Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for law_h15A119

title:Content sourced from the Japanese Law Translation Database System (Ministry of Justice)
date:2012/05/10
source:Japanese Law Translation Database System http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=130
genre:law
terms of use:Copyright © 2017 Ministry of Justice, Japan. All Rights Reserved. (http://www.japaneselawtranslation.go.jp/index/terms_of_use)


 1kojin-joohoo no hogo ni-kansuru hooritsu
 2dai-is shoo soosoku
 3LRB mokuteki RRB
 4dai-ichi joo
 5kono hooritsu wa , koodo-joohoo-tsuushin-shakai no shinten ni-tomonai kojin-joohoo no riyoo ga ichijirushiku kakudai shi te iru koto ni kangami , kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai ni-kanshi , kihon-rinen oyobi seifu ni-yoru kihon-hooshin no sakusei sono ta no kojin-joohoo no hogo ni-kansuru shisaku no kihon to naru jikoo o sadame , kuni oyobi chihoo-kookyoo-dantai no sekimu too o akiraka ni suru to-tomo-ni , kojin-joohoo o toriatsukau jigyoo-sha no junshu su beki gimu too o sadameru koto ni-yori , kojin-joohoo no yuuyoo-sei ni hairyo shi tsutsu , kojin no kenri rieki o hogo suru koto o mokuteki to suru .
 6LRB teigi RRB
 7dai-ni joo
 8ichi kono hooritsu ni-oi-te ‘ kojin-joohoo ’ to-wa , seizon suru kojin ni-kansuru joohoo de at te , toogai-joohoo ni fukuma reru shimei , sei-nen-gap-pi sono ta no kijutsu too ni-yori tokutei no kojin o shikibetsu suru koto ga dekiru mono LRB ta no joohoo to yooi ni shoogoo suru koto ga deki , sore ni-yori tokutei no kojin o shikibetsu suru koto ga dekiru koto to naru mono o fukumu . RRB o iu .
 9ni kono hooritsu ni-oi-te ‘ kojin-joohoo-deetabeesu too ’ to-wa , kojin-joohoo o fukumu joohoo no shuugoo-butsu de at te , tsugi ni kakageru mono o iu .
 10ichi tokutei no kojin-joohoo o denshi-keisan-ki o mochii te kensaku suru koto ga dekiru yoo ni taikei-teki ni koosei shi ta mono
 11ni zengoo ni kakageru mono no hoka , tokutei no kojin-joohoo o yooi ni kensaku suru koto ga dekiru yoo ni taikei-teki ni koosei shi ta mono to-shi-te seirei de sadameru mono
 12san kono hooritsu ni-oi-te ‘ kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ’ to-wa , kojin-joohoo-deetabeesu too o jigyoo no yoo ni kyooshi te iru mono o iu .
 13tadashi , tsugi ni kakageru mono o nozoku .
 14ichi kuni no kikan
 15ni chihoo-kookyoo-dantai
 16san dokuritsu-gyoosei-hoojin too LRB dokuritsu-gyoosei-hoojin too no hoyuu suru kojin-joohoo no hogo ni-kansuru hooritsu LRB heisei juu-go nen hooritsu dai-gojuu-kyuu goo RRB dai-ni joo dai-ichi koo ni kitei suru dokuritsu-gyoosei-hoojin too o iu . ika onaji . RRB
 17yon chihoo-dokuritsu-gyoosei-hoojin LRB chihoo-dokuritsu-gyoosei-hoojin-hoo LRB heisei juu-go nen hooritsu dai-hyaku-juu-hachi goo RRB dai-ni joo dai-ichi koo ni kitei suru chihoo-dokuritsu-gyoosei-hoojin o iu . ika onaji . RRB
 18go sono toriatsukau kojin-joohoo no ryoo oyobi riyoo-hoohoo kara mi te kojin no kenri rieki o gaisuru osore ga sukunai mono to-shi-te seirei de sadameru mono
 19yon kono hooritsu ni-oi-te ‘ kojin-deeta ’ to-wa , kojin-joohoo-deetabeesu too o koosei suru kojin-joohoo o iu .
 20go kono hooritsu ni-oi-te ‘ hoyuu-kojin-deeta ’ to-wa , kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga , kaiji , naiyoo no teisei , tsuika mata-wa sakujo , riyoo no teishi , shookyo oyobi dai-san-sha e no teikyoo no teishi o okonau koto no dekiru kengen o yuusuru kojin-deeta de at te , sono sonpi ga akiraka ni naru koto ni-yori kooeki sono ta no rieki ga gaisa reru mono to-shi-te seirei de sadameru mono mata-wa ichi nen inai no seirei de sadameru kikan inai ni shookyo suru koto to naru mono igai no mono o iu .
 21roku kono hooritsu ni-oi-te kojin-joohoo ni-tsui-te ‘ honnin ’ to-wa , kojin-joohoo ni-yot-te shikibetsu sa reru tokutei no kojin o iu .
 22LRB kihon-rinen RRB
 23dai-san joo
 24kojin-joohoo wa , kojin no jinkaku sonchoo no rinen no moto ni shinchoo ni toriatsukawa reru beki mono de aru koto ni kangami , sono tekisei na toriatsukai ga hakara re nakere ba nara nai .
 25dai-ni shoo kuni oyobi chihoo-kookyoo-dantai no sekimu too
 26LRB kuni no sekimu RRB
 27dai-yon joo
 28kuni wa , kono hooritsu no shushi ni nottori , kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai o kakuho suru tame ni hitsuyoo na shisaku o soogoo-teki ni sakutei shi , oyobi kore o jisshi suru sekimu o yuusuru .
 29LRB chihoo-kookyoo-dantai no sekimu RRB
 30dai-go joo
 31chihoo-kookyoo-dantai wa , kono hooritsu no shushi ni nottori , sono chihoo-kookyoo-dantai no kuiki no tokusei ni ooji te , kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai o kakuho suru tame ni hitsuyoo na shisaku o sakutei shi , oyobi kore o jisshi suru sekimu o yuusuru .
 32LRB hoosei-joo no sochi too RRB
 33dai-roku joo
 34seifu wa , kojin-joohoo no seishitsu oyobi riyoo-hoohoo ni kangami , kojin no kenri rieki no issoo no hogo o hakaru tame tokuni sono tekisei na toriatsukai no genkaku na jisshi o kakuho suru hitsuyoo ga aru kojin-joohoo ni-tsui-te , hogo no tame no kakubetsu no sochi ga kooji rareru yoo hitsuyoo na hoosei-joo no sochi sono ta no sochi o koozuru mono to suru .
 35dai-san shoo kojin-joohoo no hogo ni-kansuru shisaku too
 36dai-is setsu kojin-joohoo no hogo ni-kansuru kihon-hooshin
 37dai-nana joo
 38ichi seifu wa , kojin-joohoo no hogo ni-kansuru shisaku no soogoo-teki katsu ittai-teki na suishin o hakaru tame , kojin-joohoo no hogo ni-kansuru kihon-hooshin LRB ika ‘ kihon-hooshin ’ to iu . RRB o sadame nakere ba nara nai .
 39ni kihon-hooshin wa , tsugi ni kakageru jikoo ni-tsui-te sadameru mono to suru .
