Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for diet_kaigiroku-13

title Kokkai kaigiroku
date 2014
source http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1380/14001241380001a.html
genre spoken
subcorpus diet
terms of use Public domain


 1_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 2tadaima kara yosan-iin-kai o kaikai itashi masu .
 3mazu , riji no hoketsu-sennin ni-tsui-te o-hakari itashi masu .
 4iin no idoo ni-tomonai genzai riji ga ichi mei ketsuin to nat te ori masu no-de , sono hoketsu-sennin o okonai tai to zonji masu .
 5riji no sennin ni-tsuki-mashi-te wa , senrei ni-yori , iin-choo no shimei ni go-ichinin negai tai to zonji masu ga , go-igi gozai mase n ka .
 6_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 7go-igi nai to mitome masu .
 8sore-de-wa , riji ni yamamoto-masakazu-kun o shimei itashi masu .
 9_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 10tsugi ni , kokusei-choosa ni-kansuru ken ni-tsui-te o-hakari itashi masu .
 11hon-iin-kai wa , konki-kokkai ni-oki-mashi-te mo , yosan no shikkoo-jookyoo ni-kansuru choosa o okonai tai to zonji masu ga , go-igi gozai mase n ka .
 12_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 13go-igi nai to mitome , sayoo kettei itashi masu .
 14_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 15heisei kyuu nendo ippan-kaikei-yosan , heisei kyuu nendo tokubetsu-kaikei-yosan , heisei kyuu nendo seifu-kankei-kikan-yosan , heisei hachi nendo ippan-kaikei-hosei-yosan LRB dai-ichi goo RRB , heisei hachi nendo tokubetsu-kaikei-hosei-yosan LRB toku dai-ichi goo RRB , heisei hachi nendo seifu-kankei-kikan-hosei-yosan LRB ki dai-ichi goo RRB , ijoo roku an o ikkatsu shi te gidai to itashi masu .
 16seifu kara shushi-setsumei o chooshu itashi masu .
 17ookura-daijin mitsuzuka-hiroshi-kun .
 18_ lt_ sym_ gt _ kokumu-daijin LRB mitsuzuka-hiroshi-kun RRB
 19heisei kyuu nendo yosan oyobi heisei hachi nendo hosei-yosan no taiyoo ni-tsuki-mashi-te wa , senjitsu , hon-kaigi ni-oi-te mooshinobe ta tokoro de ari masu ga , yosan-iin-kai de no go-shingi o o-negai suru ni-atari , sono naiyoo o mooshiage masu .
 20mazu , heisei kyuu nendo yosan no hensei no kihon-hooshin oyobi sono gaiyoo ni-tsui-te mooshinobe masu .
 21heisei kyuu nendo yosan wa , zaisei-koozoo-kaikaku ni torikumu koto ga kikkin no kadai to nat te iru waga kuni no zaisei-jijoo ni kangami mashi te , heisei kyuu nendo o zaisei-koozoo-kaikaku-gannen to ichi-zuke te hensei shi te ori masu .
 22saishutsu-men ni-tsuki-mashi-te wa , kakuhan no seido-kaikaku no jitsugen ni tsutomeru nado saishutsu-zenpan ni-tsui-te seiiki naku tettei shi ta arai-naoshi ni torikumi , ippan-saishutsu no kibo wa yonjuu-san--choo-hassen-rokujuu-nana---oku en , zen-nendo-toosho-yosan ni-taishi ichi-_ lt_ cdot_ gt_ -go paasento no zooka to , heisei kyuu nendo no shoohi-sha-bukka-jooshoo-ritsu no mitooshi o shitamawaru nobiritsu to shi te ori masu .
 23kore ni kokusai-hi , chihoo-koofu-zei-koofu-kin oyobi sangyoo-tooshi-tokubetsu-kaikei-shakai-shihon-seibi-kanjoo e no kuriire too o kuwae ta ippan-kaikei-yosan-kibo wa , nanajuu-nana--choo-sanzen-kyuuhyaku--oku en to nari masu .
 24kokka-koomu-in no teiin ni-tsuki-mashi-te wa , dai-kyuu ji teiin-sakugen-keikaku o chakujitsu ni jisshi suru to-tomo-ni , zooin wa gen ni yokusei shi , nisen-nihyaku-juu-kyuu nin ni noboru gyoosei-kikan-shokuin no teiin no shukugen o hakat te ori masu .
