Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for diet_kaigiroku-8

title:Kokkai kaigiroku
date:2014
source:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/095/1260/09510201260002a.html
genre:spoken
subcorpus:diet
terms of use:Public domain


 1_ sym _ iin-choo LRB furuya-yukio-kun RRB
 2tadaima kara shookoo-iin-kai o kaikai itashi masu .
 3sangyoo-booeki oyobi keizai-keikaku too ni-kansuru choosa no uchi , saru juu gatsu juu-roku nichi hassei itashi mashi ta hokutan-yuubari-tankoo-kabushiki-gaisha-yuubari-shin-tankoo ni-oke-ru saigai ni-kansuru ken o gidai to itashi masu .
 4kono sai , seifu kara hookoku o chooshu itashi masu .
 5tanaka-tsuushoo-sangyoo-daijin .
 6_ sym _ kokumu-daijin LRB tanaka-rokusuke-kun RRB
 7hokutan-yuubari-shin-tankoo no gasu-bakuhatsu-jiko ni-tsui-te no go-hookoku narabi-ni sono go no taisaku ni-tsui-te go-setsumei mooshiage masu .
 8yuubari-shin-tankoo wa , juu gatsu juu-roku nichi no , shoogo juu-ni ji yonjup pun ni , kookoo kara sanzen meetaa chika ni-oi-te gasu-tosshutsu-jiko ga okori mashi te , zenryoku o age te sono go watakushi-domo wa kyuusai-sochi o tot te ori mashi te , sudeni yok ka ni nari masu ga , genzai mo sono sagyoo o tsuzuke te oru dankai de gozai masu .
 9ima no tokoro shiboo-sha wa yonjuu-yon mei , narabi-ni yukue-fumei ga yonjuu-kyuu mei , gookei kyuujuu-san mei no risaisha de gozai masu .
 10tsuusanshoo ni-oki-mashi-te wa , tadachini shoonai ni saigai-taisaku-honbu o tsukuri mashi te , ritchi-koogai-kyoku-choo ga genchi ni tobi mashi ta .
 11sono go , seifu-bunai ni yuubari-shin-tankoo-gasu-tosshutsu-jiko-taisaku-honbu o mooke mashi te , honbu-choo ni tsuusan-daijin no watakushi ga nari mashi te , tsuusan-seimu-jikan , roodoo-seimu-jikan narabi-ni kokudo-choo no seimu-jikan ga fukuhonbuchoo to nari mashi te , sorezore no renraku narabi-ni taisaku o net ta wake de gozai masu .
 12watakushi wa , juu-shichi nichi gozen , hikoo-ki de hokkaidoo ni tobi mashi te , genchi ni-oki-mashi-te wa tadachini sapporo-koozan-hoan-kantoku-kyoku-choo narabi-ni keiei-sha tsumari kaisha-gawa narabi-ni roodoo-sha-gawa no iken o shoosai ni chooshu itashi mashi te , mazu dai-ichi ni shiji itashi mashi ta no wa , jinmei-sonchoo tsumari jinmei-dai-ichi-shugi da to-iu koto de kyuusai ni zenryoku o tsukusu koto o shiji itashi mashi te , sono go , watakushi wa , risai-sha narabi-ni ikazoku , sarani nyuuin-chuu no hitobito no o-mimai nado o okonai mashi te , soori-daijin kara o-azukari shi mashi ta o-mimai-kin o doo-chiji ni watasu to-dooji-ni , heika kara no o-kotoba mo gozai mashi ta no-de , kore no dentatsu o yat ta wake de gozai masu .
 13yoru , kikyoo o shi , tadachini shoo-nai de dai-ik kai no saigai-taisaku-honbu-kaigi o hiraki mashi te , sono sai , mazu jinmei-sonchoo , risai-sha no kyuusai o dai-ichi ni suru to-iu koto , sore-kara , ikazoku , risai-sha no iryoo-taisaku narabi-ni risai-sha-engo-taisaku ni-tsui-te wa banzen o kisuru to-iu koto , sore-kara , sorezore no kaku-shoochoo no renraku o mitsu ni suru tame ni chihoo-renraku-kyoogi-kai o setchi itashi mashi te , tateyoko no kankei no renraku ni sogo no nai koto o kisuru koto , yon ban-me ni , mazu gen'in-kyuumei ga dai-ichi de gozai masu no-de , sore ni-taisuru gijutsu-choosa-dan no haken o kimeru to-iu yot tsu no koomoku o kettei shi ta wake de gozai masu .