 40ichi kojin-joohoo no hogo ni-kansuru shisaku no suishin ni-kansuru kihon-teki na hookoo
 41ni kuni ga koozu beki kojin-joohoo no hogo no tame no sochi ni-kansuru jikoo
 42san chihoo-kookyoo-dantai ga koozu beki kojin-joohoo no hogo no tame no sochi ni-kansuru kihon-teki na jikoo
 43yon dokuritsu-gyoosei-hoojin too ga koozu beki kojin-joohoo no hogo no tame no sochi ni-kansuru kihon-teki na jikoo
 44go chihoo-dokuritsu-gyoosei-hoojin ga koozu beki kojin-joohoo no hogo no tame no sochi ni-kansuru kihon-teki na jikoo
 45roku kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha oyobi dai-yonjuu joo dai-ichi koo ni kitei suru nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai ga koozu beki kojin-joohoo no hogo no tame no sochi ni-kansuru kihon-teki na jikoo
 46nana kojin-joohoo no toriatsukai ni-kansuru kujoo no enkatsu na shori ni-kansuru jikoo
 47hachi sono ta kojin-joohoo no hogo ni-kansuru shisaku no suishin ni-kansuru juuyoo-jikoo
 48san naikaku-soori-daijin wa , kokumin-seikatsu-shingi-kai no iken o kii te , kihon-hooshin no an o sakusei shi , kakugi no kettei o motome nakere ba nara nai .
 49yon naikaku-soori-daijin wa , zenkoo no kitei ni-yoru kakugi no kettei ga at ta toki wa , chitai naku , kihon-hooshin o koohyoo shi nakere ba nara nai .
 50go zen ni koo no kitei wa , kihon-hooshin no henkoo ni-tsui-te jun'yoo suru .
 51dai-ni setsu kuni no shisaku
 52LRB chihoo-kookyoo-dantai too e no shien RRB
 53dai-hachi joo
 54kuni wa , chihoo-kookyoo-dantai ga sakutei shi , mata-wa jisshi suru kojin-joohoo no hogo ni-kansuru shisaku oyobi kokumin mata-wa jigyoo-sha too ga kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai no kakuho ni-kanshi-te okonau katsudoo o shien suru tame , joohoo no teikyoo , jigyoo-sha too ga koozu beki sochi no tekisetsu katsu yuukoo na jisshi o hakaru tame no shishin no sakutei sono ta no hitsuyoo na sochi o koozuru mono to suru .
 55LRB kujoo-shori no tame no sochi RRB
 56dai-kyuu joo
 57kuni wa , kojin-joohoo no toriatsukai ni-kanshi jigyoo-sha to honnin to no aida ni shooji ta kujoo no tekisetsu katsu jinsoku na shori o hakaru tame ni hitsuyoo na sochi o koozuru mono to suru .
 58LRB kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai o kakuho suru tame no sochi RRB
 59dai-juu joo
 60kuni wa , chihoo-kookyoo-dantai to no tekisetsu na yakuwari-buntan o-tsuuji , jishoo ni kitei suru kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ni-yoru kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai o kakuho suru tame ni hitsuyoo na sochi o koozuru mono to suru .
 61dai-san setsu chihoo-kookyoo-dantai no shisaku
 62LRB chihoo-kookyoo-dantai too ga hoyuu suru kojin-joohoo no hogo RRB
 63dai-juu-ichi joo
 64ichi chihoo-kookyoo-dantai wa , sono hoyuu suru kojin-joohoo no seishitsu , toogai-kojin-joohoo o hoyuu suru mokuteki too o kan'an shi , sono hoyuu suru kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai ga kakuho sa reru yoo hitsuyoo na sochi o koozuru koto ni tsutome nakere ba nara nai .
 65ni chihoo-kookyoo-dantai wa , sono setsuritsu ni-kakaru chihoo-dokuritsu-gyoosei-hoojin ni-tsui-te , sono seikaku oyobi gyoomu-naiyoo ni-ooji , sono hoyuu suru kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai ga kakuho sa reru yoo hitsuyoo na sochi o koozuru koto ni tsutome nakere ba nara nai .
 66LRB kuiki-nai no jigyoo-sha too e no shien RRB
 67dai-juu-ni joo
 68chihoo-kookyoo-dantai wa , kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai o kakuho suru tame , sono kuiki-nai no jigyoo-sha oyobi juumin ni-taisuru shien ni hitsuyoo na sochi o koozuru yoo tsutome nakere ba nara nai .
 69LRB kujoo no shori no assen too RRB
 70dai-juu-san joo
 71chihoo-kookyoo-dantai wa , kojin-joohoo no toriatsukai ni-kanshi jigyoo-sha to honnin to no aida ni shooji ta kujoo ga tekisetsu katsu jinsoku ni shori sa reru yoo ni suru tame , kujoo no shori no assen sono ta hitsuyoo na sochi o koozuru yoo tsutome nakere ba nara nai .
 72dai-yon setsu kuni oyobi chihoo-kookyoo-dantai no kyooryoku
 73dai-juu-yon joo
 74kuni oyobi chihoo-kookyoo-dantai wa , kojin-joohoo no hogo ni-kansuru shisaku o koozuru ni-tsuki , ai-kyooryoku suru mono to suru .
 75dai-yon shoo kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha no gimu too
 76dai-is setsu kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha no gimu
 77LRB riyoo-mokuteki no tokutei RRB
 78dai-juu-go joo
 79ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , kojin-joohoo o toriatsukau ni-atat-te wa , sono riyoo no mokuteki LRB ika ‘ riyoo-mokuteki ’ to iu . RRB o dekiru kagiri tokutei shi nakere ba nara nai .
 80ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , riyoo-mokuteki o henkoo suru baai ni wa , henkoo-mae no riyoo-mokuteki to sootoo no kanren-sei o yuusuru to goori-teki ni mitome rareru han'i o koe te it te wa nara nai .
 81LRB riyoo-mokuteki ni-yoru seigen RRB
 82dai-juu-roku joo
 83ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , arakajime honnin no dooi o e nai de , zenjoo no kitei ni-yori tokutei sa re ta riyoo-mokuteki no tassei ni hitsuyoo na han'i o koe te , kojin-joohoo o toriatsukat te wa nara nai .
 84ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , gappei sono ta no jiyuu ni-yori hoka no kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha kara jigyoo o shookei suru koto ni-tomonat-te kojin-joohoo o shutoku shi ta baai wa , arakajime honnin no dooi o e nai de , shookei-mae ni-oke-ru toogai-kojin-joohoo no riyoo-mokuteki no tassei ni hitsuyoo han'i o koe te , toogai-kojin-joohoo o toriatsukat te wa nara nai .
 85san zen ni koo no kitei wa , tsugi ni kakageru baai ni-tsui-te wa , tekiyoo shi nai .
 86ichi hoorei ni motozuku baai
 87ni hito no seimei , shintai mata-wa zaisan no hogo no tame ni hitsuyoo ga aru baai de at te , honnin no dooi o eru koto ga konnan de aru toki .
 88san kooshuu-eisei no koojoo mata-wa jidoo no kenzen na ikusei no suishin no tame ni tokuni hitsuyoo ga aru baai de at te , honnin no dooi o eru koto ga konnan de aru toki .
 89yon kuni no kikan moshikuwa chihoo-kookyoo-dantai mata-wa sono itaku o uke ta mono ga hoorei no sadameru jimu o suikoo suru koto ni-taishi-te kyooryoku suru hitsuyoo ga aru baai de at te , honnin no dooi o eru koto ni-yori toogai-jimu no suikoo ni shishoo o oyobosu osore ga aru toki .
 90LRB tekisei na shutoku RRB
 91dai-juu-nana joo
 92kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , itsuwari sono ta fusei no shudan ni-yori kojin-joohoo o shutoku shi te wa nara nai .
 93LRB shutoku ni-saishi-te no riyoo-mokuteki no tsuuchi too RRB
 94dai-juu-hachi joo
 95ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , kojin-joohoo o shutoku shi ta baai wa , arakajime sono riyoo-mokuteki o koohyoo shi te iru baai o nozoki , sumiyaka ni , sono riyoo-mokuteki o , honnin ni tsuuchi shi , mata-wa koohyoo shi nakere ba nara nai .
