コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

diet_kaigiroku-15のコンテキスト表示

title Kokkai kaigiroku
date 2014
source http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0022/15407160022008a.html
genre spoken
subcorpus diet
terms of use Public domain


 1_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 2kore yori kaigi o hiraki masu .
 3saigai-taisaku ni-kansuru ken ni-tsui-te choosa o susume masu .
 4toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-kakaru jishin-boosai-taisaku no suishin ni-kansuru tokubetsu-sochi-hoo-an-kisoo no ken ni-tsui-te giji o susume masu .
 5honken ni-tsuki-mashi-te wa , senpan-rai riji-kai too de go-kyoogi o negat te ori mashi ta ga , kyoogi ga totonoi mashi ta no-de , iin kakui no o-temoto ni haifu itashi mashi ta toori iin-choo ni-oi-te kisoo-an o sakusei itashi mashi ta .
 6honki-sooan no shushi oyobi naiyoo ni-tsuki-mashi-te wa , iin-choo kara go-setsumei mooshiage masu .
 7enshuu-nada-seibu kara kumano-nada oyobi kii-hantoo no minamigawa no kaiiki o he te tosa-wan made no chiiki narabi-ni sono shuuhen no chiiki ni-oke-ru chikaku no kyookai o shingen to suru dai-kibo na jishin de aru too-nankai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-tsuki-mashi-te wa , takai kakuritsu de hassei suru to-no kagaku-teki-hyooka ga nasa re , kon-seiki-zenhan ni jishin oyobi tsunami ni-yoru jindai na higai ga hiroi chiiki de hassei suru osore ga aru to sa re te ori , jizen no taisaku o chakujitsu ni susume te oku koto ga hitsuyoo de ari masu .
 8hon'an wa , kono shushi kara , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-kakaru jishin-boosai-taisaku no suishin o hakaru tame , tokubetsu no sochi o kooji yoo to suru mono de ari , sono omo na naiyoo wa tsugi no toori de ari masu .
 9dai-ichi ni , naikaku-soori-daijin wa , chuuoo-boosai-kaigi ni shimon shi , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ga hassei shi ta baai ni ichijirushii jishin-saigai ga shoozuru osore ga aru tame , jishin-boosai-taisaku o suishin suru hitsuyoo ga aru chiiki o , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin-boosai-taisaku-suishin-chiiki to-shi-te shitei suru mono to shi te ori masu .
 10dai-ni ni , chuuoo-boosai-kaigi wa , doo-suishin-chiiki no shitei ga at ta toki wa , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin-boosai-taisaku-suishin-kihon-keikaku o sakusei shi , sono jisshi o suishin shi nakere ba nara nai mono to shi te ori , mata , shitei-gyoosei-kikan , shitei-kookyoo-kikan oyobi chihoo-jichi-tai too wa , kono kihon-keikaku o kihon to shi , sorezore no boosai-keikaku ni-oi-te , hinan-chi , hinan-ro oyobi shooboo-yoo-shisetsu too no seibi ni-kansuru jikoo narabi-ni tsunami kara no boogo oyobi enkatsu na hinan no kakuho ni-kansuru jikoo too o sadame nakere ba nara nai mono to shi te ori masu .
 11dai-san ni , doo-suishin-chiiki-nai no byooin , gekijoo oyobi hyakka-ten too sono ta fu-tokutei katsu tasuu no mono ga deiri suru shisetsu too o kanri shi , mata-wa un'ei suru mono wa , arakajime , toogaaishisetsu matawa jigyoo goto ni , tsunami kara no enkatsu na hinan no kakuho ni-kansuru jikoo too o sadame ta taisakukeikaku o sakusei shi , tofukenchiji ni todokede nakere ba nara nai mono to shi te ori masu .
 12dai-yon ni , kuni oyobi chihoo-kookyoo-dantai wa , doo-suishin-chiiki ni-oi-te , hinan-chi , hinan-ro , shooboo-yoo-shisetsu sono ta toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-kanshi , jishin-boosai-joo kinkyuu ni seibi su beki shisetsu too no seibi too ni tsutome nakere ba nara nai mono to shi te ori masu .
 13dai-go ni , kuni wa , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-kansuru kansoku oyobi sokuryoo no tame no shisetsu too no seibi ni tsutome nakere ba nara nai mono to suru to-tomo-ni , kono jishin ni-kakaru jishin-boosai-taisaku no suishin no tame , hitsuyoo na zaisei-joo oyobi kin'yuu-joo no hairyo o suru mono to shi te ori masu .
