Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for diet_kaigiroku-4

title:Kokkai kaigiroku
date:2014
source:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/078/0500/07810150500006a.html
genre:spoken
subcorpus:diet
terms of use:Public domain


 1_ sym _ kodama-iin-choo
 2kore yori kaigi o hiraki masu .
 3kono sai , o-hakari itashi masu .
 4senkoku hon-iin-kai ni futaku ni nari mashi ta sangi-in-teishutsu no saigai-chooi-kin no shikyuu oyobi saigai-engo-shikin no kashitsuke ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an o gidai to shi , shinsa o susume tai to zonji masu ga , go-igi ari mase n ka .
 5_ sym _ kodama-iin-choo
 6go-igi nashi to mitome masu .
 7sore-de-wa , sangi-in-teishutsu no saigai-chooi-kin no shikyuu oyobi saigai-engo-shikin no kashitsuke ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an o gidai to shi , mazu teian-riyuu no setsumei o chooshu itashi masu .
 8sangi-in-saigai-taisaku-tokubetsu-iin-choo kudoo-ryoohei-kun .
 9_ sym _ kudoo-sangi-in-giin
 10tadaima gidai to nari mashi ta saigai-chooi-kin no shikyuu oyobi saigai-engo-shikin no kashitsuke ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an ni-tsuki-mashi-te , sono teian-riyuu no go-setsumei o mooshiage masu .
 11waga kuni wa , shizen-teki-jooken kara sekai de mo yuusuu no saigai-koku de ari , rennen , fuusuigai-too ni-yori ikuta no tootoi jinmei to kichoo na zaisan ga ushinawa re te ori masu koto wa , makoto ni ikan ni tae nai tokoro de ari masu .
 12tokuni , saikin ni-oke-ru saigai no keikoo wa , ijoo to iwa reru goou too ni-yori , gakekuzure , jisuberi , dosha-ryuushutsu too kyokuchi-teki-saigai ga ichijirushiku , mata toshi-shuuhen no tochi-riyoo no shinten de , chuu-shoo-kasen , toshi-kasen no hanran ga hinpatsu shi te ori , kore ga tame , kojin-saigai no men de hisan na jitai ga kurikaesa re te iru no de ari masu .
 13koo-shi-ta kojin-saigai ni-taisuru kyuusai-seido to-itashi-mashi-te wa , dai-nanajuu-ik kai kokkai ni-oki-mashi-te , saigai ni-yori shiboo shi ta mono no izoku ni-taishi saigai-chooi-kin o shikyuu shi , mata saigai ni-yori songai o uke ta setai ni-taishi saigai-engo-shikin o kashitsukeru sochi o , giin-rippoo ni-yori kooji ta tokoro de ari masu ga , sono go , dai-nanajuu-yon kai kokkai ni-oki-mashi-te , saigai-chooi-kin no shikyuu-gendo-gaku no hikiage-too no kaisei o he te , kyoo ni itat te iru no de ari masu .
 14shikaru-ni , kinji ni-oke-ru gekijin na kojin-saigai no zoodai to ichijirushii shakai-keizai-joosei no henka no naka de , saido , saigai-chooi-kin no shikyuu-gaku oyobi saigai-engo-shikin no kashitsuke-gaku no hikiage to , sono shikyuu oyobi kashitsuke no kijun-kanwa too ni-tsui-te , tsuyoi yooboo ga yose rare te iru no ga jitsujoo de ari masu .
 15kakaru jookyoo ni kangami , kojin-saigai-kyuusai ni-kansuru seido-kakujuu no ikkan to-shi-te , saigai-chooi-kin no shikyuu oyobi saigai-engo-shikin no kashitsuke ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an o teian shi , rippoo-ka o hakaro o to ketsui shi ta shidai de ari masu .
 16tsugi ni , kono hooritsu-an no yooshi o go-setsumei mooshiage masu .
 17dai-ichi wa , saigai-chooi-kin no shikyuu-gendo-gaku no hikiage ni-tsui-te de ari masu .
 18honpoo dai-san joo dai-san koo wa , saigai-chooi-kin no shikyuu ni-tsui-te , ‘ shiboo-sha hitori atari hyaku-man en o koe nai han'i-nai de , shiboo-sha no sono setai ni-oke-ru seikei-iji no jookyoo o kan'an shi te seirei de sadameru gaku inai ’ to nat te ori masu ga , kono ‘ hyaku-man en ’ o ‘ hyaku-gojuu--man en ’ ni aratameru mono to suru koto de ari masu .
 19dai-ni wa , honpoo-kaisei no sokyuu-tekiyoo ni-tsui-te de ari masu .
 20kaisei-go no honpoo dai-san joo dai-san koo no kitei wa , shoowa gojuu-ichi nen ku gatsu nano ka igo ni shooji ta saigai ni-kanshi-te , sakanobot te tekiyoo suru mono to suru koto de ari masu .
 21nao , saigai-engo-shikin no kashitsuke-gaku ni-tsuki-mashi-te wa , genzai , ichi saigai ni-oke-ru ichi setai-atari no gendo-gaku wa , hyaku-man en o koe nai han'i-nai to seirei de sadame rare te ori masu ga , chooi-kin no shikyuu-gaku no hikiage ni taioo shi te , saigai-engo-shikin no kashitsuke-gendo-gaku ni-tsuki-mashi-te mo , shoyoo no seirei-kaisei ga okonawa reru koto o kitai suru mono de ari masu .
 22too-iin-kai ni-oki-mashi-te mo , nanitozo shinchoo go-shingi no ue , sumiyaka ni go-kaketsu itadaki masu yoo o-negai mooshiage masu .
 23_ sym _ kodama-iin-choo
 24ijoo de teian-riyuu no setsumei wa owari mashi ta .
 25_ sym _ kodama-iin-choo
 26tsugi ni , hon'an ni-tsui-te shitsugi , tooron ni hairu no de ari masu ga , betsu-ni mooshide mo ari mase n no-de , tadachini saiketsu itashi masu .
 27sangi-in-teishutsu no saigai-chooi-kin no shikyuu oyobi saigai-engo-shikin no kashitsuke ni-kansuru hooritsu no ichibu o kaisei suru hooritsu-an ni sansei no shokun no kiritsu o motome masu .
 28_ sym _ kodama-iin-choo
 29kiritsu sooin .
 30yot-te , hon'an wa gen'an no toori kaketsu su beki mono to kesshi mashi ta .
 31tadaima giketsu itashi mashi ta hon'an ni-kansuru iin-kai-hookoku-sho no sakusei too ni-tsuki-mashi-te wa , iin-choo ni go-ichinin negai tai to zonji masu ga , go-igi gozai mase n ka .
 32_ sym _ kodama-iin-choo
 33go-igi nashi to mitome masu .
 34sayoo kesshi mashi ta .
 35yot-te ,
 36_ sym _ kodama-iin-choo
 37jikai wa , kitaru nijuu-ichi nichi gozen juu ji riji-kai , gozen juu ji sanjup pun iin-kai o kaikai suru koto to shi , honjitsu wa , kore nite sankai itashi masu .