Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for diet_kaigiroku-17

title:Kokkai kaigiroku
date:2014
source:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/154/0001/15403290001013a.html
genre:spoken
subcorpus:diet
terms of use:Public domain


 1_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 2kore yori kaigi o hiraki masu .
 3nittei dai-ichi goosetsu-chitai-taisaku-tokubetsu-sochi-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an LRB shuugi-in-teishutsu RRB o gidai to itashi masu .
 4mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 5saigai-taisaku-tokubetsu-iin-choo-katoo-shuuichi-kun .
 6_ sym _ katoo-shuuichi-kun
 7tadaima gidai to nari mashi ta hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , saigai-taisaku-tokubetsu-iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika to kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 8hon-hooritsu-an wa , goosetsu-chitai no genjoo ni kangami , tokubetsu-goosetsu-chitai ni-oke-ru kikan-teki na shichoosondoo no seibi no tokurei-sochi narabi-ni kooritsu no shoo-gakkoo oyobi chuu-gakkoo too no shisetsu too ni-taisuru kuni no futan-wariai no tokurei-sochi o hikitsuzuki juu nenkan koozuru too no sochi o kooji yoo to suru mono de ari masu .
 9iin-kai ni-oki-mashi-te wa , teishutsu-sha shuugi-in-saigai-taisaku-tokubetsu-iin-choo yori shushi-setsumei o chooshu shi ta ato , saiketsu no kekka , hon-hooritsu-an wa zenkai itchi o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 10ijoo , go-hookoku mooshiage masu .
 11_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 12kore yori saiketsu o itashi masu .
 13hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 14_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 15ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 16kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 17_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 18toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 19toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu-ichi sansei nihyaku-sanjuu-ichi hantai rei yot-te , hon'an wa zenkai itchi o-mot-te kaketsu sa re mashi ta .
 20_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 21nittei dai-ni onkyuu-hoo too no ichibu o kaisei suru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an LRB naikaku-teishutsu , shuugi-in-soofu RRB nittei dai-san hoosoo-hoo dai-sanjuu-nana joo dai-ni koo no kitei ni motozuki , shoonin o motomeru no ken LRB shuugi-in-soofu RRB ijoo ryooken o ikkatsu shi te gidai to itashi masu .
 22mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 23soomu-iin choota-mura-koohei-kun .
 24_ sym _ tamura-koohei-kun
 25tadaima gidai to nari mashi ta ni anken ni-tsuki-mashi-te , soomu-iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika to kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 26mazu , onkyuu-hoo too no ichibu o kaisei suru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an wa , saikin no shakai-keizai-joosei too ni kangami , honnen shi gatsu bun kara , futsuu-onkyuu too no saitei-hoshoo-gaku , koomu-kankei-fujo-ryoo ni-kakaru izoku-kasan , shoobyoo-sha-izoku-tokubetsu-nenkin no kihon-nengaku oyobi izoku-kasan ni-tsui-te sorezore zoogaku o okonau koto ni-yori , onkyuu-jukyuu-sha ni-taisuru shoguu no kaizen o hakaro o to suru mono de ari masu .
 27iin-kai ni-oki-mashi-te wa , onkyuu-seido no kaizen no ari-kata , onkyuu no kihon-teki-seikaku to kokumin e no rikai-sokushin , kongo ni-oke-ru sengo-shori no hookoo-sei too ni-tsui-te shitsugi ga okonawa re mashi ta .
 28shitsugi o shuukyoku shi , saiketsu no kekka , hon-hooritsu-an wa zenkai itchi o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 29tsugi ni , hoosoo-hoo dai-sanjuu-nana joo dai-ni koo no kitei ni-motozuki , shoonin o motomeru no ken wa , nihon-hoosoo-kyookai no heisei juu-yo nendo shuushi-yosan , jigyoo-keikaku oyobi shikin-keikaku ni-tsui-te kokkai no shoonin o motomeru mono de ari masu .
 30sono gaiyoo wa , ippan-kanjoo-jigyoo-shuushi ni-oki-mashi-te , shuunyuu rokusen-roppyaku-hachijuu-nana----oku en , shishutsu ga rokusen-roppyaku-san---oku en to nat te ori , jigyoo-shuushi-sakin wa hachijuu-san--oku en de ari masu .
 31kono jigyoo-shuushi-sakin wa , zengaku o saimu-shookan ni shiyoo suru koto to shi te ori masu .
 32mata , jigyoo-keikaku no omona mono wa , koosei de jinsoku na hoodoo ya tayoo de shitsu no takai bangumi no hoosoo , atarashii hoosoo-gijutsu-kaihatsu too e no sekkyoku-teki-torikumi , eisei-dejitaru-hoosoo no fukyuu-sokushin ya chijoo-dejitaru-hoosoo no kaishi ni muke ta setsubi no seibi nado arata na jidai no hoosoo-bunka no soozoo , gyoomu-zenpan ni wataru kaikaku no issoo no suishin , kooritsu-teki na gyoomu-un'ei no tettei , jushin-keiyaku no zooka to jushin-ryoo no kakujitsu na shuunoo nado de ari masu .
