Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for book_excerpt-46

title:Oosaka Nara
date:2005
source:Oonishi, Tokiko (ed.). (2005). Oosaka Nara. Hoshi no Wa Kai.
genre:book
terms of use:fair use


 1mukashimukashi no koto ya .
 2yamato no kuni no naka ni wa , mizu ni meguma re hen mura ga gyoosan at ta .
 3nijoo-san no fumoto no aru mura mo , ittsu-mo mizu ni wa komat te ta .
 4kawa no mizu wa chorochoro de ate ni wa nara hen shi , mura no hito wa , atchikotchi ni ido o hot te mi ta n ya kedo , tonto ee mizu wa wai te kee hen tokoro yat ta .
 5mura no hito-ra wa , o-miya-san ni o-mairi shi te , ‘ doozo , ee mizu o o-atae kudasai mase ’ te o-negai shi te ta n ya to .
 6sate , kono o-miya-san no mori ni wa na , zutto mae kara , kitsune no oyako ga sun de ta n ya te .
 7mura no mono wa , ‘ o-miya-san no mori ni sun deru kitsune ya , kore , kami-san no tsukai ka-mo shire n ’ iu te aburaage o-sonae shi tari , atsui hi ni wa mizu o sotto yashiro no kage ni oi te yat tari shi te ta n ya to .