 96ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , zenkoo no kitei ni-kakawara-zu , honnin to no aida de keiyaku o teiketsu suru koto ni-tomonat-te keiyaku-sho sono ta no shomen LRB denshi-teki-hooshiki , jiki-teki-hooshiki sono hoka hito no chikaku ni-yot-te wa ninshiki suru koto ga deki nai hooshiki de tsukura reru kiroku o fukumu . ika kono koo ni-oi-te onaji . RRB ni kisai sa re ta toogai-honnin no kojin-joohoo o shutoku suru baai sono ta honnin kara chokusetsu shomen ni kisai sa re ta toogai-honnin no kojin-joohoo o shutoku suru baai wa , arakajime , honnin ni-taishi , sono riyoo-mokuteki o meiji shi nakere ba nara nai .
 97tadashi , hito no seimei , shintai mata-wa zaisan no hogo no tame ni kinkyuu ni hitsuyoo ga aru baai wa , kono kagiri de nai .
 98san kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , riyoo-mokuteki o henkoo shi ta baai wa , henkoo sa re ta riyoo-mokuteki ni-tsui-te , honnin ni tsuuchi shi , mata-wa koohyoo shi nakere ba nara nai .
 99yon zen san koo no kitei wa , tsugi ni kakageru baai ni-tsui-te wa , tekiyoo shi nai .
 100ichi riyoo-mokuteki o honnin ni tsuuchi shi , mata-wa koohyoo suru koto ni-yori honnin mata-wa dai-san-sha no seimei , shintai , zaisan sono ta no kenri rieki o gaisuru osore ga aru baai
 101ni riyoo-mokuteki o honnin ni tsuuchi shi , mata-wa koohyoo suru koto ni-yori toogai-kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha no kenri mata-wa seitoo na rieki o gaisuru osore ga aru baai
 102san kuni no kikan mata-wa chihoo-kookyoo-dantai ga hoorei no sadameru jimu o suikoo suru koto ni-taishi-te kyooryoku suru hitsuyoo ga aru baai de at te , riyoo-mokuteki o honnin ni tsuuchi shi , mata-wa koohyoo suru koto ni-yori toogai-jimu no suikoo ni shishoo o oyobosu osore ga aru toki .
 103yon shutoku no jookyoo kara mi te riyoo-mokuteki ga akiraka de aru to mitome rareru baai
 104LRB deeta-naiyoo no seikaku-sei no kakuho RRB
 105dai-juu-kyuu joo
 106kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , riyoo-mokuteki no tassei ni hitsuyoo na han'i nai ni-oi-te , kojin-deeta o seikaku katsu saishin no naiyoo ni tamotsu yoo tsutome nakere ba nara nai .
 107LRB anzen-kanri-sochi RRB
 108dai-nijuu joo
 109kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , sono toriatsukau kojin-deeta no rooei , messhitsu mata-wa kison no booshi sono ta no kojin-deeta no anzen-kanri no tame ni hitsuyoo katsu tekisetsu na sochi o kooji nakere ba nara nai .
 110LRB juugyoo-sha no kantoku RRB
 111dai-nijuu-ichi joo
 112kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , sono juugyoo-sha ni kojin-deeta o toriatsukawa seru ni-atat-te wa , toogai-kojin-deeta no anzen-kanri ga hakara reru yoo , toogai-juugyoo-sha ni-taisuru hitsuyoo katsu tekisetsu na kantoku o okonawa nakere ba nara nai .
 113LRB itaku-saki no kantoku RRB
 114dai-nijuu-ni joo
 115kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , kojin-deeta no toriatsukai no zenbu mata-wa ichibu o itaku suru baai wa , sono toriatsukai o itaku sa re ta kojin-deeta no anzen-kanri ga hakara reru yoo , itaku o uke ta mono ni-taisuru hitsuyoo katsu tekisetsu na kantoku o okonawa nakere ba nara nai .
 116LRB dai-san-sha-teikyoo no seigen RRB
 117dai-nijuu-san joo
 118ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , tsugi ni kakageru baai o nozoku hoka , arakajime honnin no dooi o e nai de , kojin-deeta o dai-san-sha ni teikyoo shi te wa nara nai .
 119ichi hoorei ni motozuku baai
 120ni hito no seimei , shintai mata-wa zaisan no hogo no tame ni hitsuyoo ga aru baai de at te , honnin no dooi o eru koto ga konnan de aru toki .
 121san kooshuu-eisei no koojoo mata-wa jidoo no kenzen na ikusei no suishin no tame ni tokuni hitsuyoo ga aru baai de at te , honnin no dooi o eru koto ga konnan de aru toki .
 122yon kuni no kikan moshikuwa chihoo-kookyoo-dantai mata-wa sono itaku o uke ta mono ga hoorei no sadameru jimu o suikoo suru koto ni-taishi-te kyooryoku suru hitsuyoo ga aru baai de at te , honnin no dooi o eru koto ni-yori toogai-jimu no suikoo ni shishoo o oyobosu osore ga aru toki .
 123ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , dai-san-sha ni teikyoo sa reru kojin-deeta ni-tsui-te , honnin no motome ni ooji te toogai-honnin ga shikibetsu sa reru kojin-deeta no dai-san-sha e no teikyoo o teishi suru koto to shi te iru baai de at te , tsugi ni kakageru jikoo ni-tsui-te , arakajime , honnin ni tsuuchi shi , mata-wa honnin ga yooi ni shiri eru jootai ni oi te iru toki wa , zenkoo no kitei ni-kakawara-zu , toogai-kojin-deeta o dai-san-sha ni teikyoo suru koto ga dekiru .
 124ichi dai-san-sha e no teikyoo o riyoo-mokuteki to suru koto .
 125ni dai-san-sha ni teikyoo sa reru kojin-deeta no koomoku
 126san dai-san-sha e no teikyoo no shudan mata-wa hoohoo
 127yon honnin no motome ni ooji te toogai-honnin ga shikibetsu sa reru kojin-deeta no dai-san-sha e no teikyoo o teishi suru koto .
 128san kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , zenkoo dai-ni goo mata-wa dai-san goo ni kakageru jikoo o henkoo suru baai wa , henkoo suru naiyoo ni-tsui-te , arakajime , honnin ni tsuuchi shi , mata-wa honnin ga yooi ni shiri eru jootai ni oka nakere ba nara nai .
 129yon tsugi ni kakageru baai ni-oi-te , toogai-kojin-deeta no teikyoo o ukeru mono wa , zen san koo no kitei no tekiyoo ni-tsui-te wa , dai-san-sha ni gaitoo shi nai mono to suru .
 130ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga riyoo-mokuteki no tassei ni hitsuyoo na han'i nai ni-oi-te kojin-deeta no toriatsukai no zenbu mata-wa ichibu o itaku suru baai
 131ni gappei sono ta no jiyuu ni-yoru jigyoo no shookei ni-tomonat-te kojin-deeta ga teikyoo sa reru baai
 132san kojin-deeta o tokutei no mono to no aida de kyoodoo shi te riyoo suru baai de at te , sono mune narabi-ni kyoodoo shi te riyoo sa reru kojin-deeta no koomoku , kyoodoo shi te riyoo suru mono no han'i , riyoo suru mono no riyoo-mokuteki oyobi toogai-kojin-deeta no kanri ni-tsui-te sekinin o yuusuru mono no shimei mata-wa meishoo ni-tsui-te , arakajime , honnin ni tsuuchi shi , mata-wa honnin ga yooi ni shiri eru jootai ni oi te iru toki .