 33nao , honken ni wa , gyoomu no kooritsu-ka ni tsutome tsutsu , hitsuyoo na shisaku o keikaku shi te ori , tekitoo na mono to mitomeru mune no soomu-daijin no iken ga fusa re te ori masu .
 34iin-kai ni-oki-mashi-te wa , hoosoo-bangumi no juujitsu-kyooka , anarogu-shuuha-suu-henkan-taisaku too chijoo-hoosoo-dejitaru-ka e no torikumi , kyookai no intaanetto-riyoo no ari-kata , kyookai oyobi ko-gaisha too no keiei no tekisei-sei , toomei-sei no kakuho too ni-tsui-te shitsugi ga okonawa re mashi ta .
 35shitsugi o shuukyoku shi , saiketsu no kekka , honken wa zenkai itchi o-mot-te shoonin su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 36nao , honken ni-taishi futai-ketsugi ga fusa re te ori masu .
 37ijoo , go-hookoku mooshiage masu .
 38_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 39kore yori saiketsu o itashi masu .
 40mazu , onkyuu-hoo too no ichibu o kaisei suru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an no saiketsu o itashi masu .
 41hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 42_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 43ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 44kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 45_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 46toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 47toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu-san sansei nihyaku-sanjuu-san hantai rei yot-te , hon'an wa zenkai itchi o-mot-te kaketsu sa re mashi ta .
 48_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 49tsugi ni , hoosoo-hoo dai-sanjuu-nana joo dai-ni koo no kitei ni-motozuki , shoonin o motomeru no ken no saiketsu o itashi masu .
 50honken no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 51_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 52ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 53kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 54_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 55toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 56toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu-ichi sansei nihyaku-sanjuu-ichi hantai rei yot-te , honken wa zenkai itchi o-mot-te shoonin suru koto ni kesshi mashi ta .
 57_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 58nittei dai-yon saiban-sho-shokuin-teiin-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an LRB naikaku-teishutsu , shuugi-in-soofu RRB o gidai to itashi masu .
 59mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 60hoomu-iin-choo takano-hiroshi-kun .
 61_ sym _ takano-hiroshi-kun
 62tadaima gidai to nari mashi ta saiban-sho-shokuin-teiin-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , hoomu-iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika to kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 63hon-hooritsu-an wa , kakyuu-saiban-sho ni-oke-ru jiken no tekisei-jinsoku na shori o hakaru tame , saiban-sho-shokuin no teiin o aratame , saiban-kan no uchi , hanji no inzuu o sanjuu nin , hanji-ho no inzuu o juu-go nin , mata , saiban-kan-igai no saiban-sho-shokuin no inzuu o shichi nin , sorezore zooka shi yoo to suru mono de ari masu .
 64iin-kai ni-oki-mashi-te wa , hanji no zooin no konkyo to bengo-shi-ninkan no suishin , saiban-sho-shokuin no zooin no uchiwake , shihoo-seido-kaikaku no kongo no mitooshi too ni-tsuki-mashi-te shitsugi ga okonawa re mashi ta ga , shoosai wa kaigi-roku ni-yori go-shoochi negai masu .
 65shitsugi o shuukyoku shi , saiketsu no kekka , hon-hooritsu-an wa zenkai itchi o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 66ijoo , go-hookoku mooshiage masu .
 67_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 68kore yori saiketsu o itashi masu .
 69hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 70_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 71ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 72kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 73_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 74toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 75toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu-yon sansei nihyaku-sanjuu-yon hantai rei yot-te , hon'an wa zenkai itchi o-mot-te kaketsu sa re mashi ta .
 76_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 77nittei dai-go nisen-go nen nihon-kokusai-hakuran-kai seifu-daihyoo no setchi ni-kansuru rinji-sochi-hoo-an nittei dai-roku zaigai-kookan no meishoo oyobi ichi narabi-ni zaigai-kookan ni kinmu suru gaimu-koomu-in no kyuuyo ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an LRB izure mo naikaku-teishutsu , shuugi-in-soofu RRB ijoo ryooan o ikkatsu shi te gidai to itashi masu .
 78mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 79gaikoo-booei-iin-choo takemi-keizoo-kun .
 80_ sym _ takemi-keizoo-kun
 81tadaima gidai to nari mashi ta ni hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , gaikoo-booei-iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika to kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 82mazu , nisen-go nen nihon-kokusai-hakuran-kai seifu-daihyoo no setchi ni-kansuru rinji-sochi-hoo-an wa , heisei juu-nana nen ni aichi-ken de kaisai sa reru yotei no kokusai-hakuran-kai no enkatsu na junbi oyobi un'ei ni shisuru tame , kokusai-hakuran-kai-jooyaku no kitei ni-motozuki , nisen-go nen nihon-kokusai-hakuran-kai seifu-daihyoo hitori o gaimu-shoo ni oku koto to shi , sono ninmu , kyuuyo too ni-tsui-te shoyoo no jikoo o sadameru mono de ari masu .