 25hojo-kin too ni-tsuki-mashi-te wa , chihoo-gyoosei no jishu-sei no sonchoo , zaisei-shikin no kooritsu-teki-shiyoo no kanten kara , sono seiri-goori-ka o sekkyoku-teki ni suishin suru koto to shi te ori masu .
 26ippoo , sainyuu-men ni-oki-mashi-te wa , zeisei ni-tsuki-mashi-te , saikin ni-oke-ru shakai-keizai-joosei too ni kaerimi , juutaku_ lt_ cdot_ gt_ -tochi-kanren-zeisei too ni-tsui-te tekisetsu na taioo o hakaru to-tomo-ni , sozei-tokubetsu-sochi no seiri-goori-ka , jooryuu-shu ni kakaru shuzei no minaoshi sono ta shoyoo no sochi o koozuru koto to shi te ori masu .
 27nao , shoohi-zei to chihoo-shoohi-zei o awase ta zeiritsu wa , hooritsu ni kitei sa re te iru toori heisei kyuu nen shi gatsu tsui tachi kara go paasento to nari masu .
 28shotoku-zei no tokubetsu-genzei ni-tsui-te wa , genka no keizai_ lt_ cdot_ gt_ -zaisei-jookyoo o kan'an shi , jisshi shi nai koto to itashi masu .
 29mata , zeigai-shuunyuu ni-tsuki-mashi-te wa saku-nendo o yaya uwamawaru suijun o kakuho shi te ori masu .
 30koosai ni-tsuki-mashi-te wa , zen-nendo-toosho-yosan yori yon-choo-sanzen-nihyaku-nijuu---oku en gengaku shi , juu-roku--choo-nanasen-nanajuu--oku en no hakkoo o yotei shi te ori masu .
 31sono uchiwake wa , kensetsu-koosai ga kyuu-choo-nisen-sanbyaku-nanajuu---oku en , tokurei-koosai ga nana-choo-yonsen-nanahyaku--oku en to nat te ori masu .
 32kono kekka , koosai-izon-do wa nijuu-ichi-ten-roku paasento to nat te ori masu .
 33tokurei-koosai no hakkoo too ni-tsuki-mashi-te wa , sudeni betto heisei kyuu nendo ni-oke-ru zaisei-un'ei no tame no koosai no hakkoo no tokurei too ni-kansuru hooritsu-an o teishutsu shi , go-shingi o o-negai shi te ori masu .
 34zaisei-tooyuushi-keikaku ni-tsuki-mashi-te wa , shikin no juuten-teki , kooritsu-teki na haibun o hakat ta tokoro de ari , ippan-zaitoo no kibo wa sanjuu-kyuu--choo-sanzen-nihyaku-nanajuu-ichi----oku en , zen-nendo-toosho-keikaku ni-taishi san paasento no gengaku to nat te ori masu .
 35mata , shikin-un'yoo-jigyoo o kuwae ta zaisei-tooyuushi-keikaku no soogaku wa gojuu-it--choo-sanzen-gohyaku-nanajuu-ichi----oku en , zen-nendo-toosho-keikaku ni-taishi yon-_ lt_ cdot_ gt_ -go paasento no zooka to nat te ori masu .
 36tsugi ni , ippan-kaikei no gaiyoo o mooshinobe masu .
 37sainyuu-yosan no uchiwake wa , sozei oyobi inshi-shuunyuu gojuu-nana--choo-hassen-nijuu--oku en , sono-ta-shuunyuu ni-choo-hassen-happyaku-juu---oku en oyobi koosai-kin juu-roku--choo-nanasen-nanajuu--oku en to nat te ori masu .
 38mazu , sozei oyobi inshi-shuunyuu ni-tsui-te mooshiage masu .
 39kyuu nendo no zeisei-kaisei ni-oki-mashi-te wa , juutaku_ lt_ cdot_ gt_ -tochi-kanren-zeisei too ni-tsui-te tekisetsu na taioo o hakaru to-tomo-ni , jooryuu-shu ni kakaru shuzei no minaoshi sono ta shoyoo no sochi o koozuru koto to shi masu .
 40nao , kanzei-ritsu too ni-tsui-te mo shoyoo no kaisei o okonau koto to shi te ori masu .
