Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for news_KAHOKU_15047

title:Kahoku Shimpo newspaper article
date:2014/01/01
source:K201401010A0EA0XX00004
genre:news
subcorpus:KAHOKU SHIMPO
terms of use:by permission of KAHOKU SHIMPO PUBLISHING CO. (c)


 1akita-kenmin-kaikan no kanchoo koobo
 2shi gatsu chakunin , ninki ni nen
 3akita-ken-soogoo-koosha wa , akita-shi no kenmin-kaikan LRB dai-hooru sen-happyaku-sanjuu-kyuu seki RRB no kanchoo o koobo suru .
 4‘ toohoku no bunka-hatten ni kiyo dekiru hito ’ LRB doo-koosha RRB o motome te iru .
 5ken no itaku de kaikan o kanri shi te iru doo-koosha no kanchoo-koobo wa konkai de futari-me .
 6nisen-juu-ichi nendo , konsaato ya engeki nado no riyoo-ryoo-shuunyuu ni-yot-te , ken kara no kanri-ryoo ga hendoo suru shikumi ni nat ta tame , iyoku-teki na kanchoo no moto de shuukyaku-ryoku o takame yoo to koobo-sei ni kirikae ta .
 7shokuin yaku-nijuu nin no toppu to-shi-te , jishu-kikaku no ritsuan ya gyoomu-zenpan no kanri , shisetsu-iji nado ni ataru .
 8oobo-jooken wa , ongaku ya engeki nado geijutsu-bunka-jigyoo no kikaku_ cdot_ -jisshi no keiken , kigyoo ya jichi-tai de kanri-shoku to-shi-te no ni nen ijoo no jitsumu-keiken nado .
 9kihon-kyuu wa tsuki nijuu-ni--man en .
 10ninki wa nisen-juu-yo nen shi gatsu tsui tachi kara ni nenkan .
 11mooshikomi wa kongetsu roku - sanjuu-ichi nichi .
 12‘ shokumu-keiken o kenmin-kaikan no riyoo-sokushin ni doo ikasu ka ’ o teema ni shi ta shoo-ronbun ya keireki-sho , mensetsu nado de kimeru .
 13renraku-saki wa doo-koosha zero-ichi-hachi--LRB--hachi-kyuu-roku--RRB--nana-ichi-zero-zero .