コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

book_excerpt-5のコンテキスト表示

title Akamatsu ichizoku no seisui
date 2001
source Terabayashi, Shun. (2001). Akamatsu ichizoku no seisui. Kobe Shinbun Sougou Shuppan Sentaa
genre book
terms of use fair use


 1de-wa , akamatsu-shi ga harima ni nokoshi ta mono wa nan dat ta no deshoo ka .
 2hito tsu wa , harima to-wa nani ka to-iu , harima no chiri-teki na sonzai o ichiban hakkiri to sa se ta no ga akamatsu da to omoi masu .
 3watashi wa chotto ‘ fuudo-ki ’ o shirabe ta mono desu kara , hanashi ga sugu furui tokoro ni it te mooshiwake-nai no desu ga , taika-no-kaishin no choku ni-yot-te , kyuutei o chuushin to suru kodai-shuto-ken , kinai to iwa reru mono ga deki mashi ta .
 4yamato _ cdot _ yamashiro _ cdot _ settsu _ cdot _ kawachi _ cdot _ izumi no go koku ga sore ni atari masu ga , kore-ra wa kinai-koku to kai te ‘ uchitsukoku ’ to yoba re mashi ta .
 5tsumari sono han'i wa tennoo o chuushin to suru hito tsu no kuni desu .
 6sore igai wa , mada yamato ni sakarau seiryoku ga sukunakara zu iru to-iu koto de , sono kinai-koku de wa nani o shi ta ka to ii masu to , kokkyoo ni mazu booei-sen o settei suru wake desu .
 7tatoeba harima to settsu no kokkyoo-sen wa suma-ura-kooen no ichiban nishi ni sakaigawa to-iu no ga at te , sore ga na no toori ryookoku no sakai deshi ta .
 8sono yaya higashi ni suma-no-seki ga at te , soko ga kyuushuu made tsuzuku nagai kigai e no deiri-guchi desu .
 9desu-kara soko wa hijoo ni genjuu ni keibi sa re te i mashi ta .