 41enutiitii-kabushiki-uriharai-shuunyuu no katsuyoo ni-kakaru kokusai-seiri-kikin-tokubetsu-kaikei ju-nyuukin ni-tsuki-mashi-te wa sen-nanahyaku-juu-go----oku en to nat te ori masu .
 42mata , zeigai-shuunyuu ni-tsuki-mashi-te wa ni-choo-nanasen-kyuujuu-go---oku en to nat te ori masu .
 43tsugi ni , saishutsu no shuyoo na keihi ni-tsuki-mashi-te junji setsumei itashi masu .
 44shakai-hoshoo-kankei-hi ni-tsuki-mashi-te wa juu-yon--choo-gosen-gohyaku-ichi---oku en o keijoo shi , nijuu-is seiki no shooshi_ lt_ cdot_ gt_ -koorei-ka-shakai ni-oi-te mo , kokumin-keizai to seigoo-sei ga tore , kooritsu-teki de antei-teki na shakai-hoshoo-seido o kakuritsu suru tame no koozoo-kaikaku o susumeru koto to shi , kyuu nendo ni wa iryoo-hoken-seido-kaikaku ni torikumu koto to shi te ori masu .
 45kono kaikaku wa , hatan ni hinshi ta iryoo-hoken-zaisei o tate-naosu to-tomo-ni , sedai-kan no futan to kyuufu no koohei o hakaru tame ni hitsuyoo na mono to kangae masu .
 46koyoo-taisaku ni-tsuki-mashi-te wa , sangyoo-koozoo no tenkan ni taioo shi ta koyoo no sooshutsu too o suishin suru to-tomo-ni , koyoo-kankyoo no seibi nado kinroo-sha no tame no shisaku o soogoo-teki ni susumeru koto to shi te ori masu .
 47onkyuu-kankei-hi ni-tsuki-mashi-te wa , onkyuu-nengaku no kaitei too o jisshi suru koto to shi , it-choo-gosen-kyuuhyaku-nanajuu-san----oku en o keijoo shi te ori masu .
 48bunkyoo oyobi kagaku-shinkoo-hi ni-tsuki-mashi-te wa , waga kuni ga soozoo-teki de katsuryoku ni ton da kokka to-shi-te hatten shi te iku tame , kyooiku-kankyoo no seibi , kootoo-kyooiku _ lt_ cdot_ gt _ gakujutsu-kenkyuu no suishin too o hakaru to-tomo-ni , soozoo-teki_ lt_ cdot_ gt_ -kiso-teki-kenkyuu no juujitsu , wakate-kenkyuu-sha no shien _ lt_ cdot_ gt _ katsuyoo nado , kagaku-gijutsu-shinkoo no tame kakuhan no shisaku no suishin ni tsutomeru koto to shi , roku-choo-sanzen-yonhyaku-sanjuu-roku----oku en o keijoo shi te ori masu .
 49kookyoo-jigyoo-kankei-hi ni-tsuki-mashi-te wa , kibishii zaisei-jijoo too ni kangami , zen-nendo-toosho-yosan to jisshitsu-teki ni doo-suijun ni todomeru koto to shi te ori , kyuu-choo-hassen-yonhyaku-rokujuu-ni----oku en o keijoo shi te ori masu .
 50sono haibun ni-atat-te wa , kookyoo-tooshi-kihon-keikaku too no kangae-kata , kokumin no niizu too o fumae tsutsu , kokumin-seikatsu no shitsu no koojoo ni chokketsu suru bun'ya , ji-sedai no hatten-kiban no seibi nado keizai-koozoo-kaikaku ni shisuru bun'ya too e no juuten-ka o hakat te ori masu .
 51mata , kakushoo no waku o koe ta jigyoo-kan no renkei no kyooka o hakaru to-tomo-ni , kookyoo-kooji no kensetsu-kosuto no teigen-taisaku o soogoo-teki katsu keikaku-teki ni jisshi suru nado , sono kooritsu-teki , kooka-teki jisshi ni tsutomeru koto to shi te ori masu .
 52chuu-shoo-kigyoo-taisaku-hi ni-tsuki-mashi-te wa , chuu-shoo-kigyoo o torimaku kibishii keiei-kankyoo ni hairyo shi , gijutsu-kaihatsu ya joohoo-ka ni-taisuru shien-sochi nado , tokuni kin'yoo na kadai ni juuten o oi te shisaku no juujitsu o hakaru koto to shi , sen-happyaku-rokujuu-go----oku en o keijoo shi te ori masu .
