , iesu no ora reru tokoro ni it te o-me-ni-kakari , sono ashimoto ni hirefushi te it ta ,
 981‘ shu yo , moshi anata ga koko ni i te kudasat ta nara , watashi no kyoodai wa shina nakat ta deshoo ’ .
 982iesu wa , kanojo ga naki , mata , kanojo to issho ni ki ta yudaya-jin-tachi mo nai te iru no o goran ni nari , hageshiku kandoo shi , mata kokoro o sawaga se , soshite iwa re ta ,
 983‘ kare o doko ni oi ta no ka ’ .
 984kare-ra wa iesu ni it ta ,
 985‘ shu yo , ki te , goran kudasai ’ .
 986iesu wa namida o nagasa re ta .
 987suru-to yudaya-jin-tachi wa it ta ,
 988‘ aa , nan-to kare o aishi te ora re ta koto ka ’ .
 989shikashi , kare-ra no aru hito-tachi wa it ta ,
 990‘ ano moojin no me o ake ta kono hito de-mo , razaro o shina-se nai yoo ni wa , deki nakat ta no ka ’ .
 991iesu wa mata hageshiku kandoo shi te , haka ni ha-i-ra re ta .
 992sore wa horaana de at te , soko ni ishi ga hame te at ta .
 993iesu wa iwa re ta ,
 994‘ ishi o torinoke nasai ’ .
 995shin da razaro no shimai maruta ga it ta ,
 996‘ shu yo , moo kusaku nat te ori masu .
 997yok ka mo tat te i masu kara ’ .
 998iesu wa kanojo ni iwa re ta ,
 999‘ moshi shinjiru nara kami no eikoo o miru de-aroo to , anata ni it ta de wa nai ka ’ .
 1000hitobito wa ishi o torinoke ta .
 1001suru-to , iesu wa me o ten ni muke te iwa re ta ,
 1002‘ chichi yo , watashi no negai o o-kiki kudasat ta koto o kansha shi masu .
 1003anata ga itsu de-mo watashi no negai o kikiire te kudasaru koto o , yoku shit te i masu .
 1004shikashi , koo mooshi masu no wa , soba ni tat te iru hitobito ni , anata ga watashi o tsukawasa re ta koto o , shinji saseru tame de ari masu ’ .
 1005koo ii nagara , oogoe de ‘ razaro yo , de te ki nasai ’ to yobawa re ta .
 1006suru-to , shinin wa teashi o nuno de maka re , kao mo kao-ooi de tsutsuma re ta mama , de te ki ta .
 1007iesu wa hitobito ni iwa re ta ,
 1008‘ kare o hodoi te yat te , kaera se nasai ’ .
 1009mariya no tokoro ni ki te , iesu no nasat ta koto o mi ta ooku no yudaya-jin-tachi wa , iesu o shinji ta .
 1010shikashi , sono uchi no suu nin ga parisai-bito-tachi no tokoro ni it te , iesu no sa re ta koto o tsuge ta .
 1011soko-de , saishi-choo-tachi to parisai-bito-tachi to wa , gikai o shooshuu shi te it ta ,
 1012‘ kono hito ga ooku no shirushi o okonat te iru no-ni , o-tagai wa nani o shi te iru no da .
 1013moshi kono mama ni shi te oke ba , minna ga kare o shinjiru yoo ni naru daroo .
 1014sono ue , rooma-jin ga yat-te-ki te , watashi-tachi no tochi mo jinmin mo ubat te shimau de-aroo ’ .
 1015kare-ra no uchi no hitori de , sono toshi no dai-saishi de at ta kayapa ga , kare-ra ni it ta ,
 1016‘ anata-gata wa , nani mo wakat te i nai shi , hitori no hito ga jinmin ni kawat te shin de , zen-kokumin ga horobi nai yoo ni naru no ga watashi-tachi ni-tot-te toku da to-iu koto o , kangae te mo i nai ’ .
 1017kono koto wa kare ga jibun kara it ta no de wa nai .
 1018kare wa kono toshi no dai-saishi de at ta no-de , yogen o shi te , iesu ga kokumin no tame ni , tada kokumin no tame dake de wa naku mata , sanzai shi te iru kami no ko-ra o hito tsu ni atsumeru tame ni , shinu koto ni nat te iru to , it ta no de aru .
 1019kare-ra wa kono hi kara iesu o koroso o to soodan shi ta .
 1020sono tame iesu wa , mohaya koozen to yudaya-jin no aida o aruka nai de , soko o de te , arano ni chikai chihoo no efuraimu to-iu machi ni ika re , soko ni deshi-tachi to issho ni taizai shi te ora re ta .
 1021sate , yudaya-jin no sugikoshi no matsuri ga chikazui ta no-de , ooku no hitobito wa mi o kiyomeru tame ni , matsuri no mae ni , chihoo kara erusaremu e nobot ta .
 1022hitobito wa iesu o sagashimotome , miya no niwa ni tat te tagai ni it ta ,
 1023‘ anata-gata wa doo omou ka .
 1024iesu wa kono matsuri ni ko nai no daroo ka ’ .
 1025saishi-choo-tachi to parisai-bito-tachi to wa , iesu o torae yoo to shi te , sono idokoro o shit te iru mono ga are ba mooshideyo , to-iu shirei o dashi te i ta .