コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

news_KAHOKU_58のコンテキスト表示

title Kahoku Shimpo newspaper article
date 2014/06/07
source K201406070A0KI0XX00001
genre news
subcorpus KAHOKU SHIMPO
terms of use by permission of KAHOKU SHIMPO PUBLISHING CO. (c)


 1kahoku-shinpoo-sha kahoku-ibento-paaku
 2_ lt_ sym_ gt _ ‘ nara_ lt_ cdot_ gt_ -kokuhoo-muroo-ji-no-hotoke-tachi ’
 3_ lt_ divide_ gt _ juu-ni--shinshoo-ritsuzoo , yakudoo-kan ga miryoku
 4_ lt_ divide_ gt _ shichi gatsu kara _ lt_ cdot_ gt _ sendai
 5fukkoo-kinen , mikkyoo-bijutsu kyuujut ten
 6sendai-shi-hakubutsu-kan LRB aoba-ku RRB de shichi gatsu yok ka kara hiraka reru ‘ nara_ lt_ cdot_ gt_ -kokuhoo-muroo-ji-no-hotoke-tachi ’ LRB shusai _ lt_ cdot_ gt _ kahoku-shinpoo-sha , dai-honzan-muroo-ji nado RRB ni wa , shingon-shuu no kosatsu--LRB--kosa-tsu--RRB muroo-ji no kondoo LRB kokuhoo RRB nai de , honzon no shaka-nyorai-ritsuzoo LRB kokuhoo RRB no zenretsu ni haichi sa re te iru juu-ni--shinshoo-ritsuzoo LRB juuyoo-bunka-zai RRB mo shutten sa re masu .
 7juu-ni--shinshoo-ritsuzoo wa , kamakura-jidai ni katsuyaku shi ta busshi _ lt_ cdot_ gt _ unkei saku to iwa re te i masu .
 8taka-sa yaku-ichi meetoru to koburi nagara mo sorezore no toobu ni juu-ni--shi o kanshi , kenzoku LRB ken-zoku = kami no shisha RRB to-shi-te honzon o mamot te i masu .
 9zookei wa ittai zutsu ga kosei-yutaka de , katate o takaku age ten o aogu ne--LRB--ne--RRB--shin , tooku o mitoosu mi--LRB--mi--RRB--shin , hoozue o tsui te monoomoi ni fukeru bi--LRB--bi--RRB--shin nado , ima ni mo ugoki dashi soo na yakudoo-kan ga miryoku desu .
 10muroo-ji de wa fudan jut tai o tenji .
 11nokori no ni tai wa genzai , nara-kokuritsu-hakubutsu-kan LRB nara-shi RRB ni shozoo sa re te ori , honten wa juu-ni tai subete ga sorou kichoo na kikai to nari masu .
 12honten ni wa kono hoka , muroo-ji ga shozoo suru juu-ichi--men-kannon-bosatsu-ritsuzoo LRB kokuhoo RRB ya shaka-nyorai-zazoo LRB doo RRB , monju-bosatsu-ritsuzoo LRB juuyoo-bunka-zai RRB nado mikkyoo-bijutsu yaku-kyuujut ten o tenji shi masu .
 13muroo-ji no jihoo ga keidai igai ni shutten sa reru no wa kiwamete mezurashiku , sendai-shi nomi de hiraka reru honten wa higashi-nihon-dai-shinsai kara no fukkoo o kinen shi , honzon o nozoku hotondo no butsuzoo , butsuga ga shookai sa re masu .
 14_ lt_ lt_ gt _ ‘ sendai-ennichi ’ de midokoro shookai
 15_ lt_ divide_ gt _ eizoo de sanpai shi ta kankaku ni _ lt_ gt_ gt _
 16‘ nara_ lt_ cdot_ gt_ -kokuhoo-muroo-ji-no-hotoke-tachi ’ no kaimaku o mae ni , dooten no midokoro o hitoashi hayaku shookai suru moyooshi ga juu-san nichi , sendai-shi-chuushin-bu de hajimari masu .
