コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

diet_kaigiroku-2のコンテキスト表示

title Kokkai kaigiroku
date 2014
source http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/093/0440/09311270440019a.html
genre spoken
subcorpus diet
terms of use Public domain


 1_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 2kore yori kaigi o hiraki masu .
 3mazu , kokka-koomu-in-ninmei ni-tsuki dooi o motomeru no ken ni-tsui-te de ari masu ga , chuuoo-koosei-hogo-shinsa-kai-iin denpa-kanri-shingi-kai-iin ni , o-temoto no insatsu-butsu ni ari masu ryookun o ninmei suru ni-tsui-te , naikaku kara hon'in no dooi o motome te mait te ori masu .
 4_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 5honken wa , honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te gidai to suru ni go-igi ari mase n ka .
 6_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 7go-igi nashi to mitome masu .
 8yot-te , sayoo kettei itashi mashi ta .
 9_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 10honjitsu naikaku-iin-kai no shinsa o shuuryoo shi ta ippan-shoku no shokuin no kyuuyo ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an , tokubetsu-shoku no shokuin no kyuuyo ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an , booei-choo-shokuin-kyuuyo-hoo no ichibu o kaisei suru hooritsu-an , kokka-koomu-in no kanrei-chi-teate ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an no kakuan ni-tsui-te , iin-choo kara kinkyuu-jootei no mooshide ga ari masu .
 11migi kakuan wa , honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te kinkyuu-jootei suru ni go-igi ari mase n ka .
 12_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 13go-igi nashi to mitome masu .
 14yot-te , sayoo kettei itashi mashi ta .
 15_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 16kokkai-giin no saihi , ryohi oyobi teate too ni-kansuru hooritsu no ichibu-kaisei no ken oyobi kokkai-shokuin no kyuuyo too ni-kansuru kitei no ichibu-kaisei no ken ni-tsui-te de ari masu ga , junji jimu-soochoo no setsumei o motome masu .
 17_ lt_ sym_ gt _ arao-jimu-soochoo
 18mazu , kokkai-giin no saihi , ryohi oyobi teate too ni-kansuru hooritsu no ichibu-kaisei de gozai masu ga , kore wa , konkai no tokubetsu-shoku no shokuin no kyuuyo ni-kansuru hooritsu no ichibu-kaisei ni-tomonai-mashi-te , shoowa gojuu-go nen juu gatsu yori giin no saihi-getsugaku ga hachijuu-yon--man en kara hachijuu-hachi--man en ni kaitei sa reru koto ni nari masu ga , kore o shoowa gojuu-roku nen san gatsu sanjuu-ichi nichi made no aida wa , juuzen no gaku hachijuu-yon--man en ni sueoko o to suru mono de ari masu .
 19nao , kokkai-giin de aru seimu-jikan too no hookyuu-getsugaku ni-tsui-te mo , dooyoo no sochi ga tora reru koto ni nat te ori masu .
 20tsugi ni , kokkai-shokuin no kyuuyo too ni-kansuru kitei no ichibu-kaisei de gozai masu ga , kore wa , kokkai-shokuin no kyuuryoo-hyoo too ni-tsui-te seifu-shokuin ni junji ta kaitei o okonau to-tomo-ni , iwayuru shuukyuu-futsu-ka-sei ni-tsui-te , seifu-shokuin to dooyoo ni , yon shuukan ni ik kai no wariai de kootai shi te doyoo-bi o yasumu too no kitei o mooke yoo to suru mono de ari masu .
 21kyuuryoo-hyoo too no kaisei ni-tsui-te wa , shoowa gojuu-go nen shi gatsu tsuitachi kara , tadashi hi-jookin no kokkai-shokuin ni shikyuu suru teate no shikyuu-gendo-gaku , kaku-giin-jimu-kyoku no gichoo mata-wa fuku-gichoo no hisho-jimu o tsukasadoru sanji no koo o nozoku tokubetsu-kyuuryoo-hyoo oyobi shitei-shoku-kyuuryoo-hyoo no kaisei ni-tsui-te wa , shoowa gojuu-go nen juu gatsu tsuitachi ippi kara tekiyoo shi yoo to suru mono de ari masu .