 83tsugi ni , zaigai-kookan-meishoo-ichi_ cdot_ -kyuuyo-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an wa , zai-higashichimooru-nihon-koku-taishi-kan oyobi yunesuko-nihon-seifu-daihyoo-bu no shinsetsu , zaikin-kihon-teate no kijun-gaku oyobi kenshuu-in-teate no kaitei too ni-tsui-te sadameru mono de ari masu .
 84iin-kai ni-oki-mashi-te wa , ryoo-hooritsu-an o ikkatsu shi te gidai to shi , aichi-banpaku no jisshi-taisei , shimin-sanka ni hairyo shi ta hakuran-kai no jisshi , yunesuko-daihyoo-bu-setchi no haikei , zaikin-kihon-teate no kijun-gaku-settei no kangae-kata too ni-tsui-te shitsugi ga okonawa re mashi ta ga , shoosai wa kaigi-roku ni-yot-te go-shoochi negai masu .
 85shitsugi o oe , tooron ni hairi mashi ta tokoro , nihon-kyoosan-too no koizumi-riji yori , nisen-go nen nihon-kokusai-hakuran-kai seifu-daihyoo-setchi-rinji-sochi-hoo-an ni hantai suru mune no iken ga nobe rare mashi ta .
 86tsuide , junji saiketsu no kekka , nisen-go nen nihon-kokusai-hakuran-kai seifu-daihyoo-setchi rinji-sochi-hoo-an wa tasuu o-mot-te , zaigai-kookan-meishoo-ichi_ cdot_ -kyuuyo-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an wa zenkai itchi o-mot-te , sorezore gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 87nao , zaigai-kookan-meishoo-ichi_ cdot_ -kyuuyo-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an ni-taishi , yori issoo no joohoo-kookai to gaikoo-kinoo-kyooka no tame no soshiki , seido no kaikaku , yosan no kooritsu-sei , toomei-sei o takameru tame no gutai-teki-sochi too ni-kansuru nana koomoku kara naru futai-ketsugi o okonai mashi ta .
 88ijoo , go-hookoku mooshiage masu .
 89_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 90kore yori saiketsu o itashi masu .
 91mazu , nisen-go nen nihon-kokusai-hakuran-kai seifu-daihyoo no setchi ni-kansuru rinji-sochi-hoo-an no saiketsu o itashi masu .
 92hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 93_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 94ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 95kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 96_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 97toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 98toohyoo-soosuu nihyaku-nijuu-kyuu sansei nihyaku-juu hantai juu-kyuu yot-te , hon'an wa kaketsu sa re mashi ta .
 99_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 100tsugi ni , zaigai-kookan no meishoo oyobi ichi narabi-ni zaigai-kookan ni kinmu suru gaimu-koomu-in no kyuuyo ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an no saiketsu o itashi masu .
 101hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 102_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 103ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 104kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 105_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 106toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 107toohyoo-soosuu nihyaku-nijuu-hachi sansei nihyaku-nijuu-hachi hantai rei yot-te , hon'an wa zenkai itchi o-mot-te kaketsu sa re mashi ta .
 108_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 109nittei dai-nana senshoo-byoosha-senbotsu-sha-izoku-too-engo-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an nittei dai-hachi heisei juu-yo nendo ni-oke-ru kokumin-nenkin-hoo ni-yoru nenkin no gaku too no kaitei no tokurei ni-kansuru hooritsu-an LRB izure mo naikaku-teishutsu , shuugi-in-soofu RRB ijoo ryooan o ikkatsu shi te gidai to itashi masu .
 110mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 111koosei-roodoo-iin-choo abe-masatoshi-kun .
 112_ sym _ abe-masatoshi-kun
 113tadaima gidai to nari mashi ta ryoo-hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , koosei-roodoo-iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika to kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 114mazu , senshoo-byoosha-senbotsu-sha-izoku-too-engo-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an ni-tsui-te mooshiage masu .
 115hon-hooritsu-an wa , senbotsu-sha-izoku too no shoguu no kaizen o hakaru tame , izoku-nenkin too no gaku o onkyuu no gaku no hikiage ni junji te hikiage yoo to suru mono de ari masu .
 116tsugi ni , heisei juu-yo nendo ni-oke-ru kokumin-nenkin-hoo ni-yoru nenkin no gaku too no kaitei no tokurei ni-kansuru hooritsu-an ni-tsui-te mooshiage masu .
 117hon-hooritsu-an wa , genka no shakai-keizai-joosei ni kangami , heisei juu-yo nendo ni-oke-ru tokurei-sochi to-shi-te , kokumin-nenkin , koosei-nenkin , jidoo-fuyoo-teate too no gaku ni-tsui-te , bukka no hendoo ni ooji-ta gengaku-kaitei o okonawa zu , heisei juu-san nendo to doogaku ni sueoko o to suru mono de ari masu .