 133go kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , zenkoo dai-san goo ni kitei suru riyoo suru mono no riyoo-mokuteki mata-wa kojin-deeta no kanri ni-tsui-te sekinin o yuusuru mono no shimei moshikuwa meishoo o henkoo suru baai wa , henkoo suru naiyoo ni-tsui-te , arakajime , honnin ni tsuuchi shi , mata-wa honnin ga yooi ni shiri eru jootai ni oka nakere ba nara nai .
 134LRB hoyuu-kojin-deeta ni-kansuru jikoo no koohyoo too RRB
 135dai-nijuu-yon joo
 136ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , hoyuu-kojin-deeta ni-kanshi , tsugi ni kakageru jikoo ni-tsui-te , honnin no shiri eru jootai LRB honnin no motome ni ooji te chitai naku kaitoo suru baai o fukumu . RRB ni oka nakere ba nara nai .
 137ichi toogai-kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha no shimei mata-wa meishoo
 138ni subete no hoyuu-kojin-deeta no riyoo-mokuteki LRB dai-juu-hachi joo dai-yon koo dai-ichi goo kara dai-san goo made ni gaitoo suru baai o nozoku . RRB
 139san jikoo , jijoo dai-ik koo , dai-nijuu-roku joo dai-ichi koo mata-wa dai-nijuu-nana joo dai-ichi koo moshikuwa dai-ni koo no kitei ni-yoru motome ni oojiru tetsuzuki LRB dai-sanjuu joo dai-ni koo no kitei ni-yori tesuu-ryoo no gaku o sadame ta toki wa , sono tesuu-ryoo no gaku o fukumu . RRB
 140yon zen san goo ni kakageru mono no hoka , hoyuu-kojin-deeta no tekisei na toriatsukai no kakuho ni-kanshi hitsuyoo na jikoo to-shi-te seirei de sadameru mono
 141ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , honnin kara , toogai-honnin ga shikibetsu sa reru hoyuu-kojin-deeta no riyoo-mokuteki no tsuuchi o motome rare ta toki wa , honnin ni-taishi , chitai naku , kore o tsuuchi shi nakere ba nara nai .
 142tadashi , tsugi no kakugoo no izure ka ni gaitoo suru baai wa , kono kagiri de nai .
 143ichi zenkoo no kitei ni-yori toogai-honnin ga shikibetsu sa reru hoyuu-kojin-deeta no riyoo-mokuteki ga akiraka na baai
 144ni dai-juu-hachi joo dai-yon koo dai-ichi goo kara dai-san goo made ni gaitoo suru baai
 145san kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , zenkoo no kitei ni motozuki motome rare ta hoyuu-kojin-deeta no riyoo-mokuteki o tsuuchi shi nai mune no kettei o shi ta toki wa , honnin ni-taishi , chitai naku , sono mune o tsuuchi shi nakere ba nara nai .
 146LRB kaiji RRB
 147dai-nijuu-go joo
 148ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , honnin kara , toogai-honnin ga shikibetsu sa reru hoyuu-kojin-deeta no kaiji LRB toogai-honnin ga shikibetsu sa reru hoyuu-kojin-deeta ga sonzai shi nai toki ni sono mune o shira seru koto o fukumu . ika onaji . RRB o motome rare ta toki wa , honnin ni-taishi , seirei de sadameru hoohoo ni-yori , chitai naku , toogai-hoyuu-kojin-deeta o kaiji shi nakere ba nara nai .
 149tadashi , kaiji suru koto ni-yori tsugi no kakugoo no izure ka ni gaitoo suru baai wa , sono zenbu mata-wa ichibu o kaiji shi nai koto ga dekiru .
 150ichi honnin mata-wa dai-san-sha no seimei , shintai , zaisan sono ta no kenri rieki o gaisuru osore ga aru baai
 151ni toogai-kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha no gyoomu no tekisei na jisshi ni ichijirushii shishoo o oyobosu osore ga aru baai
 152san ta no hoorei ni ihan suru koto to naru baai
 153ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , zenkoo no kitei ni motozuki motome rare ta hoyuu-kojin-deeta no zenbu mata-wa ichibu ni-tsui-te kaiji shi nai mune no kettei o shi ta toki wa , honnin ni-taishi , chitai naku , sono mune o tsuuchi shi nakere ba nara nai .
 154san ta no hoorei no kitei ni-yori , honnin ni-taishi dai-ik koo honbun ni kitei suru hoohoo ni sootoo suru hoohoo ni-yori toogai-honnin ga shikibetsu sa reru hoyuu-kojin-deeta no zenbu mata-wa ichibu o kaiji suru koto to sa re te iru baai ni wa , toogai zenbu mata-wa ichibu no hoyuu-kojin-deeta ni-tsui-te wa , dookoo no kitei wa , tekiyoo shi nai .
 155LRB teisei too RRB
 156dai-nijuu-roku joo
 157ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , honnin kara , toogai-honnin ga shikibetsu sa reru hoyuu-kojin-deeta no naiyoo ga jijitsu de nai to-iu riyuu ni-yot-te toogai-hoyuu-kojin-deeta no naiyoo no teisei , tsuika mata-wa sakujo LRB ika kono joo ni-oi-te ‘ teisei too ’ to iu . RRB o motome rare ta baai ni wa , sono naiyoo no teisei too ni-kanshi-te hoka no hoorei no kitei ni-yori tokubetsu no tetsuzuki ga sadame rare te iru baai o nozoki , riyoo-mokuteki no tassei ni hitsuyoo na han'i nai ni-oi-te , chitai naku hitsuyoo na choosa o okonai , sono kekka ni motozuki , toogai-hoyuu-kojin-deeta no naiyoo no teisei too o okonawa nakere ba nara nai .
 158ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , zenkoo no kitei ni motozuki motome rare ta hoyuu-kojin-deeta no naiyoo no zenbu moshikuwa ichibu ni-tsui-te teisei too o okonat ta toki , mata-wa teisei too o okonawa nai mune no kettei o shi ta toki wa , honnin ni-taishi , chitai naku , sono mune LRB teisei too o okonat ta toki wa , sono naiyoo o fukumu . RRB o tsuuchi shi nakere ba nara nai .
 159LRB riyoo-teishi too RRB
 160dai-nijuu-nana joo
 161ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , honnin kara , toogai-honnin ga shikibetsu sa reru hoyuu-kojin-deeta ga dai-juu-roku joo no kitei ni ihan shi te toriatsukawa re te iru to-iu riyuu mata-wa dai-juu-nana joo no kitei ni ihan shi te shutoku sa re ta mono de aru to-iu riyuu ni-yot-te , toogai-hoyuu-kojin-deeta no riyoo no teishi mata-wa shookyo LRB ika kono joo ni-oi-te ‘ riyoo-teishi too ’ to iu . RRB o motome rare ta baai de at te , sono motome ni riyuu ga aru koto ga hanmei shi ta toki wa , ihan o zesei suru tame ni hitsuyoo na gendo de , chitai naku , toogai-hoyuu-kojin-deeta no riyoo-teishi too o okonawa nakere ba nara nai .
 162tadashi , toogai-hoyuu-kojin-deeta no riyoo-teishi too ni tagaku no hiyoo o yoosuru baai sono ta no riyoo-teishi too o okonau koto ga konnan na baai de at te , honnin no kenri rieki o hogo suru tame hitsuyoo na kore ni kawaru beki sochi o toru toki wa , kono kagiri de nai .
 163ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , honnin kara , toogai-honnin ga shikibetsu sa reru hoyuu-kojin-deeta ga dai-nijuu-san joo dai-ik koo no kitei ni ihan shi te dai-san-sha ni teikyoo sa re te iru to-iu riyuu ni-yot-te , toogai-hoyuu-kojin-deeta no dai-san-sha e no teikyoo no teishi o motome rare ta baai de at te , sono motome ni riyuu ga aru koto ga hanmei shi ta toki wa , chitai naku , toogai-hoyuu-kojin-deeta no dai-san-sha e no teikyoo o teishi shi nakere ba nara nai .