 17kaijoo wa , sendai-hoosoo ga aoba-ku chuuoo ni choome no kurisu-roodo-shooten-gai de un'ei suru ibento-supeesu ‘ sendai-ennichi ’ .
 18yaku-rokujuu-go heihoo-meetoru no supeesu nai ni setchi shi ta hachijuu inchi no monitaa de wa , yutaka na shizen ni megumare ta muroo-ji no keidai ya ogosoka na butsuzoo no eizoo o jooei shi masu .
 19‘ kuroma-kii ’ to yoba reru eizoo-henshuu-kiki wa , terebi-kyoku nara-de-wa no saishin-gijutsu ga tanoshime masu .
 20kamera ni utsut ta raijoo-sha no eizoo o muroo-ji no fuukei-eizoo no naka ni torikon de hito tsu no eizoo ni goosei .
 21marude nara-ken-sanchuu no muroo-ji e sanpai ni otozure ta yoo na kankaku ga ajiwae masu .
 22kaijoo ni wa , muroo-ji o aishi ta sakata-shi-shusshin no shashin-ka _ lt_ cdot_ gt _ domon-ken LRB sen-kyuuhyaku-kyuu---_ lt_ tilde_ gt_ -kyuujuu nen RRB no sakuhin mo tenji sa re masu .
 23domon wa bannen , kuruma-isu-seikatsu ni nat te mo ashi-shigeku muroo-ji ni kayoi , satsuei ni shinketsu o sosogi mashi ta .
 24shiki-oriori no garan--LRB--garan--RRB no fuukei , butsuzoo no ogosoka na tatazumai ya rin LRB rin RRB to shi ta hyoojoo no oku kara nijimideru yoo na jiai o utsushikon da sakuhin ga kazuooku ari masu ga , sono naka kara gensen shi ta yaku-juu mai o shutten shi masu .
 25kaisai wa shichi gatsu futsu ka made no gozen juu ji han kara gogo roku ji made de , mokuyoo-bi wa yasumi .
 26nyuujoo-muryoo .
 27renraku-saki wa sendai-ennichi rei-ni-ni--LRB--nana-ichi-yon--RRB--san-rei-go-go .
 28_ lt_ lt_ gt _ gaido _ lt_ gt_ gt _ kaiki wa shichi gatsu yok ka kara hachi gatsu nijuu-yok ka made .
 29shukujitsu o nozoku getsuyoo-bi to shukujitsu no yokujitsu kyuukan .
 30maeuri-ken wa ippan sen-nihyaku en LRB toojitsu sen-yonhyaku en RRB de shichi gatsu mik ka made hanbai .
 31toriatsukai-ten wa fujisaki , sendai-mitsukoshi , esuparu , konbiniensu-sutoa , sendai-ennichi , kahoku-shinpoo-hanbai-ten nado .
 32_ lt_ sym_ gt _ gosei-sen go ban shoobu dai-ik kyoku matsushima-taikyoku
 33_ lt_ divide_ gt _ iyama-gosei to koono kyuu dan
 34_ lt_ divide_ gt _ nijuu-roku nichi , miyagi_ lt_ cdot_ gt_ -matsushima-machi
 35ichi-riki nana dan ga ooban-kaisetsu , shidoo-go
 36igo no nana dai taitoru no hito tsu , gosei-sen LRB kahoku-shinpoo-sha , shinbun-igo-renmei nado shusai RRB no dai-sanjuu-kyuu ki go ban shoobu no dai-ik kyoku ga nijuu-roku nichi , miyagi-ken-matsushima-machi no matsushima-ichi-no-boo de hiraka re masu .
 37rok kan o tassei shi ta iyama-yuuta-gosei LRB nijuu-go RRB ni , koono-rin kyuu dan LRB sanjuu-san RRB ga ni ki renzoku de idomi masu .
 38iyama-gosei wa oosaka-fu-shusshin de nisen-nana nen , juu-nana sai juk kagetsu de shijoo-sai-nenshoo-riigu-iri no kiroku o tassei .