 118iin-kai ni-oki-mashi-te wa , ryoo-hooritsu-an o ikkatsu-gidai to shi te shinsa o okonai , izoku-nenkin too no hikiage-gaku no konkyo , ikotsu no diienuee-kantei ni-kansuru kentoo-jookyoo , nenkin no tokurei-sochi o koojiru koto ni-yoru eikyoo to kongo no taioo , kokumin-nenkin-hoken-ryoo-minoo-sha e no taisaku too ni-tsui-te shitsugi ga okonawa re mashi ta ga , sono shoosai wa kaigi-roku ni-yot-te go-shoochi negai masu .
 119shitsugi o shuukyoku shi , junji saiketsu no kekka , senshoo-byoosha-senbotsu-sha-izoku-too-engo-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an wa zenkai itchi o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei shi , heisei juu-yo nendo ni-oke-ru kokumin-nenkin-hoo ni-yoru nenkin no gaku too no kaitei no tokurei ni-kansuru hooritsu-an wa tasuu o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 120ijoo , go-hookoku mooshiage masu .
 121_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 122kore yori saiketsu o itashi masu .
 123mazu , senshoo-byoosha-senbotsu-sha-izoku-too-engo-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an no saiketsu o itashi masu .
 124hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 125_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 126ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 127kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 128_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 129toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 130toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu-san sansei nihyaku-sanjuu-san hantai rei yot-te , hon'an wa zenkai itchi o-mot-te kaketsu sa re mashi ta .
 131_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 132tsugi ni , heisei juu-yo nendo ni-oke-ru kokumin-nenkin-hoo ni-yoru nenkin no gaku too no kaitei no tokurei ni-kansuru hooritsu-an no saiketsu o itashi masu .
 133hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 134_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 135ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 136kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 137_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 138toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 139toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu-ni sansei nihyaku-sanjuu-ni hantai rei yot-te , hon'an wa zenkai itchi o-mot-te kaketsu sa re mashi ta .
 140_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 141nittei dai-kyuu jiten-sha-kyoogi-hoo oyobi kogata-jidoo-sha-kyoosoo-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an LRB naikaku-teishutsu , shuugi-in-soofu RRB o gidai to itashi masu .
 142mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 143keizai-sangyoo-iin-choo hosaka-sanzoo-kun .
 144_ sym _ hosaka-sanzoo-kun
 145tadaima gidai to nari mashi ta hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , keizai-sangyoo-iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika to kekka o go-hookoku o mooshiage masu .
 146hon-hooritsu-an wa , kinnen , keirin oyobi ooto-reesu no uriage-gaku ga ookiku genshoo shi , shikoo-sha de aru chihoo-jichi-tai no keirin too no jigyoo-shuushi mo oohaba ni akka shi te iru koto kara , nihon-jiten-sha-shinkoo-kai too ni-taisuru koofu-kin-seido o minaoshi te , futan no keigen o hakaru to-tomo-ni , jimu-itaku ni kakaru kisei o kanwa suru too no sochi o kooji yoo to suru mono de ari masu .
 147nao , shuugi-in ni-oki-mashi-te , seifu wa heisei juu-hachi nen san gatsu sanjuu-ichi nichi made no aida ni honpoo-shikoo-jookyoo ni-tsui-te kentoo o kuwae , sono kekka ni-motozui-te hitsuyoo na minaoshi o okonau mune no shuusei ga okonawa re te ori masu .
 148iin-kai ni-oki-mashi-te wa , kooei-kyoogi no ari-kata , nihon-jiten-sha-shinkoo-kai too ni-yoru hojo-jigyoo no toomei-sei-kakuho , keirin-jigyoo no shinkoo-saku too ni-tsuki-mashi-te shitsugi ga okonawa re mashi ta ga , sono shoosai wa kaigi-roku ni-yot-te go-shoochi negai masu .
 149shitsugi o owari mashi ta tokoro , nihon-kyoosan-too o daihyoo shi te nishiyama-iin yori shuusei-an ga teishutsu sa re mashi ta .
 150tsuide tooron ni hairi mashi ta tokoro , nihon-kyoosan-too o daihyoo shi te nishiyama-iin yori gen'an ni hantai suru mune no iken ga nobe rare mashi ta .
 151tsuide , junji saiketsu no kekka , mazu shuusei-an wa sansei-shoosuu o-mot-te hiketsu sa re , tsugi ni hon-hooritsu-an wa tasuu o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei o itashi mashi ta .
 152ijoo , go-hookoku mooshiage masu .
 153_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 154kore yori saiketsu o itashi masu .
 155hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 156_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 157ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 158kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 159_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 160toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 161toohyoo-soosuu nihyaku-nijuu-kyuu sansei nihyaku-juu-ichi hantai juu-hachi yo-tte , hon'an wa kaketsu sa re mashi ta .