 164tadashi , toogai-hoyuu-kojin-deeta no dai-san-sha e no teikyoo no teishi ni tagaku no hiyoo o yoosuru baai sono ta no dai-san-sha e no teikyoo o teishi suru koto ga konnan na baai de at te , honnin no kenri rieki o hogo suru tame hitsuyoo na kore ni kawaru beki sochi o toru toki wa , kono kagiri de nai .
 165san kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , dai-ik koo no kitei ni motozuki motome rare ta hoyuu-kojin-deeta no zenbu moshikuwa ichibu ni-tsui-te riyoo-teishi too o okonat ta toki moshikuwa riyoo-teishi too o okonawa nai mune no kettei o shi ta toki , mata-wa zenkoo no kitei ni motozuki motome rare ta hoyuu-kojin-deeta no zenbu moshikuwa ichibu ni-tsui-te dai-san-sha e no teikyoo o teishi shi ta toki moshikuwa dai-san-sha e no teikyoo o teishi shi nai mune no kettei o shi ta toki wa , honnin ni-taishi , chitai naku , sono mune o tsuuchi shi nakere ba nara nai .
 166LRB riyuu no setsumei RRB
 167dai-nijuu-hachi joo
 168kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , dai-nijuu-yon joo dai-san koo , dai-nijuu-go joo dai-ni koo , dai-nijuu-roku joo dai-ni koo mata-wa zenjoo dai-san koo no kitei ni-yori , honnin kara motome rare ta sochi no zenbu mata-wa ichibu ni-tsui-te , sono sochi o tora nai mune o tsuuchi suru baai mata-wa sono sochi to kotonaru sochi o toru mune o tsuuchi suru baai wa , honnin ni-taishi , sono riyuu o setsumei suru yoo tsutome nakere ba nara nai .
 169LRB kaiji too no motome ni oojiru tetsuzuki RRB
 170dai-nijuu-kyuu joo
 171ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , dai-nijuu-yon joo dai-ni koo , dai-nijuu-go joo dai-ik koo , dai-nijuu-roku joo dai-ik koo mata-wa dai-nijuu-nana joo dai-ik koo moshikuwa dai-ni koo no kitei ni-yoru motome LRB ika kono joo ni-oi-te ‘ kaiji too no motome ’ to iu . RRB ni-kanshi , seirei de sadameru tokoro ni-yori , sono motome o uketsukeru hoohoo o sadameru koto ga dekiru .
 172kono baai ni-oi-te , honnin wa , toogai-hoohoo ni shitagat te , kaiji too no motome o okonawa nakere ba nara nai .
 173ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , honnin ni-taishi , kaiji too no motome ni-kanshi , sono taishoo to naru hoyuu-kojin-deeta o tokutei suru ni tariru jikoo no teiji o motomeru koto ga dekiru .
 174kono baai ni-oi-te , kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , honnin ga yooi katsu tekikaku ni kaiji too no motome o suru koto ga dekiru yoo , toogai-hoyuu-kojin-deeta no tokutei ni shisuru joohoo no teikyoo sono ta honnin no riben o kooryo shi ta tekisetsu na sochi o tora nakere ba nara nai .
 175san kaiji too no motome wa , seirei de sadameru tokoro ni-yori , dairi-nin ni-yot-te suru koto ga dekiru .
 176yon kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , zen san koo no kitei ni motozuki kaiji too no motome ni oojiru tetsuzuki o sadameru ni-atat-te wa , honnin ni kachoo na futan o kasuru mono to nara nai yoo hairyo shi nakere ba nara nai .
 177LRB tesuu-ryoo RRB
 178dai-sanjuu joo
 179ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , dai-nijuu-yon joo dai-ni koo no kitei ni-yoru riyoo-mokuteki no tsuuchi mata-wa dai-nijuu-go joo dai-ik koo no kitei ni-yoru kaiji o motome rare ta toki wa , toogai-sochi no jisshi ni-kanshi , tesuu-ryoo o chooshuu suru koto ga dekiru .
 180ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , zenkoo no kitei ni-yori tesuu-ryoo o chooshuu suru baai wa , jippi o kan'an shi te goori-teki de aru to mitome rareru han'i nai ni-oi-te , sono tesuu-ryoo no gaku o sadame nakere ba nara nai .
 181LRB kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ni-yoru kujoo no shori RRB
 182dai-sanjuu-ichi joo
 183ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , kojin-joohoo no toriatsukai ni-kansuru kujoo no tekisetsu katsu jinsoku na shori ni tsutome nakere ba nara nai .
 184ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , zenkoo no mokuteki o tassei suru tame ni hitsuyoo na taisei no seibi ni tsutome nakere ba nara nai .
 185LRB hookoku no chooshuu RRB
 186dai-sanjuu-ni joo
 187shumu-daijin wa , kono setsu no kitei no shikoo ni hitsuyoo na gendo ni-oi-te , kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ni-taishi , kojin-joohoo no toriatsukai ni-kanshi hookoku o sa seru koto ga dekiru .
 188LRB jogen RRB
 189dai-sanjuu-san joo
 190shumu-daijin wa , kono setsu no kitei no shikoo ni hitsuyoo na gendo ni-oi-te , kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ni-taishi , kojin-joohoo no toriatsukai ni-kanshi hitsuyoo na jogen o suru koto ga dekiru .
 191LRB kankoku oyobi meirei RRB
 192dai-sanjuu-yon joo
 193ichi shumu-daijin wa , kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga dai-juu-roku joo kara dai-juu-hachi joo made , dai-nijuu joo kara dai-nijuu-nana joo made mata-wa dai-sanjuu joo dai-ni koo no kitei ni ihan shi ta baai ni-oi-te kojin no kenri rieki o hogo suru tame hitsuyoo ga aru to mitomeru toki wa , toogai-kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ni-taishi , toogai-ihan-kooi no chuushi sono ta ihan o zesei suru tame ni hitsuyoo na sochi o toru beki mune o kankoku suru koto ga dekiru .
 194ni shumu-daijin wa , zenkoo no kitei ni-yoru kankoku o uke ta kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga seitoo na riyuu ga naku-te sono kankoku ni-kakaru sochi o tora nakat ta baai ni-oi-te kojin no juudai na kenri rieki no shingai ga seppaku shi te iru to mitomeru toki wa , toogai-kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ni-taishi , sono kankoku ni-kakaru sochi o toru beki koto o meizuru koto ga dekiru .
 195san shumu-daijin wa , zen ni koo no kitei ni-kakawara-zu , kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga dai-juu-roku joo , dai-juu-nana joo , dai-nijuu joo kara dai-nijuu-ni joo made mata-wa dai-nijuu-san joo dai-ik koo no kitei ni ihan shi ta baai ni-oi-te kojin no juudai na kenri rieki o gaisuru jijitsu ga aru tame kinkyuu ni sochi o toru hitsuyoo ga aru to mitomeru toki wa , toogai-kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ni-taishi , toogai-ihan-kooi no chuushi sono ta ihan o zesei suru tame ni hitsuyoo na sochi o toru beki koto o meizuru koto ga dekiru .
 196LRB shumu-daijin no kengen no kooshi no seigen RRB
 197dai-sanjuu-go joo
 198ichi shumu-daijin wa , zen san joo no kitei ni-yori kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ni-taishi hookoku no chooshuu , jogen , kankoku mata-wa meirei o okonau ni-atat-te wa , hyoogen no jiyuu , gakumon no jiyuu , shinkyoo no jiyuu oyobi seiji-katsudoo no jiyuu o samatage te wa nara nai .
