コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

book_excerpt-16のコンテキスト表示

title "Inaka" shachou no seikou keieijutu
date 2003
source Tsurumaki, Yasuo. (2003). "Inaka" shachou no seikou keieijutu. IN Tsuushinsha
genre book
terms of use fair use


 1eigyoo-ryoku de uru ka shoohin-ryoku de uru ka
 2kono hinpan to mo ieru shiten-choo-kaigi , jissai no tokoro wa , suda wa warubire mo se zu ‘ eigyoo-ryoku ga sodat te i nai kara da ’ to iu .
 3da-kara tettei-teki ni hanashi at te , genba de chikuseki shi ta nouhau o mochiyori , sono suriawase o shi te iru to-iu koto no yoo da .
 4sono tame , donna ni keihi ga kakat ta to shi te mo maishuu , teiki-teki ni kaigi o hiraku hitsuyoo ga aru to iu no da .
 5mochiron , eigyoo-ryoku wa nai yori at ta hoo ga ii .
 6shikashi genjoo wa , eigyoo-ryoku ga yowai .
 7nara-ba , eigyoo-ryoku ga naku-te mo ureru shoohin o tsukure ba ii to-iu koto ni naru .
 8kono baai , tayori ni naru no wa , genba no nikusei shika nai to-iu wake da .
 9kooi-teki na mi-kata o suru nara , seichoo ga haya sugi te , eigyoo-ryoku , seerusu-nouhau no kakuritsu ga maniawa nai to mo kangae rareru .
 10mottomo , hito tsu dake tezukuri kankaku no ta-hinshu-ip-pin-seisan da kara , kanarazu-shimo eigyoo no chikara de ureru to-iu mono de mo nasa soo da .