 14genzai , watakushi-domo wa nao kyuusai ni doryoku o shi te ori masu keredo-mo , tsugi no dankai o doo suru ka ni-tsuki-mashi-te wa sorezore senmon-ka no iken mo kii te ori masu shi , mazu hoan-taisaku ni sogo no nai yoo ni suru tame ni , jishu-hoan no kakuritsu to-iu koto , sore-kara sono go no koozan-hoan-kantoku-kyoku-choo no saranaru foroo-appu to-iu koto de , jitsu-wa kinoo , zenkoku no koozan-hoan-kantoku-kyoku-choo ni shiji o suru to-dooji-ni , sorezore no sekitan-koogyoo no kaisha ni-taishi-te mo rooshi age te hoan no tenken o suru koto o shiji shi ta tokoro de gozai masu .
 15gairyaku ijoo no yoo na koto de gozai masu no-de , nanitozo go-ryooshoo o e ta ue , go-shingi negai tai to-iu fuu ni kangae masu .
 16_ sym _ iin-choo LRB furuya-yukio-kun RRB
 17daijin wa taiseki o sa re te kekkoo de gozai masu .
 18kamiya-ritchi-koogai-kyoku-choo .
 19_ sym _ seifu-iin LRB kamiya-kazuo-kun RRB
 20sore-de-wa , saigai no gaikyoo ni-tsui-te no hosoku-setsumei narabi-ni genkyoo o jakkan daijin no go-hookoku ni hosoku sa se te itadaki masu .
 21saigai no oki mashi ta jikoku narabi-ni risai-sha no jookyoo wa daijin kara go-hookoku sa re ta toori de gozai masu .
 22gutai-teki ni wa , saigai-hassei no toojitsu , juu gatsu juu-roku nichi gogo rei ji yonjup pun goro , koogai ni setchi sa re te ori mashi ta shuuchuu-kanshi-shitsu ni tsunagat te ori masu metan-gasu-kanchi-ki ga ijoo-chi o shimeshi te , saigai no hassei ga ninchi sa re ta wake de gozai masu .
 23kaisha-gawa no hoan-sekinin-sha wa tadachini kyuugo-tai o shooshuu shi , kyuugo-tai ni-yoru hanshutsu-sagyoo ni atat te ot ta wake de gozai masu ga , juu gatsu juu-roku nichi gogo juu ji sanjup pun goro , hokubu-nyuuki-shakoo-hoomen kara totsujo kasai ga hassei shi , kemuri ga juuman itashi mashi ta .
 24toozen yosoo sa reru koto de gozai masu ga , shii-oo-gasu too yuudoku-gasu mo kyuugeki ni sono chiiki o osot ta mono to suitei sa reru wake de gozai masu .
 25shitagai-mashi-te , kaisha-gawa de wa kyuugo-tai o tadachini koogai ni taihi sa se ta wake de gozai masu ga , risai-sha no kyuugo ni it te ori mashi ta kyuugo-tai no uchi juu mei ga onshin-futsuu ni nat ta mama modot te i nai to-iu koto de , dai-ni ji saigai ni-yori juu mei no risai-sha ga , sarani sakihodo no yukue-fumei no uchisuu to-iu koto de kono katagata no naka ni hait te ori masu ga , zannen nagara hassei shi ta wake de gozai masu .
 26koo-iu jookyoo no moto de koonai ga hijoo ni kiken na jootai ni nari kasai ga hassei shi ta koto wa , toozen yosoku sa re ta wake de gozai masu ga , koonai no jookyoo to-iu no wa nakanaka tansa shi e nai jookyoo ni gozai mashi te , shikashi-nagara watakushi-domo wa kaisha-gawa no setsumei aruiwa kangae-kata o kiki nagara , dai-san ji saigai wa zettai ni okosa nai to-iu koto de anzen-saido o fumi nagara , dai-ichi ji , dai-ni ji , dai-san ji to-iu katachi de jiko-hassei-genba to yosoo sa reru chiiki ni yori chikai chiten made kyuugo-tai ni-yoru tanken-tai o haken itashi mashi ta ga , yahari ittei no chiiki ni hairi masu to , sore-ijoo wa kemuri to koonetsu to gasu-noodo no taka-sa to-iu yoo na koto kara , sore-ijoo haire nai to-iu jootai ga tsuzui te ori mashi ta .