 199ni zenkoo no kitei no shushi ni terashi , shumu-daijin wa , kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga dai-gojuu joo dai-ik koo kakugoo ni kakageru mono LRB sorezore toogai-goo ni sadameru mokuteki de kojin-joohoo o toriatsukau baai ni kagiru . RRB ni-taishi-te kojin-joohoo o teikyoo suru kooi ni-tsui-te wa , sono kengen o kooshi shi nai mono to suru .
 200LRB shumu-daijin RRB
 201dai-sanjuu-roku joo
 202ichi kono setsu no kitei ni-oke-ru shumu-daijin wa , tsugi no toori to suru .
 203tadashi , naikaku-soori-daijin wa , kono setsu no kitei no enkatsu na jisshi no tame hitsuyoo ga aru to mitomeru baai wa , kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga okonau kojin-joohoo no toriatsukai no uchi tokutei no mono ni-tsui-te , tokutei no daijin mata-wa kokka-kooan-iin-kai LRB ika ‘ daijin too ’ to iu . RRB o shumu-daijin ni shitei suru koto ga dekiru .
 204ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga okonau kojin-joohoo no toriatsukai no uchi koyoo-kanri ni-kansuru mono ni-tsui-te wa , koosei-roodoo-daijin LRB sen'in no koyoo-kanri ni-kansuru mono ni-tsui-te wa , kokudo-kootsuu-daijin RRB oyobi toogai-kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga okonau jigyoo o shokan suru daijin too
 205ni kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga okonau kojin-joohoo no toriatsukai no uchi zengoo ni kakageru mono igai no mono ni-tsui-te wa , toogai-kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha ga okonau jigyoo o shokan suru daijin too
 206ni naikaku-soori-daijin wa , zenkoo-tadashigaki no kitei ni-yori shumu-daijin o shitei shi ta toki wa , sono mune o kooji shi nakere ba nara nai .
 207san kaku-shumu-daijin wa , kono setsu no kitei no shikoo ni-atat-te wa , soogo ni kinmitsu ni renraku shi , oyobi kyooryoku shi nakere ba nara nai .
 208dai-ni setsu minkan-dantai ni-yoru kojin-joohoo no hogo no suishin
 209LRB nintei RRB
 210dai-sanjuu-nana joo
 211ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha no kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai no kakuho o mokuteki to shi te tsugi ni kakageru gyoomu o okonao o to suru hoojin LRB hoojin de nai dantai de daihyoo-sha mata-wa kanri-nin no sadame no aru mono o fukumu . jijoo dai-san goo ro ni-oi-te onaji . RRB wa , shumu-daijin no nintei o ukeru koto ga dekiru .
 212ichi gyoomu no taishoo to naru kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha LRB ika ‘ taishoo-jigyoo-sha ’ to iu . RRB no kojin-joohoo no toriatsukai ni-kansuru dai-yonjuu-ni joo no kitei ni-yoru kujoo no shori
 213ni kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai no kakuho ni kiyo suru jikoo ni-tsui-te no taishoo-jigyoo-sha ni-taisuru joohoo no teikyoo
 214san zen ni goo ni kakageru mono no hoka , taishoo-jigyoo-sha no kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai no kakuho ni-kanshi hitsuyoo na gyoomu
 215ni zenkoo no nintei o uke yoo to suru mono wa , seirei de sadameru tokoro ni-yori , shumu-daijin ni shinsei shi nakere ba nara nai .
 216san shumu-daijin wa , dai-ichi koo no nintei o shi ta toki wa , sono mune o kooji shi nakere ba nara nai .
 217LRB kekkaku-jookoo RRB
 218dai-sanjuu-hachi joo
 219tsugi no kakugoo no izure ka ni gaitoo suru mono wa , zenjoo dai-ik koo no nintei o ukeru koto ga deki nai .
 220ichi kono hooritsu no kitei ni-yori kei ni shose rare , sono shikkoo o owari , mata-wa shikkoo o ukeru koto ga nakunat ta hi kara ni nen o keika shi nai mono
 221ni dai-yonjuu-hachi joo dai-ik koo no kitei ni-yori nintei o torikesa re , sono torikeshi no hi kara ni nen o keika shi nai mono
 222san sono gyoomu o okonau yakuin LRB hoojin de nai dantai de daihyoo-sha mata-wa kanri-nin no sadame no aru mono no daihyoo-sha mata-wa kanri-nin o fukumu . ika kono joo ni-oi-te onaji . RRB no uchi ni , tsugi no izure ka ni gaitoo suru mono ga aru mono
 223i kinko ijoo no kei ni shose rare , mata-wa kono hooritsu no kitei ni-yori kei ni shose rare , sono shikkoo o owari , mata-wa shikkoo o ukeru koto ga nakunat ta hi kara ni nen o keika shi nai mono
 224ro dai-yonjuu-hachi joo dai-ik koo no kitei ni-yori nintei o torikesa re ta hoojin ni-oi-te , sono torikeshi no hi mae sanjuu nichi inai ni sono yakuin de at ta mono de sono torikeshi no hi kara ni nen o keika shi nai mono
 225LRB nintei no kijun RRB
 226dai-sanjuu-kyuu joo
 227shumu-daijin wa , dai-sanjuu-nana joo dai-ik koo no nintei no shinsei ga tsugi no kakugoo no izure ni mo tekigoo shi te iru to mitomeru toki de nakere ba , sono nintei o shi te wa nara nai .
 228ichi dai-sanjuu-nana joo dai-ik koo kakugoo ni kakageru gyoomu o tekisei katsu kakujitsu ni okonau ni hitsuyoo na gyoomu no jisshi no hoohoo ga sadame rare te iru mono de aru koto .
 229ni dai-sanjuu-nana joo dai-ik koo kakugoo ni kakageru gyoomu o tekisei katsu kakujitsu ni okonau ni tariru chishiki oyobi nooryoku narabi-ni keiri-teki-kiso o yuusuru mono de aru koto .
 230san dai-sanjuu-nana joo dai-ik koo kakugoo ni kakageru gyoomu igai no gyoomu o okonat te iru baai ni wa , sono gyoomu o okonau koto ni-yot-te dookoo kakugoo ni kakageru gyoomu ga fu-koosei ni naru osore ga nai mono de aru koto .
 231LRB haishi no todokede RRB
 232dai-yonjuu joo
 233ichi dai-sanjuu-nana joo dai-ik koo no nintei o uke ta mono LRB ika ‘ nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai ’ to iu . RRB wa , sono nintei ni-kakaru gyoomu LRB ika ‘ nintei-gyoomu ’ to iu . RRB o haishi shi yoo to suru toki wa , seirei de sadameru tokoro ni-yori , arakajime , sono mune o shumu-daijin ni todokede nakere ba nara nai .
 234ni shumu-daijin wa , zenkoo no kitei ni-yoru todokede ga at ta toki wa , sono mune o kooji shi nakere ba nara nai .
 235LRB taishoo-jigyoo-sha RRB
 236dai-yonjuu-ichi joo
 237ichi nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai wa , toogai-nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai no koosei-in de aru kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha mata-wa nintei-gyoomu no taishoo to naru koto ni-tsui-te dooi o e ta kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha o taishoo-jigyoo-sha to shi nakere ba nara nai .
 238ni nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai wa , taishoo-jigyoo-sha no shimei mata-wa meishoo o koohyoo shi nakere ba nara nai .
