コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

book_excerpt-3のコンテキスト表示

title Reinousha
date 2001
source Tenkyou, Shougyoku. (2001). Reinousha. Goma Bukkusu
genre book
terms of use fair use


 1furoku
 2kyuu_ lt_ amp_ gt_ -ee mijika na rei no sekai -
 3anata no gimon ni o-kotae shi masu
 4koko de wa , rei ya reiteki-genshoo , aruiwa nichijoo-seikatsu no naka de rei to kakawaru kotogara nado ni-tsui-te , ‘ shitsumon ’ to ‘ kotae ’ to-iu katachi de wakari yasuku matome mashi ta .
 5kyuu-ichi doo-shi-te kanashibari ni kakaru no deshoo ka ?
 6ee-ichi kanashibari wa , ookiku ni shurui ni wakeru koto ga deki masu .
 7hito tsu wa nikutai no seichoo-ki ni okoru shizen-genshoo .
 8moo hito tsu wa reiteki-genshoo desu .
 9ningen no shinchoo wa seichoo-ki ni hairu to gungun nobi te iki masu ga , yoku nobiru kodomo wa ichi nen de jus senchi mo nobiru to iwa re te i masu .
 10kono jiki ni yoru nemuri ni tsuku to , noo no naka no togisumasa re ta aru bubun ga oki te i te , sebone ga nobiru shunkan o kanjitori masu .
 11sono toki kanashibari-jootai ni naru no desu .
 12ochiru yoo na kankaku o motsu koto mo ari masu .