 162_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 163nittei dai-juu heisei juu-yo nendo ni-oke-ru zaisei-un'ei no tame no koosai no hakkoo no tokurei too ni-kansuru hooritsu-an nittei dai-juu-ichi sozei-tokubetsu-sochi-hoo too no ichibu o kaisei suru hooritsu-an nittei dai-juu-ni kanzei-teiritsu-hoo oyobi kanzei-zantei-sochi-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an LRB izure mo naikaku-teishutsu , shuugi-in-soofu RRB ijoo san an o ikkatsu shi te gidai to itashi masu .
 164mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 165zaisei-kin'yuu-iin-choo yamashita-yasuo-kun .
 166_ sym _ yamashita-yasuo-kun
 167tadaima gidai to nari mashi ta san hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika oyobi kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 168mazu , heisei juu-yo nendo ni-oke-ru zaisei-un'ei no tame no koosai no hakkoo no tokurei too ni-kansuru hooritsu-an wa , saikin ni-oke-ru kuni no zaisei-shuushi no jookyoo ni kangami , toomen no tekisetsu na zaisei-un'ei ni shisuru tame , heisei juu-yo nendo ni-oke-ru koosai no hakkoo no tokurei ni-kansuru sochi too o sadame yoo to suru mono de ari masu .
 169tsugi ni , sozei-tokubetsu-sochi-hoo too no ichibu o kaisei suru hooritsu-an wa , saikin ni-oke-ru shakai-keizai-joosei too ni kangami , chuu-shoo-kigyoo-sha too ni-taisuru doozoku-gaisha no ryuuho-kin-kazei no keigen , roojin too no shoogaku-chochiku-hi-kazei-seido no kaiso , okinawa no kin'yuu-gyoomu-tokubetsu-chiku ni-oke-ru tokubetsu-koojo-seido no soosetsu too no sochi o koozuru hoka , kison no sozei-tokubetsu-sochi no seiri-goori-ka too o okonao o to suru mono de ari masu .
 170iin-kai ni-oki-mashi-te wa , ijoo no ni hooritsu-an o ikkatsu shi te gidai to shi , kokusai no tairyoo-hakkoo ga saiken-shijoo ni ataeru eikyoo , sainyuu oyobi saishutsu ni-kakaru samazama na tokurei o mooke ta riyuu , bappon-teki na zeisei-kaikaku no ari-kata , kore made no seisaku-genzei no kooka o kenshoo suru hitsuyoo-sei too ni-tsui-te shitsugi ga okonawa re mashi ta ga , sono shoosai wa kaigi-roku ni yuzuri masu .
 171ni hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , shitsugi o shuuryoo shi , tooron ni hairi mashi ta tokoro , minshu-too_ cdot_ -shin-ryokufuu-kai o daihyoo shi te ootsuka-koohei-iin , nihon-kyoosan-too o daihyoo shi te ikeda-yoshitaka-iin , kokkai-kaikaku-renraku-kai LRB jiyuu-too_ cdot_ -mu-shozoku no kai RRB no hirano-tatsuo-iin yori , sorezore ni hooritsu-an ni hantai suru mune no iken ga nobe rare mashi ta .
 172tooron o shuuryoo shi , saiketsu no kekka , ni hooritsu-an wa tasuu o-mot-te izure mo gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 173nao , sozei-tokubetsu-sochi-hoo-too-kaisei-an ni-taishi futai-ketsugi ga fusa re te ori masu .
 174tsugi ni , kanzei-teiritsu-hoo oyobi kanzei-zantei-sochi-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an wa , saikin ni-oke-ru naigai no keizai-joosei no henka ni taioo suru too no kenchi kara , shio no yunyuu-jiyuu-ka ni-tomonai seisei-en no kanzei-sochi o doonyuu suru to-tomo-ni , chuugoku no daburyuutiioo-kamei oyobi shingapooru to no shin-jidai-keizai-renkei-kyootei no jisshi ni-tomonai , tokubetsu na kinkyuu-kanzei-seido o doonyuu suru too no sochi o koozuru mono de ari masu .
 175iin-kai ni-oki-mashi-te wa , kokunai-seien-gyoo no koozoo-kaikaku no mitooshi , fusei-yakubutsu , juuki nado shakai-aku-buppin no tekihatsu-taisei no seibi too ni-tsui-te shitsugi ga okonawa re mashi ta ga , sono shoosai wa kaigi-roku ni yuzuri masu .
 176shitsugi o shuuryoo shi , tooron ni hairi mashi ta tokoro , nihon-kyoosan-too o daihyoo shi te ikeda-yoshitaka-iin yori hon-hooritsu-an ni hantai suru mune no iken ga nobe rare mashi ta .
 177tooron o shuuryoo shi , saiketsu no kekka , hon-hooritsu-an wa tasuu o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 178nao , hon-hooritsu-an ni-taishi futai-ketsugi ga fusa re te ori masu .
