Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for misc_description

title:description
genre:example
subcorpus:misc
terms of use:Public domain


 1toogo_ cdot_ -imi-kaiseki-joohoo-tsuki-koopasu
 2koopasu to-wa , denshi-ka sa re ta gengo-deeta o tairyoo ni shuushuu shi te yuuyoo na gengo-kaiseki-joohoo o fuka shi ta mono de aru .
 3sono isshu to-shi-te , bun no shugo ya mokuteki-go no yoo na toogo-kaiseki-joohoo o fuka shi ta koopasu ga ari , tsuriibanku to mo yoba re te , sekai ni-oke-ru gengo-kenkyuu oyobi gengo-shori-shisutemu-kaihatsu no tame no kiban ni naro o to shi te iru .
 4hon-purojekuto de keikaku shi te iru toogo_ cdot_ -imi-kaiseki-joohoo-tsuki-koopasu wa , sarani bun no ronri-imi-hyooji o fuka suru koto ni-yori , go ya ku no aida no bunpoo-kankei o kanzen ni haaku dekiru .
 5kore ni-yori , tairyoo-gengo-deeta kara kenkyuu-taishoo to naru deeta o pinpointo de kensaku_ cdot_ -chuushutsu suru koto ga kanoo ni nari , mata konpyuutaa ni-yoru bun-jidoo-kaiseki no shinka ga motarasa reru .