 14ijoo ga , honki-sooan no teian no shushi oyobi omo na naiyoo de ari masu .
 15_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 16honken ni-tsui-te hatsugen o motome rare te ori masu no-de , junji kore o yurushi masu .
 17matsubara-jin-kun .
 18_ lt_ sym_ gt _ matsubara-iin
 19toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni kakaru jishin-boosai-taisaku no suishin ni-kansuru tokubetsu-sochi-hoo-an-kisoo no ken ni-tsuki-mashi-te , minshu-too_ lt_ cdot_ gt_ -mu-shozoku-kurabu o daihyoo shi te , sansei no tachiba kara iken-hyoomei o sa se te itadaki masu .
 20toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin wa , tookai-jishin to dooyoo , hyaku nen kara hyaku-gojuu nen no saikuru de dai-jishin ga hassei shi te ori , sen-kyuuhyaku-yonjuu-yo nen no too-nankai-jishin de wa sen-nihyaku-gojuu-ichi nin , soshite , sen-kyuuhyaku-yonjuu-roku nen no nankai-jishin de wa sen-sanbyaku-sanjuu nin mo no shisha o dasu jindai na higai o uke te ori masu .
 21tookai kara kyuushuu ni-kake-te jishin no yure ya tsunami ni-yoru sootoo jindai na higai o motarasu osore ga ari , soshite , kon-seiki-zenhan ni mo hassei no osore ga shiteki sa re te ori masu .
 22seifu no jishin-choosa-iin-kai ga koohyoo shi ta nankai-jishin no hassei-kakuritsu-yosoku de wa , kongo juu nen inai jup paasento miman , nijuu nen inai nijup paasento teido , sanjuu nen inai yonjup paasento teido , yonjuu nen inai rokujup paasento teido , gojuu nen inai hachijup paasento teido to nat te ori masu .
 23sono tame kongo , sakkyuu ni kansoku-shisetsu no seibi o hakari , boosai-taisaku o kakuritsu shi te iku hitsuyoo ga ari masu .
 24tokuni , kako ni jindai na higai o motarashi ta tsunami taisaku wa , hinan-kunren o-hajime , gogan-kooji ya koowan-seibi-jigyoo nado sumiyaka naru jisshi ga motome rare te ori masu .
 25tadashi , waga minshu-too o daihyoo shi te it ten mooshiage tai koto wa , konkai no kono hoo-an o saiketsu suru ni-oi-te , hoo-an no hitsuyoo-sei to-iu tachiba de wa onaji ninshiki de ari masu ga , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni gentei suru no wa ikaga na mono ka to-iu koto de ari masu .
 26nihon wa ooku no katsu-kazan o yuushi ta sekai-ichi no jishin-koku de ari , dono chiiki ni mo jishin ga hassei suru kanoo-sei ga aru ni-mo-kakawara-zu , tokutei no chiiki no jishin dake o taishoo to shi te iru ten ni-tsui-te wa isasaka gimon o kanji masu .
 27koko suujuu nen inai ni hassei shi ta jishin o toriage te mo , hokkaidoo , miyagi , niigata , nagano nado , hoo-an no taishoo-chiiki-gai de hassei shi te iru jishin ga ooi wake de ari masu .
 28tatoeba , hanshin_ lt_ cdot_ gt_ -awaji-dai-shinsai ni-tsui-te mo , toosho hotondo sootei sa re te i nakat ta chiiki ni oki te , yosoo o koe ta dai-kibo na jishin ga hassei shi ta koto ni-yot-te sono higai ga hanahadashiku nat ta mono de ari masu .
 29mata , tottori o chuushin to shi ta geiyo-jishin mo , toosho , mottomo jishin no hassei ga yosoo sa re nakat ta chiiki ni-oke-ru dai-kibo-jishin ga hassei shi ta mono de ari masu .
 30sore-yue ni , dai-kibo-jishin no osore no aru nihon zenkoku no chiiki o taishoo to suru beki de aru shi , hito tsu no fuhen-teki-kijun de iu nara-ba , kaikoo-gata-jishin no hassei suru subete no chiiki o toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai ni toraware zu-ni chiiki-taishoo to shi , kakaru jitai e no taisaku no suishin o hakaru beki de wa nai ka to omowa re masu .