 239LRB kujoo no shori RRB
 240dai-yonjuu-ni joo
 241ichi nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai wa , honnin too kara taishoo-jigyoo-sha no kojin-joohoo no toriatsukai ni-kansuru kujoo ni-tsui-te kaiketsu no mooshide ga at ta toki wa , sono soodan ni ooji , mooshide-nin ni hitsuyoo na jogen o shi , sono kujoo ni-kakaru jijoo o choosa suru to-tomo-ni , toogai-taishoo-jigyoo-sha ni-taishi , sono kujoo no naiyoo o tsuuchi shi te sono jinsoku na kaiketsu o motome nakere ba nara nai .
 242ni nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai wa , zenkoo no mooshide ni-kakaru kujoo no kaiketsu ni-tsui-te hitsuyoo ga aru to mitomeru toki wa , toogai-taishoo-jigyoo-sha ni-taishi , bunsho moshikuwa kootoo ni-yoru setsumei o motome , mata-wa shiryoo no teishutsu o motomeru koto ga dekiru .
 243san taishoo-jigyoo-sha wa , nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai kara zenkoo no kitei ni-yoru motome ga at ta toki wa , seitoo na riyuu ga nai no-ni , kore o koban de wa nara nai .
 244LRB kojin-joohoo-hogo-shishin RRB
 245dai-yonjuu-san joo
 246ichi nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai wa , taishoo-jigyoo-sha no kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai no kakuho no tame ni , riyoo-mokuteki no tokutei , anzen-kanri no tame no sochi , honnin no motome ni oojiru tetsuzuki sono ta no jikoo ni-kanshi , kono hooritsu no kitei no shushi ni sot ta shishin LRB ika ‘ kojin-joohoo-hogo-shishin ’ to iu . RRB o sakusei shi , koohyoo suru yoo tsutome nakere ba nara nai .
 247ni nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai wa , zenkoo no kitei ni-yori kojin-joohoo-hogo-shishin o koohyoo shi ta toki wa , taishoo-jigyoo-sha ni-taishi , toogai-kojin-joohoo-hogo-shishin o junshu sa seru tame hitsuyoo na shidoo , kankoku sono ta no sochi o toru yoo tsutome nakere ba nara nai .
 248LRB mokuteki-gai-riyoo no kinshi RRB
 249dai-yonjuu-yon joo
 250nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai wa , nintei-gyoomu no jisshi ni-saishi-te shiri e ta joohoo o nintei-gyoomu no yoo ni kyoosuru mokuteki igai ni riyoo shi te wa nara nai .
 251LRB meishoo no shiyoo-seigen RRB
 252dai-yonjuu-go joo
 253nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai de nai mono wa , nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai to-iu meishoo mata-wa kore ni magirawashii meishoo o mochii te wa nara nai .
 254LRB hookoku no chooshuu RRB
 255dai-yonjuu-roku joo
 256shumu-daijin wa , kono setsu no kitei no shikoo ni hitsuyoo na gendo ni-oi-te , nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai ni-taishi , nintei-gyoomu ni-kanshi hookoku o sa seru koto ga dekiru .
 257LRB meirei RRB
 258dai-yonjuu-nana joo
 259shumu-daijin wa , kono setsu no kitei no shikoo ni hitsuyoo na gendo ni-oi-te , nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai ni-taishi , nintei-gyoomu no jisshi no hoohoo no kaizen , kojin-joohoo-hogo-shishin no henkoo sono ta no hitsuyoo na sochi o toru beki mune o meezuru koto ga dekiru .
 260LRB nintei no torikeshi RRB
 261dai-yonjuu-hachi joo
 262ichi shumu-daijin wa , nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai ga tsugi no kakugoo no izure ka ni gaitoo suru toki wa , sono nintei o torikesu koto ga dekiru .
 263ichi dai-sanjuu-hachi joo dai-ichi goo mata-wa dai-san goo ni gaitoo suru ni itat ta toki .
 264ni dai-sanjuu-kyuu joo kakugoo no izure ka ni tekigoo shi naku nat ta toki .
 265san dai-yonjuu-yon joo no kitei ni ihan shi ta toki .
 266yon zenjoo no meirei ni shitagawa nai toki .
 267go fusei no shudan ni-yori dai-sanjuu-nana joo dai-ik koo no nintei o uke ta toki .
 268ni shumu-daijin wa , zenkoo no kitei ni-yori nintei o torikeshi ta toki wa , sono mune o kooji shi nakere ba nara nai .
 269LRB shumu-daijin RRB
 270dai-yonjuu-kyuu joo
 271ichi kono setsu no kitei ni-oke-ru shumu-daijin wa , tsugi no toori to suru .
 272tadashi , naikaku-soori-daijin wa , kono setsu no kitei no enkatsu na jisshi no tame hitsuyoo ga aru to mitomeru baai wa , dai-sanjuu-nana joo dai-ik koo no nintei o uke yoo to suru mono no uchi tokutei no mono ni-tsui-te , tokutei no daijin too o shumu-daijin ni shitei suru koto ga dekiru .
 273ichi setsuritsu ni-tsui-te kyoka mata-wa ninka o uke te iru nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai LRB dai-sanjuu-nana joo dai-ik koo no nintei o uke yoo to suru mono o fukumu . jigoo ni-oi-te onaji . RRB ni-tsui-te wa , sono setsuritsu no kyoka mata-wa ninka o shi ta daijin too
 274ni zengoo ni kakageru mono igai no nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai ni-tsui-te wa , toogai-nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai no taishoo-jigyoo-sha ga okonau jigyoo o shokan suru daijin too
 275ni naikaku-soori-daijin wa , zenkoo-tadashigaki no kitei ni-yori shumu-daijin o shitei shi ta toki wa , sono mune o kooji shi nakere ba nara nai .
 276dai-go shoo zassoku
 277LRB tekiyoo-jogai RRB
 278dai-gojuu joo
 279ichi kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha no uchi tsugi no kakugoo ni kakageru mono ni-tsui-te wa , sono kojin-joohoo o toriatsukau mokuteki no zenbu mata-wa ichibu ga sorezore toogai kakugoo ni kitei suru mokuteki de aru toki wa , zenshoo no kitei wa , tekiyoo shi nai .
 280ichi hoosoo-kikan , shinbun-sha , tsuushin-sha sono ta no hoodoo-kikan LRB hoodoo o gyoo to-shi-te okonau kojin o fukumu . RRB
 281hoodoo no yoo ni kyoosuru mokuteki
 282ni chojutsu o gyoo to-shi-te okonau mono
 283chojutsu no yoo ni kyoosuru mokuteki
 284san daigaku sono ta no gakujutsu-kenkyuu o mokuteki to suru kikan moshikuwa dantai mata-wa sore-ra ni zokusuru mono
 285gakujutsu-kenkyuu no yoo ni kyoosuru mokuteki
 286yon shuukyoo-dantai
 287shuukyoo-katsudoo LRB kore ni fuzui suru katsudoo o fukumu . RRB no yoo ni kyoosuru mokuteki
 288go seiji-dantai
 289seiji-katsudoo LRB kore ni fuzui suru katsudoo o fukumu . RRB no yoo ni kyoosuru mokuteki
 290ni zenkoo dai-ichi goo ni kitei suru ‘ hoodoo ’ to-wa , fu-tokutei katsu tasuu no mono ni-taishi-te kyakkan-teki-jijitsu o jijitsu to-shi-te shira-seru koto LRB kore ni motozui te iken mata-wa kenkai o noberu koto o fukumu . RRB o iu .
 291san dai-ik koo kakugoo ni kakageru kojin-joohoo-toriatsukai-jigyoo-sha wa , kojin-deeta no anzen-kanri no tame ni hitsuyoo katsu tekisetsu na sochi , kojin-joohoo no toriatsukai ni-kansuru kujoo no shori sono ta no kojin-joohoo no tekisei na toriatsukai o kakuho suru tame ni hitsuyoo na sochi o mizukara kooji , katsu , toogai-sochi no naiyoo o koohyoo suru yoo tsutome nakere ba nara nai .