 39juu-san nen no dai-sanjuu-nana ki kisei-sen de kisei-i o kakutoku shi , shijoo-hatsu no rok kan to nari mashi ta .
 40koono kyuu dan wa tookyoo-to-shusshin .
 41zero-go nen ni hajimete nana dai taitoru no tengen-i o kakutoku shi , sakunen no dai-sanjuu-hachi ki gosei-sen de wa iyama-gosei ni ni renshoo no ato san renpai .
 42konki wa go gatsu nijuu-ku nichi no kettei-sen de taiwan-shusshin no choo-ri-yuu LRB choo_ lt_ cdot_ gt_ -riyuu RRB hachi dan LRB sanjuu-ni RRB o yaburi , hatsu no gosei o mezashi masu .
 43gosei-sen no miyagi-kaisai wa yo nen-buri .
 44toojitsu wa gogo ni ji kara matsushima-ichi-no-boo no konbenshon-hooru ni ooban-kaisetsu-kaijoo o mooke , kaisetsu o ichiriki-ryoo nana dan LRB sendai-shi-shusshin RRB , kikite o joryuu no makihata-taeko yon dan ga tsutome masu .
 45teiin nihyaku nin de nyuujoo-muryoo .
 46puro-kishi ni-yoru shidoo-go wa nijuu-go nichi ga gogo ni ji , san ji , yo ji kara , nijuu-roku nichi ga gozen ku ji han , juu ji han kara no kei-go kai , konbenshon-hooru de kaisai .
 47teiin wa jakkan-mei .
 48shidoo ni wa soo-koofuku kyuu dan , ichi-riki nana dan , makihata yon dan , kazama-jun sho dan LRB sendai-shi-shusshin RRB ra LRB izure mo yotei RRB ga atari masu .
 49kishi to fan ga kooryuu o fukameru zen'ya-sai wa nijuu-go nichi gogo roku ji kara doo-hoteru-nai de kaisai .
 50teiin hyaku nin de kaihi nanasen en .
 51sanka-kiboo-sha wa nyuujoo-seiri-ken ga hitsuyoo desu .
 52hagaki , fakkusu , denshi-meeru no izure ka ni yuubin-bangoo , juusho , shimei , nenrei , shokugyoo , denwa-bangoo , kiboo-ibento LRB puro-kishi-shidoo-go wa kiboo-nichiji mo RRB o kinyuu shi , _ lt_ sym_ gt _ kyuu-hachi-rei--hachi-roku-roku-rei , kahoku-shinpoo-sha-kikaku-jigyoo-bu e .
 53fakkusu-bangoo wa rei-ni-ni--LRB--ni-ichi-ichi--RRB--ichi-ni-ni-ichi .
 54meeru-adoresu wa j-oubo@po.kahoku.co.jp--@--.
 55shimekiri wa juu-roku nichi hitchaku .
 56gojitsu , seiri-ken o yuusoo shi masu .
 57oobo-tasuu no baai wa chuusen to nari masu .
 58hassoo de happyoo ni kae masu .
 59_ lt_ sym_ gt _ zenkoku-yakimono-fea-in-miyagi
 60_ lt_ divide_ gt _ zenkoku hyaku-nijuu kama-moto no ippin , tasai ni
 61_ lt_ divide_ gt _ shichi gatsu _ lt_ cdot_ gt _ sendai
 62toojiki o tenji sokubai
 63hokkaidoo kara kyuushuu made hyaku-nijuu no kamamoto , sakka ga jiman no toojiki o hanbai suru ‘ dai-san kai zenkoku-yakimono-fea-in-miyagi ’ LRB shusai _ lt_ cdot_ gt _ kahoku-shinpoo-sha , miyagi-sangyoo-kooryuu-sentaa , toohoku-hoosoo RRB ga shichi gatsu yon_ lt_ tilde_ gt_ -yoo ka , yume-messe-miyagi LRB sendai-shi-miyagino-ku RRB de hiraka re masu .