 31motoyori , koo-shi-ta chiiki-mei o kanshi ta jishin-taisaku ga sono chiiki ni-oke-ru ishiki o takameru kooka o motsu koto wa mitome masu ga , dai-kibo-jishin no kanoo-sei no aru subete no chiiki o taishoo to shi , kakaru jitai e no taisaku o kangaeru beki to-iu koto o mooshiage , watakushi no iken-hyoomei to itashi masu .
 32ijoo de ari masu .
 33_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 34tsugi ni , shiokawa-tetsuya-kun .
 35_ lt_ sym_ gt _ shiokawa LRB tetsu RRB iin
 36nihon-kyoosan-too no shiokawa-tetsuya desu .
 37toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-kakaru jishin-boosai-taisaku no suishin ni-kansuru tokubetsu-sochi-hoo-an-kisoo ni-kanshi-te , iken o hyoomei shi masu .
 38waga kuni wa , sen-kyuuhyaku-kyuujuu-san nen no hokkaidoo-nansei-oki-jishin ya sen-kyuuhyaku-hachijuu-san nen no nihon-kai-chuubu-jishin nado nihon-rettoo oyobi sono shuuhen de hassei shi ta mono dake de naku , sen-kyuuhyaku-rokujuu nen no chiri-jishin no yoo ni , gaikoku no engan de hassei shi ta tsunami ni-yot-te mo ookina higai o kurikaeshi uke te ki mashi ta .
 39kansoku , kenkyuu-taisei no kyooka o-hajime , gyoosei to chiiki-juumin ya jigyoo-sha ga ittai to nat ta hinan-taisei no kakujuu nado , tsunami ni-yoru higai o herasu tame no haado , sofuto ryoomen kara no taisaku no kyooka wa , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin no higai ga sootei sa re te iru chiiki ni-kagira-zu , kaigan ni sessuru nihon-rettoo subete no chiiki ni-tot-te kinkyuu no kadai to ie masu .
 40binsoku na hinan koso ga kyuukyoku no tsunami-boosai to iwa reru yoo ni , honpoo ga tsunami-taisaku o bappon-teki ni kyooka suru keiki to naru koto o kitai shi tai to omoi masu .
 41sono ue de , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin o-hajime zenkoku no jishin_ lt_ cdot_ gt_ -tsunami-taisaku o susumeru tame , ika no ten o kyooka suru koto o tsuyoku motome tai to omoi masu .
 42dai-ichi wa , kagaku-teki , zenmen-teki na higai-sootei o taisaku no zentei to suru koto desu .
 43natsu ni wa kakuchi no kaigan ni afureru kaisui-yoku-kyaku , toshi-bu de wa , oogata-sen ga rikujoo ni noriage tari , chika-gai ga suibotsu suru nado no kiken ga shiteki sa re te iru hoka , chokuzen made no koou de yurun da shamen ga jishin de hookai shi ta tame tsunami kara nige rare zu gisei ga kakudai shi ta kako no rei mo ari masu .
 44dai-ni wa , hinan-keikaku wa genjoo ni at ta , jikkoo aru mono ni suru koto ga hitsuyoo da to-iu koto desu .
 45kaisui-yoku-kyaku o shuuyoo shi te iru no wa , omo ni kojin-keiei no umi no ie to iwa reru shisetsu desu .
 46umi ni hait te iru kankoo-kyaku o fukume , jikkoo aru hinan-keikaku ni suru tame ni wa , jigyoo-sha-makase de naku , kaisui-yoku-joo-tan'i de no keikaku to suru koto ga fukaketsu de ari , gyoosei no sekinin mo meikaku ni suru hitsuyoo ga ari masu .
 47dai-san wa , jishin ya tsunami-kansoku-taisei no kyooka desu .
 48tookai-jishin ya minami-kantoo-jishin o taagetto ni shi ta kansoku dake de naku , hanshin_ lt_ cdot_ gt_ -awaji-dai-shinsai o keiki ni zenkoku-teki na jishin-kansoku ga kyooka sa re te ki te ori , boodai na ryoo no deeta-shori ya kanshi ga masumasu yookyuu sa reru koto ni nari masu .
 49kansoku-kiki no keikaku-teki-kooshin ya jinteki-shigen no kakuho wa , mat-ta-nashi no jookyoo desu .
