コーパス概要 タグ 語の依存関係 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

book_excerpt-47のコンテキスト表示

title:Kyouyou kyouiku wa shika suru
date:2005
source:Satou, Manabu. (2005). Kyouyou kyouiku wa shika suru. Toukyuusha.
genre:book
terms of use:fair use


 1chishiki no henka kyooiku no henka
 2posuto-sangyoo-shugi no shakai wa , ‘ chishiki-shakai ’ to iwa re te i masu .
 3posuto-sangyoo-shugi no shakai ni-oi-te wa , chishiki ga koodo-ka shi , fukugoo-ka shi , ryuudoo-ka shi , chishiki ga shihon to-shi-te kinoo suru kara desu .
 4ooiishiidii LRB keizai-kaihatsu-kikoo RRB ga , genzai no kodomo ga otona ni naru nisen-nijuu nen no shakai o yosoo suru hookoku o okonat te i masu .
 5sono hookoku ni-yoru-to , ooiishiidii ni kamei shi te iru senshin-shokoku sanjuk kakoku ni-oi-te wa , seizoo-gyoo no seisan-daka wa ni bai ni naru ga , seizoo-gyoo ni juuji suru roodoo-sha no wariai wa ooku te mo jup paasento , sukunai kuni de wa ni paasento ni made gekigen suru to yosoo shi te i masu .
 6watashi ga daigaku ni nyuugaku shi ta no wa sen-kyuuhyaku-nanajuu nen deshi ta .
 7koodo-seichoo no saisei-ki desu .
 8sono koro wa chuusotsu to koosotsu no seizoo-gyoo no roodoo-sha wa ‘ kin no tamago ’ to yoba re te i mashi ta .
 9kinroo-sha no nana wari chikaku ga seizoo-gyoo no roodoo-sha ni-yot-te shime rare ta jidai de ari , jakunen no roodoo-sha wa sono chuushin-bubun o ninat te i mashi ta .