 22shuukyuu-futsu-ka-sei ni-tsui-te wa , ryoo-giin no gichoo ga kyoogi shi te sadameru hi kara okonao o to suru mono de ari masu .
 23ijoo de gozai masu .
 24_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 25sore-de-wa , kokkai-giin no saihi , ryohi oyobi teate too ni-kansuru hooritsu no ichibu-kaisei no ken ni-tsuki-mashi-te wa , o-temoto ni haifu no an o iin-kai no seian to kettei shi , kore o iin-kai-teishutsu no hooritsu-an to suru ni go-igi ari mase n ka .
 26_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 27go-igi nashi to mitome masu .
 28yot-te , sayoo kettei itashi mashi ta .
 29tsugi ni , kokkai-shokuin no kyuuyo too ni-kansuru kitei no ichibu-kaisei no ken ni-tsui-te de ari masu ga , o-temoto ni haifu no an no toori kaisei su beki mono to gichoo ni tooshin suru ni go-igi ari mase n ka .
 30_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 31go-igi nashi to mitome masu .
 32yot-te , sayoo kettei itashi mashi ta .
 33tsugi ni , tadaima kettei itashi mashi ta kokkai-giin no saihi , ryohi oyobi teate too ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an wa , honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te kinkyuu-jootei suru ni go-igi ari mase n ka .
 34_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 35go-igi nashi to mitome masu .
 36yot-te , sayoo kettei itashi mashi ta .
 37_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 38tsugi ni , honjitsu no hon-kaigi no giji no junjo ni-tsui-te , jimu-soochoo no setsumei o motome masu .
 39_ lt_ sym_ gt _ arao-jimu-soochoo
 40mazu saisho ni , chuuoo-koosei-hogo-shinsa-kai-iin , denpa-kanri-shingi-kai-iin ninmei ni-tsuki dooi o motomeru no ken ni-tsuki-mashi-te o-hakari itashi masu .
 41izure mo zenkai-itchi de gozai masu .
 42tsugi ni , tadaima kinkyuu-jootei no go-kettei o itadaki mashi ta naikaku-iin-kai no shinsa o shuuryoo shi ta kyuuyo-kankei no san hoo-an to kanrei-chi-teate no hoo-an no yon hoo-an o ikkatsu-jootei itashi masu .
 43etoo-naikaku-iin-choo no hookoku ga gozai masu .
 44saiketsu wa san kai ni nari masu .
 45mazu ippan-shoku no kyuuyo-hoo-an to kanrei-chi-teate no hoo-an o ikkatsu shi te saiketsu itashi masu .
 46zenkai-itchi de ari masu .
 47tsuide tokubetsu-shoku no kyuuyo-hoo-an ni-tsuki-mashi-te saiketsu itashi masu .
 48shuusei de , kyoosan-too ga hantai de ari masu .
 49tsuide booei-choo-shokuin no kyuuyo-hoo-an ni-tsuki saiketsu itashi masu .
 50shakai-too ga hantai de ari masu .
 51kyoosan-too wa kiken de ari masu no-de , saiketsu no sai wa taiseki sa reru koto ni nari masu .
 52tsugi ni , tadaima go-kettei o itadaki mashi ta kokkai-giin no saihi , ryohi oyobi teate too ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an o kinkyuu-jootei itashi masu .
 53mori-shomu-shoo-iin-choo no shushi-benmei ga gozai masu .
 54zenkai-itchi de gozai masu .
 55ijoo de gozai masu .
 56_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 57sore-de-wa , honjitsu no hon-kaigi wa , gogo ichi ji gojup pun yorei , gogo ni ji kara kaikai itashi masu .
 58_ lt_ sym_ gt _ yamashita-iin-choo
 59tsugi ni , jikai no hon-kaigi no ken ni-tsui-te de ari masu ga , jikai no hon-kaigi wa , myoo nijuu-hachi nichi kin'yoo bi gogo ichi ji kara kaikai suru koto to itashi masu .
 60mata , doojitsu gozen juu-ichi ji riji-kai , shoogo kara iin-kai o kaikai itashi masu .
 61honjitsu wa , kore nite sankai itashi masu .