 50dai-yon wa , boosai-shisetsu no seibi , gakkoo too no taishin-kyooka o suishin suru koto desu .
 51tsunami-boogo-shisetsu o-hajime , chiiki-boosai-kyoten-shisetsu ya hinan-chi , hinan-ro , shooboo-yoo-shisetsu nado no seibi wa , jishin-boosai-kinkyuu-jigyoo go kanen keikaku to-shi-te susume rare te i masu ga , gakkoo-shisetsu no taishin-hokyoo nado no okure ga shinkoku na mondai to nat te ori , zaisei-futan no ari-kata o fukume bappon-teki-taisaku o koojiru beki desu .
 52mata , juutaku no taishin-hokyoo wa , jishin ni-yoru gisei-sha o herasu dake de naku , tsunami kara no hinan o kanoo ni shi , chiiki no hookai o booshi shi , kyuujo-katsudoo o kakuho suru ue kara mo hitsuyoo de ari , kuni ni-yoru shien o sarani kakujuu suru koto ga motome rare te i masu .
 53rijun ya riben-sei dake o tsuikyuu shi ta kaihatsu-kooi ya tochi-riyoo o minaoshi , kore ijoo saigai no kiken o zooka sa se nai koto mo fukaketsu desu .
 54nihon-kyoosan-too wa , jishin _ lt_ cdot_ gt _ tsunami no higai o saishoo-gen ni kuitomeru tame , chiiki no mina-san no eichi o atsume , go-issho ni funtoo suru ketsui o mooshiage , kisoo ni-atat-te no hatsugen to itashi masu .
 55_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 56kore nite hatsugen wa shuuryoo itashi mashi ta .
 57o-hakari itashi masu .
 58toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-kakaru jishin-boosai-taisaku no suishin ni-kansuru tokubetsu-sochi-hoo-an-kisoo no ken ni-tsuki-mashi-te wa , o-temoto ni haifu shi te ori masu toori no kisoo-an o iin-kai no seian to shi , kore o iin-kai-teishutsu-hooritsu-an to kessuru ni sansei no shokun no kiritsu o motome masu .
 59_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 60kiritsu-sooin .
 61yot-te , sono yoo ni kesshi mashi ta .
 62nao , tadaima kettei itashi mashi ta hon-hooritsu-an no teishutsu-tetsuzuki too ni-tsuki-mashi-te wa , iin-choo ni go-ichinin negai tai to zonji masu ga , go-igi ari mase n ka .
 63_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 64go-igi nashi to mitome masu .
 65yot-te , sono yoo ni kesshi mashi ta .
 66_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 67tsugi ni , hon-hooritsu-an no teishutsu ni-saishi-mashi-te , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin too ni-kakaru jishin-boosai-taisaku no kyooka ni-kansuru ken ni-tsui-te ketsugi o itashi tai to zonji masu .
 68honken ni-kanshi-mashi-te wa , kakutoo-kan ni-oi-te go-kyoogi negat te ori mashi ta ga , kyoogi ga totonoi , anbun ga matomari mashi ta .
 69bengi , iin-choo kara anbun o roodoku shi , sono shushi no setsumei ni kae tai to zonji masu .
 70toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin too ni-kakaru jishin-boosai-taisaku no kyooka ni-kansuru ken LRB an RRB toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin wa kaikoo-gata-jishin no naka de mo dai-kibo de ari , hassei shi ta baai ni-oi-te kokumin no seimei , shintai oyobi zaisan too ni juudai katsu koohan na higai o oyobosu osore ga aru koto ni kangami , seifu wa toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin too ni-kakaru jishin-too-boosai-taisaku no suishin o hakaru tame , tokuni tsugi no shoten ni-tsui-te tekisetsu na sochi o kooji , banzen o kisuru beki de aru .
 71ichi toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-kakaru boosai-taisaku-suishin no tame no kuni _ lt_ cdot_ gt _ chihoo-kookyoo-dantai no soshiki-taisei no juujitsu-kyooka o hakaru to-tomo-ni , hitsuyoo na shisaku no sumiyaka na jisshi ni banzen o kisuru koto .
 72ni jishin ni-kansuru kansoku _ lt_ cdot_ gt _ sokuryoo no tame no shisetsu too no sakkyuu na seibi o hakaru to-tomo-ni , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-oke-ru jishin-yochi no juuyoo-sei ni kangami , yochi ni shisuru kagaku-teki na gijutsu-suijun no koojoo ni tsutomeru koto .