 53noorin-suisan-kankei-yosan ni-tsuki-mashi-te wa , iwayuru shin-shokuryoo-hoo no shikoo ya uruguai_ lt_ cdot_ gt_ -raundo-noogyoo-gooi no jisshi too o fumae , keiei-kankaku ni sugure ta kooritsu-teki , antei-teki na keiei-tai ga seisan no taisoo o ninau noogyoo-koozoo no jitsugen ni juuten o oku koto to shi , shoyoo no shisaku no chakujitsu na suishin ni tsutomeru koto to itashi te ori masu .
 54keizai-kyooryoku-hi ni-tsuki-mashi-te wa , jizen-choosa , jigo-hyooka no kakujuu too o-tsuuji-te tojoo-koku kara shin ni hyooka sa reru shitsu no takai enjo no jisshi ni tsutomeru hoka , enujiioo too to no renkei-kyooka , tojoo-koku ni-oke-ru hitozukuri-shien no juujitsu too ni juuten o oki , enjo no ryoo kara shitsu e no tenkan o hakaru koto to shi , seifu-kaihatsu-enjo-yosan ni-tsui-te it-choo-sen-roppyaku-hachijuu-nana----oku en o keijoo shi te ori masu .
 55booei-kankei-hi ni-tsuki-mashi-te wa , chuuki-booei-ryoku-seibi-keikaku too no moto , kibishii zaisei-jijoo too o fumae , kooritsu-teki de setsudo aru booei-ryoku no seibi o hakaru koto to shi , yon-choo-kyuusen-yonhyaku^nanajuu-go----oku en o keijoo shi te ori masu .
 56enerugii-taisaku-hi ni-tsuki-mashi-te wa , chikyuu-kankyoo-hozen no juuyoo-sei too mo fumae , soogoo-teki na enerugii-taisaku no chakujitsu na suishin ni tsutomeru koto to shi , rokusen-happyaku-rokujuu---oku en o keijoo itashi te ori masu .
 57kokusai-hi ni-tsuki-mashi-te wa , kokusai-seiri-kikin-tokubetsu-kaikei ni-taisuru teiritsu-kuriire o jisshi suru koto nado ni-yori , zen-nendo-toosho-yosan nitaishi ni-_ lt_ point_ gt_ -roku paasento zoo no juu-roku--choo-hassen-nijuu-ichini-oku en o keijoo shi te ori masu .
 58chihoo-zaisei ni-tsuki-mashi-te wa , hikitsuzuki oohaba na zaigen-busoku ga mikoma re masu ga , ippoo , kuni no zaisei-jijoo mo kiwamete kibishiku , koo-keizai no kuruma no ryoorin ga baransu no tore ta zaisei-un'ei o okonau hitsuyoo ga aru to-iu kihon-teki na kangae-kata o fumae tsutsu , shoyoo no chihoo-koofu-zei-soogaku o kakuho suru nado , sono un'ei ni shishoo o shoozuru koto no nai yoo tekisetsu na sochi o koozuru koto to itashi te ori masu .
 59ippan-kaikei no chihoo-koofu-zei-koofu-kin ni-tsuki-mashi-te wa , zen-nendo-toosho-yosan ni-taishi juu-san-ten-hachi paasento zoo no juu-go--choo-yonsen-happyaku-juu---oku en o keijoo shi , koofu-zei oyobi jooyo-zei-haifu-kin-tokubetsu-kaikei kara chihoo-dantai ni koofu suru chihoo-koofu-zei-koofu-kin to-shi-te wa , zen-nendo ni-oke-ru mi-koofu-gaku o fukume te soogaku to-shi-te zen-nendo-toosho-yosan ni-taishi ichi-_ lt_ cdot_ gt_ -nana paasento zoo no juu-nana--choo-sen-nihyaku-nanajuu-roku----oku en o kakuho suru koto to shi te ori masu .
 60chihoo-kookyoo-dantai ni-oka-re-mashi-te mo , tettei shi ta saishutsu no yokusei o hakari , zaisei-taishitsu no kenzen-ka ni eii-doryoku sa reru yoo yoosei suru mono de ari masu .
