コーパス概要 タグ 語の依存関係 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

book_excerpt-50のコンテキスト表示

title:Shougaisha fukushi seido kaikaku nani ga mondai ka
date:2005
source:Higashikawa, Etsuko. (2005). Shougaisha fukushi seido kaikaku nani ga mondai ka. Zenkoku Shougaisha Mondai Kenkyuukai Shuppanbu.
genre:book
terms of use:fair use


 1tanima no shoogai
 2noo-gaishoo-kanja-kazoku no kai to-shi-te hitsuyoo na shien-kadai
 3nihon-noo-gaishoo-tomo-no-kai kaichoo higashikawa-etsuko
 4tookai no kaiin-suu wa genzai yaku-sen-nanahyaku mei .
 5sono hachi wari ga , kootsuu-jiko , tenraku , tentoo nado no gaishoo-sei-noo-sonshoo-sha de aru .
 6nijus sai kara yonjus sai made no shuugyoo-nenrei no mono ga roku wari o shimeru .
 7tookai wa nisen nen shi gatsu ni , zenkoku-rengoo-tai to-shi-te setsuritsu sa re ta ga , tooji wa shien-saku ga kaimu de ari , shakai-teki-ninchi mo e rare zu , kaiin no shoogai-sha-techoo-shutoku-ritsu mo go wari ni tasshi te i nakat ta .
 8undoo no seika to-shi-te , koosei-roodoo-shoo ni-yoru ‘ kooji-noo-kinoo-shoogai-shien-moderu-jigyoo ’ ga kaishi sa re , tanima no shoogai to-shi-te , masukomi ni mo toriage rare ta .
 9kakuchi ni ‘ noo-gaishoo-tomo-no-kai ’ oyobi kanren-dantai ga kessei sa re te iku naka de , kazoku-kai no adobaisu ni-yori shoogai-nenkin , shoogai-sha-techoo no shutoku-ritsu mo agat te , sakunen no tookai no choosa de wa , shoogai-sha-techoo o mot te i nai mono wa yaku-ni wari to nat te iru .
 10shikashi , zenkoku ni wa madamada ooku no , noo-gaishoo-tooji-sha ga uzumore te , nan no shien mo uke rare zu-ni , kazoku tomodomo , kukyoo ni tatasa re te iru mono to omowa reru .
 11tookai ni yose rareru soodan no ooku wa , tekisetsu na rihabiri o uke tai , nyuuin-saki o oshie te nado iryoo-reberu no mono ga ooi ga , jiko-go juu--suu nen mo keika shi te , shakai-teki-koodoo-shoogai ga tahatsu shi , itsu oyako-shinjuu shi yoo ka , jisatsu shi yoo ka , to-iu yoo na oitsume rare ta jookyoo mo ari , chiiki ni-oke-ru joohoo no ketsujo to-tomo-ni , shien-taisei no fusoku o tsuukan se zaru o e nai .