 73san toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -jishin-nankai ni-oi-te mottomo keikai o su beki tsunami-saigai ni-tsui-te wa , kinkyuu o yoosuru kiki-kanri no shiten ni tat te , tsunami-saigai no tokusei ni-tsui-te kokumin e no shuuchi-tettei o hakaru to-tomo-ni , teiki-teki-hinan-kunren no jisshi too ni hairyo su beki koto .
 74yon tsunami-saigai-booshi to-iu shiten ni tachi , koowan-seibi-jigyoo too no sumiyaka na jisshi , hinan-chi , hinan-ro too no hinan-shisetsu no seibi too , hitsuyoo na shisaku o koozuru koto .
 75go ta no kaikoo-gata-jishin ni-tsui-te mo dooyoo no sochi o koozuru koto .
 76migi ketsugi suru .
 77ijoo de ari masu .
 78nanitozo iin kakui no go-sandoo o o-negai itashi masu .
 79o-hakari itashi masu .
 80tadaima yomiage mashi ta anbun o hon-iin-kai no ketsugi to suru ni sansei no shokun no kiritsu o motome masu .
 81_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 82kiritsu-sooin .
 83yot-te , honken wa hon-iin-kai no ketsugi to suru koto ni kesshi mashi ta .
 84kono sai , hon-ketsugi ni-taishi , seifu kara hatsugen o motome rare te ori masu no-de , kore o yurushi masu .
 85murai-boosai-tantoo-daijin .
 86_ lt_ sym_ gt _ murai-kokumu-daijin
 87toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-kakaru jishin-boosai-taisaku no suishin ni-kansuru tokubetsu-sochi-hoo-an no teishutsu ni-saishi-mashi-te , iin kakui no go-doryoku to go-netsui ni fukaku keii o hyoosuru shidai de gozai masu .
 88tadaima go-ketsugi o choodai itashi mashi ta no-de , boosai-tantoo-daijin to-itashi-mashi-te , hitokoto mooshiage sase te itadaki tai to zonji masu .
 89toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin wa , tookai-jishin to ichiren no firipin-kai-pureeto to yuurashia-pureeto no kyookai o shingen-iki to suru jishin de ari mashi te , kako ni mo , tookai kara kyuushuu ni-kake-te no hiroi han'i de tsunami ya jishin no yure ni-yoru ookina higai o motarashi te ori masu .
 90toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-tsuki-mashi-te wa , kon-seiki-zenhan ni mo hassei suru osore ga aru tokoro kara , kongo , hitsuyoo na taisaku o susumeru hitsuyoo ga aru to kangae te ori mashi te , chuuoo-boosai-kaigi ni senmon-choosa-kai o setchi shi , yosoo sa reru jishin no yure ya tsunami no taka-sa no bunpu ya kore ni motozuku higai no sootei , hitsuyoo na taisaku too ni-tsuki-mashi-te , hon-nendo-chuu o mokuto ni kentoo o okonat te iru tokoro de gozai masu .
 91seifu ni-oki-mashi-te wa , honjitsu no go-ketsugi o juubun fumae mashi te , kankei-shoochoo to missetsu na renkei o tori tsutsu , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin-taisaku o chakujitsu ni suishin shi te mairu shozon de ari masu .
 92mata , waga kuni wa zenkoku doko de mo jishin-hassei no osore ga aru jishin-koku de ari , toonan-kai_ lt_ cdot_ gt_ -nankai-jishin ni-kagira-zu , waga kuni zentai no jishin-boosai-taisaku no suishin ni saidai-gen no doryoku o harat te mairu shozon de gozai masu .
 93arigatoo gozai mashi ta .
 94_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 95o-hakari itashi masu .
 96hon-ketsugi no gichoo ni-taisuru hookoku oyobi kankei-seifu-tookyoku e no sankoo-soofu too no tetsuzuki ni-tsuki-mashi-te wa , iin-choo ni go-ichinin negai tai to zonji masu ga , go-igi ari mase n ka .
 97_ lt_ sym_ gt _ tanami-iin-choo
 98go-igi nashi to mitome masu .
 99yot-te , sono yoo ni kesshi mashi ta .
 100jikai wa , kitaru juu-hachi nichi gozen hachi ji gojup pun riji-kai , gozen ku ji iin-kai o kaikai suru koto to shi , honjitsu wa , kore nite sankai itashi masu .