 61ijoo , shu to-shi-te ippan-kaikei ni-tsui-te mooshinobe mashi ta ga , tokubetsu-kaikei oyobi seifu-kankei-kikan no yosan ni-tsuki-mashi-te mo , shikin no juuten-teki , kooritsu-teki na haibun ni tsutome , jigyoo no tekisetsu na un'ei o hakaru koto to shi te ori masu .
 62zaisei-tooyuushi-keikaku ni-tsuki-mashi-te wa , kaikaku o suishin suru to-no kihon-hooshin no moto de , mingyoo-hokan no kanten o mo fumae , shakai-keizai-joosei no henka ni sokuoo shi , taishoo-bun'ya_ lt_ cdot_ gt_ -jigyoo o kibishiku mi-naosu to-tomo-ni , shikin no juuten-teki , kooritsu-teki na haibun o hakat ta tokoro de ari masu .
 63tsugi ni , heisei hachi nendo hosei-yosan ni-tsui-te mooshinobe masu .
 64heisei hachi nendo ippan-kaikei-hosei-yosan ni-tsuki-mashi-te wa , saishutsu-men ni-oi-te , hanshin_ lt_ cdot_ gt_ -awaji-dai-shinsai-fukkoo-taisaku-hi , saigai-fukkyuu-too-jigyoo-hi , kinkyuu-boosai-taisaku-hi , uruguai_ lt_ cdot_ gt_ -raundo-noogyoo-gooi-kanren-taisaku-hi , kinkyuu-keizai-koozoo-kaikaku-taisaku-hi , zeisei-kaikaku-kanren-taisaku-hi , chihoo-koofu-zei-koofu-kin too , tokuni kin'yoo to nat ta jikoo ni-tsui-te sochi o kooji te ori masu .
 65mata , zen-nendo-jooyo-kin ni-tsui-te kokusai-seiri-kikin-tokubetsu-kaikei e no kuriire nado o okonau ippoo , kitei-keihi no setsugen , yobi-hi no gengaku o okonau koto to shi te ori masu .
 66tahoo , sainyuu-men de wa , sozei oyobi inshi-shuunyuu too no zooshuu o mikomi , zen-nendo-jooyo-kin o keijoo suru to-tomo-ni , koosai-kin ni-tsui-te wa , kensetsu-koosai o it-choo-rokusen-nanahyaku-rokujuu---oku en zoohatsu suru ippoo , tokurei-koosai o sanzen-sanbyaku-nanajuu---oku en gengaku shi te ori masu .
 67ijoo ni-yori-mashi-te , heisei hachi nendo ippan-kaikei hosei-go-yosan no soogaku wa , toosho-yosan ni-taishi-te ni-choo-rokusen-roppyaku-rokujuu-san----oku en zooka shi , nanajuu-nana--choo-nanasen-nanahyaku-juu-ni----oku en to nari masu .
 68mata , tokubetsu-kaikei oyobi seifu-kankei-kikan no yosan ni-tsuki-mashi-te mo shoyoo no hosei o okonau koto to shi te ori masu .
 69nao , ippan-kaikei oyobi tokubetsu-kaikei ni-oi-te , kookyoo-jigyoo too ni-tsui-te shoyoo no kokko-saimu-futan-kooi no tsuika o okonau koto to shi te ori masu .
 70ijoo , heisei kyuu nendo yosan oyobi heisei hachi nendo hosei-yosan no taiyoo ni-tsuki-mashi-te sono naiyoo o go-setsumei itashi mashi ta ga , nao , shoosai ni wataru ten ni-tsuki-mashi-te wa seifu-iin o shi-te hosoku-setsumei o itasa se masu .
 71nanitozo , go-shingi no ue , sumiyaka ni go-sandoo itadaki masu yoo o-negai o mooshiage masu .
 72nao , honjitsu , hon-iin-kai ni ‘ zaisei-koozoo-kaikaku-o-susumeru-ni-atat-te-no-kihon-teki-kangae-kata ’ nado o teishutsu itashi ta shi mashi ta ga , kore-ra ni-tsui-te hitokoto mooshiage masu .
 73mazu , ‘ zaisei-koozoo-kaikaku-o-susumeru-ni-atat-te-no-kihon-teki-kangae-kata ’ wa , arata na zaisei-kenzen-ka-mokuhyoo o fumae , kongo no zaisei-koozoo-kaikaku ni-tsui-te no kangae-kata o o-shimeshi shi te iru mono de ari masu .