 292LRB chihoo-kookyoo-dantai ga shori suru jimu RRB
 293dai-gojuu-ichi joo
 294kono hooritsu ni kitei suru shumu-daijin no kengen ni zokusuru jimu wa , seirei de sadameru tokoro ni-yori , chihoo-kookyoo-dantai no choo sono ta no shikkoo-kikan ga okonau koto to suru koto ga dekiru .
 295LRB kengen mata-wa jimu no inin RRB
 296dai-gojuu-ni joo
 297kono hooritsu ni-yori shumu-daijin no kengen mata-wa jimu ni zokusuru jikoo wa , seirei de sadameru tokoro ni-yori , sono shozoku no shokuin ni inin suru koto ga dekiru .
 298LRB shikoo no jookyoo no koohyoo RRB
 299dai-gojuu-san joo
 300ichi naikaku-soori-daijin wa , kankei suru gyoosei-kikan LRB hooritsu no kitei ni motozuki naikaku ni oka reru kikan LRB naikaku-fu o nozoku . RRB oyobi naikaku no shokatsu no shita ni oka reru kikan , naikaku-fu , kunai-choo , naikaku-fu-setchi-hoo LRB heisei juu-ichi nen hooritsu dai-hachijuu-kyuu goo RRB dai-yonjuu-kyuu joo dai-ik koo oyobi dai-ni koo ni kitei suru kikan narabi-ni kokka-gyoosei-soshiki-hoo LRB shoowa nijuu-san nen hooritsu dai-hyaku-nijuu goo RRB dai-san joo dai-ni koo ni kitei suru kikan o iu . jijoo ni-oi-te onaji . RRB no choo ni-taishi , kono hooritsu no shikoo no jookyoo ni-tsui-te hookoku o motomeru koto ga dekiru .
 301ni naikaku-soori-daijin wa , mai-nendo , zenkoo no hookoku o torimatome , sono gaiyoo o koohyoo suru mono to suru .
 302LRB renraku oyobi kyooryoku RRB
 303dai-gojuu-yon joo
 304naikaku-soori-daijin oyobi kono hooritsu no shikoo ni kankei suru gyoosei-kikan no choo wa , soogo ni kinmitsu ni renraku shi , oyobi kyooryoku shi nakere ba nara nai .
 305LRB seirei e no inin RRB
 306dai-gojuu-go joo
 307kono hooritsu ni sadameru mono no hoka , kono hooritsu no jisshi no tame hitsuyoo na jikoo wa , seirei de sadameru .
 308dai-roku shoo bassoku
 309dai-gojuu-roku joo
 310dai-sanjuu-yon joo dai-ni koo mata-wa dai-san koo no kitei ni-yoru meirei ni ihan shi ta mono wa , roku getsu ika no chooeki mata-wa sanjuu-man en ika no bakkin ni shosuru .
 311dai-gojuu-nana joo
 312dai-sanjuu-ni joo mata-wa dai-yonjuu-roku joo no kitei ni-yoru hookoku o se zu , mata-wa kyogi no hookoku o shi ta mono wa , sanjuu-man en ika no bakkin ni shosuru .
 313dai-gojuu-hachi joo
 314ichi hoojin LRB hoojin de nai dantai de daihyoo-sha mata-wa kanri-nin no sadame no aru mono o fukumu . ika kono koo ni-oi-te onaji . RRB no daihyoo-sha mata-wa hoojin moshikuwa hito no dairi-nin , shiyoo-nin sono ta no juugyoo-sha ga , sono hoojin mata-wa hito no gyoomu ni-kanshi-te , zen ni joo no ihan-kooi o shi ta toki wa , kooi-sha o bassuru hoka , sono hoojin mata-wa hito ni-taishi-te mo , kaku-honjoo no bakkin-kei o kasuru .
 315ni hoojin de nai dantai ni-tsui-te zenkoo no kitei no tekiyoo ga aru baai ni wa , sono daihyoo-sha mata-wa kanri-nin ga , sono soshoo-kooi ni-tsuki hoojin de nai dantai o daihyoo suru hoka , hoojin o hikoku-nin mata-wa higi-sha to suru baai no keiji-soshoo ni-kansuru hooritsu no kitei o jun'yoo suru .
 316dai-gojuu-kyuu joo
 317tsugi no kakugoo no izure ka ni gaitoo suru mono wa , juu-man en ika no karyoo ni shosuru .
 318ichi dai-yonjuu joo dai-ik koo no kitei ni-yoru todokede o se zu , mata-wa kyogi no todokede o shi ta mono
 319ni dai-yonjuu-go joo no kitei ni ihan shi ta mono
 320fusoku LSB shoo RSB
 321LRB shikoo-kijitsu RRB
 322dai-ichi joo
 323kono hooritsu wa , koofu no hi kara shikoo suru .
 324tadashi , dai-yon shoo kara dai-roku shoo made oyobi fusoku dai-ni joo kara dai-roku joo made no kitei wa , koofu no hi kara kisan shi te ni nen o koe nai han'i nai ni-oi-te seirei de sadameru hi kara shikoo suru .
 325LRB honnin no dooi ni-kansuru keika-sochi RRB
 326dai-ni joo
 327kono hooritsu no shikoo mae ni nasa re ta honnin no kojin-joohoo no toriatsukai ni-kansuru dooi ga aru baai ni-oi-te , sono dooi ga dai-juu-go joo dai-ik koo no kitei ni-yori tokutei sa reru riyoo-mokuteki igai no mokuteki de kojin-joohoo o toriatsukau koto o mitomeru mune no dooi ni sootoo suru mono de aru toki wa , dai-juu-roku joo dai-ik koo mata-wa dai-ni koo no dooi ga at ta mono to minasu .
 328dai-san joo
 329kono hooritsu no shikoo mae ni nasa re ta honnin no kojin-joohoo no toriatsukai ni-kansuru dooi ga aru baai ni-oi-te , sono dooi ga dai-nijuu-san joo dai-ik koo no kitei ni-yoru kojin-deeta no dai-san-sha e no teikyoo o mitomeru mune no dooi ni sootoo suru mono de aru toki wa , dookoo no dooi ga at ta mono to minasu .
 330LRB tsuuchi ni-kansuru keika-sochi RRB
 331dai-yon joo
 332dai-nijuu-san joo dai-ni koo no kitei ni-yori honnin ni tsuuchi shi , mata-wa honnin ga yooi ni shiri eru jootai ni oka nakere ba nara nai jikoo ni sootoo suru jikoo ni-tsui-te , kono hooritsu no shikoo mae ni , honnin ni tsuuchi sa re te iru toki wa , toogai-tsuuchi wa , dookoo no kitei ni-yori okonawa re ta mono to minasu .
 333dai-go joo
 334dai-nijuu-san joo dai-yon koo dai-san goo no kitei ni-yori honnin ni tsuuchi shi , mata-wa honnin ga yooi ni shiri eru jootai ni oka nakere ba nara nai jikoo ni sootoo suru jikoo ni-tsui-te , kono hooritsu no shikoo mae ni , honnin ni tsuuchi sa re te iru toki wa , toogai-tsuuchi wa , doogoo no kitei ni-yori okonawa re ta mono to minasu .
 335LRB meishoo no shiyoo-seigen ni-kansuru keika-sochi RRB
 336dai-roku joo
 337kono hooritsu no shikoo no sai genni nintei-kojin-joohoo-hogo-dantai to-iu meishoo mata-wa kore ni magirawashii meishoo o mochii te iru mono ni-tsui-te wa , dai-yonjuu-go joo no kitei wa , doojoo no kitei no shikoo go roku getsu-kan wa , tekiyoo shi nai .