コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

book_excerpt-19のコンテキスト表示

title Hisho: Hansho yuusha
date 2003
source Kouno, Taeko. (2003). Hisho: Hansho yuusha. Shinchousha
genre book
terms of use fair use


 1doojima no naname-kawamukai ni handai-byooin no aru dai-biru wa ik kai ga aakeedo ni nat te i te , mimura wa soko no yakkyoku de kida-san no tame no hirudoido o te-ni-ireru koto ga deki ta .
 2dai-biru wa kare no kaisha kara wa chikai .
 3kongo , kai ni iku ni mo benri de at ta .
 4kida-san no hoo de , nana hari mo nuwa re ta kizuato wa mada namanamashikat ta .
 5mimura wa shinkyo-sagashi ni ichi do mo kanojo o doohan shi ta koto wa nakat ta .
 6juukyo no taishaku de wa , karite ga sono juukyo to kashite o kenbun suru dake de wa naku , kashite no hoo de mo karite o erabu .
 7mimura ga shin'yoo no okeru kigyoo no shain de aru koto wa yuuri da ga , kida-san wa mada tsuma de wa naku , kon'yaku-sha to shoosuru shika nai .
 8kanojo no kizu no riyuu o hanasu wake ni mo yuka nu mama , kanojo no jinbutsu ya futari no aidagara o ibukashi-gara re te , ninoashi o fuma re te wa komaru no de aru .
 9kanojo no hoo de mo , dookoo shi ta gari mo shi nakat ta .
 10roku joo hito ma nagara ik-ko-date no ano shakuya wa saisho kara kondo koso wa kitai no mote soo na hanashi dat ta ga , sono toki mo mimura dake ga shookai-sha no chijin ni tsure rare te mi ni it ta no dat ta .