 179ijoo , go-hookoku mooshiage masu .
 180_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 181kore yori saiketsu o itashi masu .
 182mazu , heisei juu-yo nendo ni-oke-ru zaisei-un'ei no tame no koosai no hakkoo no tokurei too ni-kansuru hooritsu-an oyobi sozei-tokubetsu-sochi-hoo-too no ichibu o kaisei suru hooritsu-an o ikkatsu shi te saiketsu itashi masu .
 183ryooan no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 184_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 185ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 186kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 187_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 188toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 189toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu-ichi sansei hyaku-sanjuu-yon hantai kyuujuu-nana yot-te , ryooan wa kaketsu sa re mashi ta .
 190_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 191tsugi ni , kanzei-teiritsu-hoo oyobi kanzei-zantei-sochi-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an no saiketsu o itashi masu .
 192hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 193_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 194ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 195kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 196_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 197toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 198toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu sansei nihyaku-juu-ni hantai juu-hachi yo-tte , hon'an wa kaketsu sa re mashi ta .
 199_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 200nittei dai-juu-san toshi-sai-kaihatsu-hoo too no ichibu o kaisei suru hooritsu-an nittei dai-juu-yon toshi-saisei-tokubetsu-sochi-hoo-an LRB izure mo naikaku-teishutsu , shuugi-in-soofu RRB ijoo ryooan o ikkatsu shi te gidai to itashi masu .
 201mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 202kokudo-kootsuu-iin-choo kitazawa-toshimi-kun .
 203_ sym _ kitazawa-toshimi-kun
 204tadaima gidai to nari mashi ta ni hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , kokudo-kootsuu-iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika to kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 205mazu , toshi-sai-kaihatsu-hoo too no ichibu o kaisei suru hooritsu-an wa , minkan-jigyoo-sha too ni-yot-te okonawa reru toshi no sai-kaihatsu o sokushin suru tame , ittei no yooken ni gaitoo suru minkan-gaisha o shigai-chi-sai-kaihatsu-jigyoo no shikoo-sha ni tsuika suru to-tomo-ni , koodo-riyoo-suishin-ku o sadame ta tochi-kukaku-seiri-jigyoo ni-oke-ru kanchi no tokurei no soosetsu , minkan-toshi-kaihatsu-suishin-kikoo ga okonau tochi-shutoku-gyoomu ni kakaru jigyoo-mikomi-chi too no shutoku-kigen no san nenkan no enchoo , toshi-kaihatsu-shikin no mu-rishi-kashitsuke no taishoo ni , sai-kaihatsu-gaisha ga shikoo suru shigai-chi-sai-kaihatsu-jigyoo , koodo-riyoo-suishin-ku o katsuyoo suru tochi-kukaku-seiri-jigyoo too o tsuika suru too , shoyoo no sochi o kooji yoo to suru mono de ari masu .
 206tsugi ni , toshi-saisei-tokubetsu-sochi-hoo-an wa , waga kuni no toshi ga kinnen ni-oke-ru kyuusoku na joohoo-ka , kokusai-ka , shooshi-koorei-ka too no shakai-keizai-joosei no henka ni juubun taioo deki ta mono to nat te i nai koto ni kangami , kore-ra no henka ni taioo shi ta toshi-kinoo no koodo-ka oyobi toshi no kyojuu-kankyoo no koojoo o hakaru tame , naikaku ni toshi-saisei-honbu o setchi suru to-tomo-ni , toshi-saisei no suishin ni-kansuru kihon-hooshin too no sakutei , toshi-saisei-kinkyuu-seibi-chiiki no shitei , doo-chiiki ni-oke-ru shigai-chi no seibi o suishin suru tame no minkan-toshi-saisei-jigyoo-keikaku no nintei , toshi-keikaku no kettei too no teian nado no toshi-keikaku ni-kakaru tokubetsu-sochi no soosetsu too , shoyoo no sochi o kooji yoo to suru mono de ari masu .
 207iin-kai ni-oki-mashi-te wa , ni hooritsu-an o ikkatsu shi te gidai to shi , sankoo-nin kara iken o chooshu suru to-tomo-ni , toshi-saisei no rinen to bijon , toshi-saisei-honbu no kengen to chihoo-bunken-seisaku to no kankei , toshi-saisei-honbu to kokudo-kootsuu-shoo no yakuwari-buntan , baburu-ki no kisei , zeisei no minaoshi , toshi-saisei-jigyoo ni-oke-ru chiiki-juumin no gooi-keisei to kankyoo-hozen no hoosaku , sai-kaihatsu-gaisha o dai-ni shu shigai-chi-sai-kaihatsu-jigyoo no shikoo-sha to shi te tochi-shuuyoo-ken o fuyo suru koto no zehi , shigai-chi-sai-kaihatsu-jigyoo ni-tomonau juuzen-kyojuu-sha-taisaku , eki-shuuhen-sai-kaihatsu-jigyoo no genjoo to kadai , minkan-toshi-kikoo no tochi-shutoku-gyoomu no genjoo to gyoomu-kikan-enchoo no riyuu too ni-tsui-te shitsugi ga okonawa re mashi ta ga , shoosai wa kaigi-roku ni-yot-te go-shoochi negai masu .