 64habahiroi yooto ya tasai na dezain de kaigai kara no ninki mo takai hasami-yaki LRB nagasaki-ken RRB ya mino-yaki no nagare ni shinpuu o fukikon de iru toki-mino-yaki LRB gifu-ken RRB o-hajime , mashiko-yaki LRB tochigi-ken RRB , kutani-yaki LRB ishikawa-ken RRB , arita-yaki LRB saga-ken RRB , seto-yaki LRB aichi-ken RRB to-it-ta chomei-sanchi no yakimono ga seizoroi shi masu .
 65toohoku kara wa shinsai kara no fukkoo o toge ta kamamoto ga shutten .
 66sendai o daihyoo suru tsutsumiyaki , hai-kama kara fukkatsu shi ta miyagi-ken-watari-choo-hasshoo no bakke--LRB--ba-kke--RRB--yaki , sooma-noma-oi-yukari no oohori-sooma-yaki nado , izure mo yubiori no kamamoto desu .
 67toojiki no hoka ni mo shikki ya garasu-ki , toohoku _ lt_ cdot_ gt _ hokkaidoo no shokunin ga tezukuri shi ta koogei-hin no hanbai mo ari masu .
 68ibento-suteeji ni wa haiyuu no kondoo-masaomi-san ga toojoo .
 69‘ nippon-no-utsuwa-wa-mochii-te-koso-utsukushii ’ to-iu taitoru de tooku-shoo o okonai masu LRB go , mu ka tomo gogo ichi ji kara RRB .
 70kono hoka , teeburu-koodineeto no kooen ya tahitiandansushoo nado mo midokoro desu .
 71mata kaijoo ni wa shudoo no ‘ rokuro ’ ya tooki-etsuke , orijinaru-akusesarii-zukuri o taiken dekiru koonaa , higashi-nihon kakuchi kara jiman no aji o atsume ta ‘ toogoku-umai-mono-meguri ’ ya , honkaku-teki na o-temae to wa-gashi ga kigaru ni tanoshimeru chaseki mo yooi shi te i masu .
 72tokuten-tsuki-maeuri-ken gohyaku en LRB kookoo-sei-ijoo , guinomi mata-wa hashioki o kaijoo de shintei RRB o hanbai chuu .
 73toriatsukai-ten wa fujisaki , sendai-mitsukoshi , kaku-konbiniensu-sutoa , ion LRB toriatsukai-kakuten RRB nado .
 74toojitsu-ken LRB kookoo-sei ijoo RRB wa gohyaku en LRB tokuten nashi RRB .
 75_ lt_ sym_ gt _ toohoku-dai-foo-shiizunzu
 76_ lt_ divide_ gt _ robaato_ lt_ cdot_ gt_ -garasu-paa-kooen
 77_ lt_ divide_ gt _ hachi gatsu _ lt_ cdot_ gt _ sendai
 78kakushin-teki na hyoogen de miryoo
 79nisen-juu-yo nendo no foo-shiizunzu_ lt_ cdot_ gt_ -puroguramu LRB shusai _ lt_ cdot_ gt _ kahoku-shinpoo-sha , toohoku-dai , toohoku-hoosoo RRB no dai-ni dan to-shi-te , beikoku no guramii-shoo-jushoo-jazu-pianisuto , robaato_ lt_ cdot_ gt_ -garasu-paa no kooen ga hachi gatsu juu-hachi nichi gogo shichi ji kara , sendai-shi-aoba-ku no toohoku-daigaku-hyaku-shuunen-kinen _ lt_ cdot_ gt _ kawauchi-hagi-hooru de hiraka re masu .
 80robaato_ lt_ cdot_ gt_ -garasu-paa wa sen-kyuuhyaku-nanajuu-hachi nen umare no tekisasu-shusshin de , nisen-san nen ni arubamu ‘ mood ’ de debyuu .
 81zero-go nen ni meimon-jazu_ lt_ cdot_ gt_ -reeberu no buruu-nooto to keiyaku shi te ‘ canvas ’ o ririisu shi , samazama na essensu o toriire ta kakushin-teki na hyoogen de takai hyooka o e mashi ta .
