コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

book_excerpt-11のコンテキスト表示

title Kodomo no kansei ga tsukuru rika jugyou
date 2003
source Morimoto, Shinya. (2003). Kodomo no kansei ga tsukuru rika jugyou. Touyoukan Shuppansha
genre book
terms of use fair use


 1roku ten ichi mie nai mono o yosoo suru
 2LRB ichi RRB ryuushi-moderu-zukuri ni kakawaru chuugaku-sei no jittai
 3kagaku-sha ga moderu-zukuri o okonau no wa , shizen-jishoo ni hisomu shikumi , sunawachi hoosoku ya genri o bijuaru na katachi de shimesu koto ni-yori , kore-ra o meiryoo ni shimeshi , setsumei suru tame de aru .
 4kagaku-sha ni-kagira-zu wareware mo , kodomo mo fukume te michi no genshoo ni sooguu shi ta toki , kichi no kotogara ni-yori setsumei shi yoo to suru .
 5jissai , shoo-gakkoo no san nen-sei gurai de mo kuuki-deppoo de asobi , kuuki no danryoku-sei o kinzoku no bane nado ni tatoe te setsumei shi yoo to suru .
 6chuu-gakkoo no rika-jugyoo de wa , koo-shi-ta kodomo no manabi no seichoo no jittai ni tachi , manabi no naiyoo o yori kagaku-teki na naiyoo e to hen'yoo sa se te iku koto ni sono mokuteki no hito tsu ga aru .
 7kono moderu-zukuri no purosesu ni kodomo ga kakawaru koto ni-yori , moderu wa kyooka-sho ya kyooshi ni-yori teiji sa re ta mono de wa naku , mizukara keiken shi ta jishoo ni-motozuki , soko ni kakusa re ta shikumi o sagashidasu naka de e rareru koto ni kodomo wa kizui te iku no de aru .
 8iikaere-ba , kagaku wa mizukara no gimon , kyoomi _ lt_ cdot_ gt _ kanshin , aruiwa kangae-kata ni-motozuki koosei suru koto ni-yori , hajimete manoatari ni dekiru koto o kodomo wa jikkan suru no de aru .
 9omou koto negau koto ni-yori shizen-jishoo wa yori mizukara ni chikazuku mono de aru koto o , kodomo ni jikkan sa se tai to kangaeru no de aru .
 10kono imi de , moderu-zukuri wa kyoozai-naiyoo o towa zu , chuu-gakkoo-rika no naka de ikkan shi te torikuma seru kachi no aru naiyoo ni naru no de aru .