 74tsugi ni , ‘ kihon-teki-kangae-kata ’ no haikei ni aru chuuki-teki na zaisei-jijoo o shisan shi ta mono to-shi-te , ‘ zaisei-no-chuuki-tenboo ’ o tenpu itashi te ori masu .
 75hon-nendo wa , senpan kakugi-kettei o shi ta ‘ zaisei-kenzen-ka-mokuhyoo-ni-tsui-te ’ o fumae , heisei juu-nana nendo tokurei-koosai dakkyaku ni-muke , mai-nendo it-choo en zutsu kintoo ni tokurei-koosai o gengaku suru to katei shi ta shisan o shimesu koto ni-yori , kongo no chuuki-teki na zaisei-jijoo o o-shimeshi suru mono to shi te ori masu .
 76mata , kono ‘ zaisei-no-chuuki-tenboo ’ ni kanren o shi te , ‘ kokusai-seiri-kikin-no-shikin-guri-jookyoo-too-ni-tsui-te-no-katei-keisan ’ mo , juurai to dooyoo , awase-te teishutsu shi te ori masu .
 77nao , kore-ra ni-kuwae , ‘ zaisei-no-chuuki-tenboo ’ no suikei-kikan o koe ta heisei juu-nana nendo made no zaisei-jijoo ni-tsui-te shisan shi ta ‘ chuuki-teki-na-zaisei-jijoo-ni-kansuru-katei-keisan-rei ’ o awase-te teishutsu itashi te ori masu .
 78katei-keisan-rei ni-oi-te wa , koosai-gengaku o okonawa zu , kaku-nendo ni-oke-ru saishutsu-sainyuu no gyappu o subete koosai-hakkoo ni-yori makanau to katei shi ta shisan to , heisei juu-nana nendo tokurei-koosai dakkyaku ni-muke , mai-nendo it-choo en zutsu kintoo ni tokurei-koosai o gengaku suru to-no katei no moto de shoozuru yoo-choosei-gaku o suikei shi ta shisan to o o-shimeshi shi te ori masu .
 79zaisei-kenzen-ka wa ima-ya shuyoo-senshin-shokoku kyootsuu no kadai de ari , kakkoku tomo mokuhyoo o kakage te kadan ni torikun de iru tokoro de ari masu .
 80waga kuni ni-oi-te mo , arata na zaisei-kenzen-ka-mokuhyoo no tassei no tame , zaisei-koozoo-kaikaku o kyooryoku ni suishin suru koto to shi , habahiroi giron o fumae tsutsu , arayuru doryoku o keichuu shi te mairi tai to kangae te ori masu .
 81teishutsu itashi mashi ta shiryoo ni-tsui-te wa , yoroshiku o-medooshi no hodo o-negai itashi masu .
 82shushi-setsumei o owari masu .
 83_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 84ijoo de heisei kyuu nendo soo-yosan san an oyobi heisei hachi nendo hosei-yosan san an no shushi-setsumei wa shuuryoo itashi mashi ta .
 85nao , seifu-iin no hosoku-setsumei wa shooryaku shi , kore o honjitsu no kaigi-roku no matsubi ni keisai itashi tai to zonji masu ga , go-igi gozai mase n ka .
 86_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 87go-igi nai to mitome , sayoo torihakarai masu .
 88_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 89tsugi ni , iin-haken-shoonin-yookyuu ni-kansuru ken ni-tsui-te o-hakari itashi masu .
 90heisei kyuu nendo soo-yosan san an shinsa no tame , iin-haken o okonai tai to zonji masu ga , go-igi gozai mase n ka .
 91_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 92go-igi nai to mitome masu .
 93tsuki-mashi-te-wa , haken-iin , haken-chi , haken-kikan too no kettei wa , kore o iin-choo ni go-ichinin negai tai to zonji masu ga , go-igi gozai mase n ka .
 94_ lt_ sym_ gt _ iin-choo LRB oogawara-taichiroo-kun RRB
 95go-igi nai to mitome , sayoo kettei itashi masu .
 96jikai wa kitaru sanjuu nichi gozen ku ji kara kaikai suru koto to shi , honjitsu wa kore nite sankai itashi masu .