 208shitsugi o shuukyoku shi , tooron ni hairi mashi ta tokoro , nihon-kyoosan-too o daihyoo shi te oosawa-iin yori ni hooritsu-an ni sorezore hantai suru mune no iken ga nobe rare mashi ta .
 209tsuide , junji saiketsu no kekka , ni hooritsu-an wa izure mo tasuu o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 210nao , ni hooritsu-an ni-taishi-te sorezore futai-ketsugi ga fusa re te ori masu .
 211ijoo , go-hookoku mooshiage masu .
 212_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 213kore yori saiketsu o itashi masu .
 214mazu , toshi-sai-kaihatsu-hoo too no ichibu o kaisei suru hooritsu-an no saiketsu o itashi masu .
 215hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 216_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 217ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 218kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 219_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 220toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 221toohyoo-soosuu nihyaku-nijuu-kyuu sansei hyaku-kyuujuu-roku hantai sanjuu-san yo-tte , hon'an wa kaketsu sa re mashi ta .
 222_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 223tsugi ni , toshi-saisei-tokubetsu-sochi-hoo-an no saiketsu o itashi masu .
 224hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 225_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 226ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 227kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 228_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 229toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 230toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu sansei hyaku-kyuujuu-san hantai sanjuu-nana yot-te , hon'an wa kaketsu sa re mashi ta .
 231_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 232kono sai , nittei ni tsuika shi te , okinawa-shinkoo-tokubetsu-sochi-hoo-an LRB naikaku-teishutsu , shuugi-in-soofu RRB o gidai to suru koto ni go-igi gozai mase n ka .
 233_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 234go-igi nai to mitome masu .
 235mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 236okinawa oyobi hoppoo-mondai ni-kansuru tokubetsu-iin-choo satoo-yuuhei-kun .
 237_ sym _ satoo-yuuhei-kun
 238tadaima gidai to nari mashi ta okinawa-shinkoo-tokubetsu-sochi-hoo-an ni-tsuki-mashi-te , iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika to kekka o go-hookoku itashi masu .
 239honnen wa , okinawa ga fukki shi te sanjuu nen ni naru fushime no toshi de ari masu .
 240saru san gatsu nijuu-ni nichi ni too-iin-kai ni futaku sa re mashi ta hon-hooritsu-an wa , okinawa no jiritsu-teki-hatten ni shisuru to-tomo-ni , okinawa no yutaka na juumin-seikatsu no jitsugen ni kiyo suru tame , kore made no okinawa no shinkoo no tame no shohan no tokubetsu-sochi no seika o mo fumae , arata ni okinawa no shinkoo no kihon to naru okinawa-shinkoo-keikaku o sakutei shi , kore ni motozuku jigyoo o suishin suru nado no tokubetsu no sochi o koozuru koto ni-yori , okinawa no soogoo-teki katsu keikaku-teki na shinkoo o sarani issoo hakaro o to suru mono de ari , heisei juu-yo nendo kara juk kanen o medo to suru okinawa-shinkoo-keikaku no sakutei , kankoo ya joohoo-tsuushin-sangyoo nado kakushu sangyoo no shinkoo no tame no tokubetsu-sochi , koyoo no sokushin , jinzai no ikusei nado shokugyoo-antei no tame no tokubetsu-sochi , chuuryuu-gun'yoo-chi-atochi no riyoo no sokushin oyobi enkatsu-ka no tame no tokubetsu-sochi , kuni no futan mata-wa hojo no wariai no tokurei too ni-tsui-te sadame ta mono de ari masu .
 241iin-kai ni-oki-mashi-te , hon-hooritsu-an to genkoo-oki-shin-hoo to no sooi-ten , kore made no san ji ni wataru shinkoo-kaihatsu-keikaku to sono jisseki no hyooka , kankoo-rizooto-sangyoo ya joohoo-tsuushin-sangyoo no shinkoo-saku , kin'yuu-tokku no taishoo-gyoomu , okinawa ni-oke-ru shin-daigaku-in-daigaku no koosoo , akatsuchi too ryuushutsu ni-yoru kankyoo-higai no taisaku , okinawa-sanpin no butsuryuu-kosuto-teigen-ka e no torikumi , okinawa-keizai-moderu no koochiku , arata na sangyoo-shinkoo no moto de no okinawa-kooko no yakuwari too ni-tsui-te no shitsugi ga okonawa re mashi ta .
 242mata , okinawa kara san mei no yuushiki-sha o sankoo-nin to-shi-te maneki , atarashii okinawa-shinkoo ni-tsui-te no iken o chooshu shi , shitsugi o okonai mashi ta .
 243ijoo no shoosai wa kaigi-roku ni-yot-te go-shoochi negai masu .