 27shikaru-tokoro , juu gatsu juu-hachi nichi gozen ni ji kara ni ji yonjup pun goro , kore wa , yahari soto no kanchi-ki ni-yoru suitei de gozai masu no-de jikan wa seikaku ni wa mooshiage rare mase n ga , kono koro , hokubu-nyuuki-shakoo-hoomen no koonai ni-oi-te sarani shoo-kibo no gasu-bakuhatsu ga hassei o itashi ta wake de gozai masu .
 28kono toki wa , toozen no koto nagara wareware wa kyuugo-tai o naka ni ire te ori mase n no-de , risai-sha wa gozai mase n deshi ta .
 29sono go , koonai-jookyoo wa masumasu akka o shi te mairi mashi te , kooon aruiwa kemuri o tomonau gasu ga yori kookoo ni chikai hookoo ni jiwajiwa to yot te mairi masu no-de , kore-ijoo no akka o fusegu tame ni juu-hachi nichi gogo hachi ji nijup pun goro kara gogo juu-ichi ji goro ni-kake-mashi-te , nyuuki-gawa no tsuuki o yokusei suru to-iu sochi o tori mashi ta .
 30hitokoto de mooshiage masu to , sanso o tatsu koto ni-yot-te kasei o yokusei shi tai to-iu kangae-kata de gozai mashi te , kuuki-bukuro ni-yot-te nyuuki-koo o heisa suru to-iu hoohoo o tot ta wake de gozai masu .
 31honrai de gozai masu to , kono shu no sochi o tori masu toki ni wa , risai-sha ni okut te ori mashi ta assaku-kuuki no paipu to-iu no ga gozai masu .
 32go-shoochi no yoo ni , zenkai no akabira-tankoo-jiko de , kono biniiru-hausu de tasukat ta kata ga ora re mashi ta ga , biniiru no fukuro o kabut te , sono naka ni toot te oru assaku-kuuki o sui nagara kyuugo-tai no kuru no o matsu to-iu tame no shisetsu de gozai masu .
 33kono biniiru-hausu e no assaku-kuuki no kyookyuu o tachi mase n to kanzen naru kuuki-shadan ni wa nara nai wake de gozai masu ga , yahari man-bun no ichi de mo seizon no kanoo-sei ga aru to-iu koto o kitai itashi mashi te , nyuuki no mippei wa itashi mashi ta ga , kasei ni tashoo warui to-iu koto ga gozai mashi te mo , biniiru-hausu e no kuuki no kyookyuu wa hikitsuzuki okonawa seru to-iu koto de shiji o itashi te ori masu no-de , genzai sono yoo na jootai de suii shi , sudeni kanari no jikan ga tat te oru wake de gozai masu ga , koo-iu sagyoo o itashi masu to koonai no kiryuu no jookyoo , gasu no jookyoo ga henka o itashi masu no-de , hijoo ni kiken na jootai ni nari masu .
 34shitagai-mashi-te , gaibu no dekiru-dake atsume rareru iroiro na deeta de gasu no jookyoo o shirabe nagara , anzen o mikiwame nagara chikuji koonai ni hait te ika nakere ba nara nai wake de gozai masu ga , sono go , genzai ni itaru made shinchoo ni gasu no jookyoo o bunseki itashi te ori masu ga , tokuni kaizen no kizashi ga nai to-iu hijoo ni kurushii jootai ni genzai ochiit te oru wake de gozai masu ga , dekiru-dake no deeta o sarani shuushuu shi nagara , naibu no jookyoo o haaku shi te mairi tai to-iu fuu ni kangae te ori masu .
 35ijoo de gozai masu .
 36_ sym _ iin-choo LRB furuya-yukio-kun RRB
 37tsugi ni , iin-haken-shoonin-yookyuu ni-kansuru ken ni-tsui-te o-hakari itashi masu .
 38hokutan-yuubari-tankoo-kabushiki-gaisha-yuubari-shin-tankoo ni-oke-ru saigai no jitsujoo-choosa no tame iin-haken o okonau koto to shi , haken-iin , haken-kikan-too no kettei wa , kore o iin-choo ni go-ichinin negai tai to zonji masu ga , go-igi gozai mase n ka .
 39_ sym _ iin-choo LRB furuya-yukio-kun RRB
 40go-igi nai to mitome , sayoo kettei o itashi masu .
 41honjitsu wa kore nite sankai itashi masu .