 82juu-ni nen ni hippu-hoppu-shikoo no guruupu ‘ robaato_ lt_ cdot_ gt_ -garasu-paa_ lt_ cdot_ gt_ -ekusuperimento ’ mei de arubamu ‘ black-radio ’ o happyoo shi , jazu o chooetsu shi ta ongaku-sei de dai-gojuu-go kai guramii-shoo-besuto-aaru_ lt_ amp_ gt_ -bii-arubamu o jushoo shi mashi ta .
 83juu-san nen ni wa zokuhen no ‘ black-radio-tsuu ’ o happyoo shi , zensaku ni tsuzuki wadai-saku to nat te i masu .
 84kotoshi wa tookyoo , oosaka o jun'en shi , ryoo-toshi igai de no kooen wa sendai nomi to nari masu .
 85nyuujoo-ryoo wa zenseki-shitei nanasen-happyaku en de fujisaki , chiketto-pia , rooson-chiketto , ii-purasu , kahoku-chiketto-sentaa de juu-yok ka ippan-hatsubai .
 86_ lt_ sym_ gt _ dai-rokujuu-ik kai kahoku-shodoo-ten
 87_ lt_ divide_ gt _ hachi gatsu _ lt_ cdot_ gt _ sendai de kaisai
 88_ lt_ divide_ gt _ nana bumon de sakuhin boshuu
 89‘ kanji ’ ‘ ka-na ’ ‘ boku-shoo ’ nado
 90dai-rokujuu-ik kai kahoku-shodoo-ten LRB , shusai _ lt_ cdot_ gt _ kahoku-shinpoo-sha kahoku-bunka-jigyoo-dan , tokubetsu-kyoosan nippon-kookuu RRB ga hachi gatsu juu-yon-_ lt_ tilde_ gt_ -juu-hachi nichi , sendai-shi-aoba-ku no fujisaki-honkan nana kai saiji-joo to ichibanchoo-kan go kai de hiraka re masu .
 91‘ kanji ’ ‘ ka-na ’ ‘ boku-shoo ’ nado nana bumon o taishoo ni ippan _ lt_ cdot_ gt _ kaiyuu kara sakuhin o boshuu shi masu .
 92kaijoo ni wa shinsa de eraba re ta nyuushoo , tokusen , jun-tokusen , nyuusen-saku to komon , san'yo , shinsa-kaiin , shootai , ishoku-sakka ra no sakuhin o awase ta yaku-kyuuhyaku ten ga tenji sa re masu .
 93mooshikomi-shorui to sakuhin wa ‘ kojin ’ to ‘ hyoogu-ten-keiyu ’ no ni toori de uketsuke masu .
 94shorui wa shichi gatsu tsuitachi ni shotei no mooshikomi-yoo-shi ni hitsuyoo-jikoo o kinyuu no ue , shuppin-ryoo LRB ippan ichi-man-happyaku en , juu-has sai ika wa gosen-yonhyaku en , kaiyuu ijoo wa kaihi ni fukuma reru tame fuyoo RRB o soe te kahoku-shinpoo-sha-chiiki-renkei-bu e jisan shi te kudasai .
 95yuusoo no baai wa shichi gatsu tsui tachi hitchaku .
 96sakuhin wa , shichi gatsu juu-ichi nichi gozen juu ji _ lt_ tilde_ gt _ gogo yo ji , kahoku-shinpoo-sha ik kai tokusetsu-kaijoo de uketsuke masu .
 97hyoogu-ten-keiyu no baai wa , shimekiri o kakuten ni kakunin shi te kudasai .
 98nyuushoo _ lt_ cdot_ gt _ nyuusen sha wa hachi gatsu juu-yok ka zuke kahoku-shinpoo-chookan de happyoo .
 99hyooshoo-shiki wa doojitsu gogo ichi ji kara aoba-ku no sendai-kokusai-hoteru de okonawa re masu .