 244honjitsu , shitsugi o shuukyoku shi , saiketsu no kekka , hon-hooritsu-an wa zenkai itchi o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 245nao , hon-hooritsu-an ni-taishi kakuha kyoodoo-teian ni-yoru kyuu koomoku no futai-ketsugi o zenkai itchi o-mot-te okonai mashi ta .
 246ijoo , hookoku mooshiage masu .
 247_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 248kore yori saiketsu o itashi masu .
 249hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 250_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 251ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 252kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 253_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 254toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 255toohyoo-soosuu nihyaku-sanjuu-ni sansei nihyaku-sanjuu-ni hantai rei yot-te , hon'an wa zenkai itchi o-mot-te kaketsu sa re mashi ta .
 256_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 257kono sai , nittei ni tsuika shi te , kokkai-giin no saihi , ryohi oyobi teate too ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru too no hooritsu-an kokuritsu-kokkai-tosho-kan-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an LRB izure mo shuugi-in-teishutsu RRB ijoo ryooan o ikkatsu shi te gidai to suru koto ni go-igi gozai mase n ka .
 258_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 259go-igi nai to mitome masu .
 260mazu , iin-choo no hookoku o motome masu .
 261giin-un'ei-iin-choo yamazaki-masaaki-kun .
 262_ sym _ yamazaki-masaaki-kun
 263tadaima gidai to nari mashi ta ryoo-hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , iin-kai ni-oke-ru shinsa no keika to kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 264mazu , kokkai-giin no saihi , ryohi oyobi teate too ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru too no hooritsu-an wa , shuugi-ingi-in-un'ei-iin-choo-teishutsu ni-yoru mono de ari mashi te , honnen shi gatsu tsui tachi kara einen-zaishoku-hyooshoo-giin-tokubetsu-kootsuu-hi no seido o haishi suru koto , saihi-getsugaku o honnen shi gatsu tsuitachi kara ichi nenkan ichi wari sakugen suru koto , mata , heisei juu-go nen ichi gatsu tsui tachi kara kensei-kooroo-nenkin-hoo o haishi suru koto too o naiyoo to suru mono de ari masu .
 265iin-kai ni-oki-mashi-te wa , saiketsu no kekka , hon-hooritsu-an wa tasuu o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 266tsugi ni , kokuritsu-kokkai-tosho-kan-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an wa , kokuritsu-kokkai-tosho-kan no chuuoo no tosho-kan ni kansai-kan o setchi suru to-tomo-ni , denshi-jaanaru too intaanetto o-tsuuji-te etsuran no teikyoo o uke ta joohoo ni-kansuru kitei oyobi fukusha-jimu no itaku ni-kansuru kitei too no seibi o okonao o to suru mono de ari masu .
 267iin-kai ni-oki-mashi-te wa , saiketsu no kekka , hon-hooritsu-an wa zenkai itchi o-mot-te gen'an-doori kaketsu su beki mono to kettei itashi mashi ta .
 268ijoo , go-hookoku mooshiage masu .
 269_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 270kore yori saiketsu o itashi masu .
 271mazu , kokkai-giin no saihi , ryohi oyobi teate too ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru too no hooritsu-an no saiketsu o itashi masu .
 272hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 273_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 274ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 275kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 276_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 277toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 278toohyoo-soosuu nihyaku-nijuu-nana sansei nihyaku-juu hantai juu-nana yot-te , hon'an wa kaketsu sa re mashi ta .
 279_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 280tsugi ni , kokuritsu-kokkai-tosho-kan-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an no saiketsu o itashi masu .
 281hon'an no sanpi ni-tsui-te , toohyoo-botan o o-oshi negai masu .
 282_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 283ma-mo-naku toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 284kore nite toohyoo o shuuryoo itashi masu .
 285_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 286toohyoo no kekka o hookoku itashi masu .
 287toohyoo-soosuu nihyaku-nijuu-kyuu sansei nihyaku-nijuu-kyuu hantai rei yot-te , hon'an wa zenkai itchi o-mot-te kaketsu sa re mashi ta .
 288_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 289kono sai , sangi-in-jimu-kyoku-shokuin-teiin-kitei no ichibu-kaisei ni-kansuru ken ni-tsui-te o-hakari itashi masu .
 290gichoo wa , honken ni-tsuki-mashi-te giin-un'ei-iin-kai ni hakari mashi ta tokoro , giseki ni haifu itashi mashi ta sangi-in-jimu-kyoku-shokuin-teiin-kitei no ichibu o kaisei suru kitei-an no toori to suru mune no kettei ga gozai mashi ta .
 291_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 292hon-kitei-an ni sansei no shokun no kiritsu o motome masu .
 293_ sym _ gichoo LRB inoue-hiroshi-kun RRB
 294ka-hansuu to mitome masu .
 295yot-te , hon-kitei-an wa kaketsu sa re mashi ta .
 296honjitsu wa kore nite sankai itashi masu .